Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

-  (archief)

Najaarsledenvergadering + Lezing dendrochronologie

12-10-2019

Hoorn, september 2019

Lezing en algemene ledenvergadering 

Aan de leden van Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden

 

Van harte nodig ik u uit voor de lezing van Dieuwertje Duijn over dendrochronologie (methode, toepassing van het inzicht in de bouwhistorie).

 

Deze lezing is te horen en te zien op zaterdag 12 oktober 2019.

Voorafgaand wordt de najaar ledenvergadering gehouden, aanvang 10.00 uur

De bijeenkomst vindt plaats in de Oosterkerk, Grote Oost 60 te Hoorn.

Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.30 uur.

Agenda:

1. Welkom, algemene mededelingen

2. Verslag voorjaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 3 2019)

3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur

4. Bestuurswijzigingen.

Paula Lieshout treedt af en is niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor de benoeming van Jos Renckens in de functie van penningmeester.

Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 6 oktober 2019) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.

5. Statuten aanpassing concept (zie bijlage Kwartaalblad 3 2019)

6. Monumentenprijs 2019

7. Rondvraag

8. Pauze

9. Lezing door Dieuwertje Duijn over dendrochronologie (methode, toepassing van het inzicht in de bouwhistorie).

10. Sluiting

Met vriendelijke groeten,

Matt Wever,

secretaris Vereniging Oud Hoorn

 

  Overzicht -