Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - organisatie

Hoorn heeft haar rijke verleden redelijk overleefd. Wie door de binnenstad wandelt, kan zich op een aantal plaatsen nog steeds in de zeventiende eeuwse stad wanen dankzij de honderden monumenten en het goed bewaarde stratenpatroon, dat in aanleg stamt uit de dertiende eeuw.

Doel van de Vereniging Oud Hoorn:

De vereniging stelt zich ten doel het materiële en immateriële erfgoed binnen de gemeente Hoorn te beschermen en de kennis over de geschiedenis van de gemeente en haar erfgoed te vergroten en te verspreiden.

De vereniging streeft er naar haar doel te bereiken op basis van de doelstellingen als genoemd in de Statuten (zie rechterkolom)

waag en grote oost
Waag met Grote Oost

Vereniging Oud Hoorn is in 1917 opgericht door de heer J.C. Kerkmeijer en levert een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren of bevorderen van restauraties en het kritisch volgen van nieuwbouwplannen. Door middel van acties gericht op het voorkomen van sloop strijdt zij voor het behoud van historisch waardevolle panden en stadsgezichten.

Wie het bijzondere historische karakter van de stad aan het hart gaat, wordt lid van de Vereniging Oud Hoorn.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Jaap van der Hout
Jaap van der Hout
Jaap van der Hout
Voorzitter
voorzitter@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Stadsontwikkeling
Matt Wever
Matt Wever
Matt Wever
Secretaris
secretaris@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
ICT

Redactiestatuut oudhoorn.nl

Jos Renckens
Jos Renckens
Jos Renckens
Penningmeester
penningmeester@oudhoorn.nl
Bestuurlijk aanspreekpunt voor ledenadministratie
Ron Dol
Ron Dol
Ron Dol
bestuurslid.pr@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Kwartaalblad, Publiciteit en Leden Nieuwsbrief

Redactiestatuut Kwartaalblad

Jan Haring
Jan Haring
Jan Haring
beheeroip@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Lezingen
Bezorging Kwartaalblad
Beheer Oost-Indisch Pakhuis

en Vrijwilligersbeleid (PDF)


Regina van den Hoogen
Regina van den Hoogen
Regina van den Hoogen
Bestuurslid-rh@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor Podcast

Theo Tromp
Theo Tromp
Theo Tromp
Bestuurslid-tt@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Jeugdeducatie

Coördinatierollen zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid:

Jan Floris
Jan Floris
Jan Floris
notulist@oudhoorn.nl

Notulist van het bestuur en
Coordinator werkgroep Internet

Redactiestatuut oudhoorn.nl

Anja Morit
Anja Morit
Anja Morit
educatie@oudhoorn.nl


Erfgoededucatie:
Stadswandelingen en
Cursus Cultuurhistorie

Beleid cursus Cultuurhistorie(PDF)
Beleid werkgroep Stadswandelingen(PDF)

Leden

Samen met bestuur en vrijwilligers bepalen leden het voortbestaan en het doel van de vereniging. Leden ontvangen eenmaal per kwartaal het door de Vereniging uitgegeven Oud Hoorn kwartaalblad. Lid kunt U worden o.a. door U aan te melden met ons aanmeldingsformulier. Voor vragen en opmerkingen kunt U contact met ons opnemen via ons contactformulier of mailen naar info@oudhoorn.nl. En natuurlijk bent U altijd van harte welkom op ons verenigingsadres (Onder de Boompjes 22, Hoorn).

Privacyverklaring

Bekijk hier het privacybeleid van Vereniging Oud Hoorn (PDF)

 

Jaarverslag

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (PDF, opent in nieuw scherm)

Verslagen Ledenvergaderingen

2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Opent in nieuw scherm)

Statuten

Statuten 1916-1932

1989 | 2006 | Statuten 2020 (Opent in nieuw scherm)

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 2020 (Opent in nieuw scherm)

Vrijwilligersbeleid

2006 | 2009 | 2015 | 2016 | 2019 |

Organisatie inrichting

Organisatie Inrichting Oud Hoorn 2022 (Opent in nieuw scherm)

De Vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40624647 en RSIN 5413692 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer).