Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

-  (archief)

Algemene Ledenvergadering gaat niet door

10-10-2020

Geacht leden van de vereniging Oud Hoorn,

Gezien de ontwikkelingen van het corona-virus en de daarmee gepaard gaande voorgeschreven regels, acht het bestuur het ongepast om de Algemene Ledenvergadering op 10-10-202 doorgang te laten vinden.

Wij hopen dat wij dit jaar nog een ALV kunnen organiseren in een gezonde situatie.

Verdere info volgt.

 

  Overzicht -