Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Historische stadsplattegronden van Hoorn

Rioleringskaarten


Hoorn Graftdijk 1884
Hoorn, Graftdijk 1884, kaart met de stadsriolen (in blauw) met de daarop aansluitende afvoerputten en brandspuithuisjes.

Bekijk of download grotere versie (396.56 KB)


Riolering Hoorn 1842
Hoorn, Van Asperen, 1842, Ontwerp voor een rioleringssysteem (Grote Kerk Rijksmonument nr. 333542, zie ook A (linkerdeel) en B (rechterdeel)).

Bekijk of download grotere versie (274.98 KB)


Hoorn rioleringskaart
Hoorn, Rioleringskaart,Van Akerlaken, met enkele straatnamen toegevoegd (ca. 1850)

Bekijk of download grotere versie (110.70 KB)


Hoorn Van Asperen 1838
Hoorn, Van Asperen 1838, rioleringssysteem omgeving van de Grote Kerk.

Bekijk of download grotere versie (74.03 KB)


Oude riool restanten


Het gat in de bestrating van het Glop met daaronder de riooltunnel (bron: Gemeente Hoorn)

Op 20 januari 2015 is in het Glop in Hoorn een onderaardse gang ontdekt door instorting van de bestrating. Het betreft een deel van een oude overkluisde stadswaterloop. De gang is een overkluisd riool tussen het Glop en het Kerkplein. Hij loopt onder de Boterhal (vroeger Sint Jans Gasthuis), tussen de punten 12 en 14 op bovenstaand kaartje. De situatie ter plaatse wordt beschreven door C. Boschma-Aarnoudste in haar boek 'Het Sint Jans Gasthuis in Hoorn' uit 1998 (pp. 36-37). Klik hier voor de tekst (PDF).

Kwartaalblad
- 2015/1, pp. 4-7, De ontdekking van een onderaardse gang (C. Schrickx).

Nieuwsartikelen website Oud Hoorn
- 500 jaar oude tunnel? Met persbericht, kaartje en foto's (23-01-2015)
- Het eerste Gemeentelijk Archeologisch monument (10-05-2016)


Hoorn
Het centrum van Hoorn, 2000 (noord is boven)

Bekijk of download grotere versie (280.47 KB)

 

Bronnen
- Bonke, H. en Bossaers, K., 2002. Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC. Stichting Museaal en Historisch Perspectief Noord-Holland, Haarlem-Hoorn-Enkhuizen, 156 pp.
- Boschma-Aarnoudse, C., 1998. Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn. Publicatiestichting Bas Baltus, Bouwhistorische Reeks Hoorn, deel 8.
- Brouwer, D., 1938. Tweede vervolg van de historie van Enkhuizen, in aansluiting op de "Historie van Enkhuizen" van G. Brandt, uitgave 1666, en het Vervolg door S. Centen, uitgave 1747, aanvangende 1679. Over de Linden, Enkhuizen.
- Grondteekening van de stad Hoorn; Opgemeten in den Jare 1823 door S.P. van Diggelen, Landmeter van de Eerste Klasse bij het Kadaster, en in het Jaar 1832 Gecopieerd door J. van der Horst, StadsArchitect te Hoorn., 1823
- Lesger, C.M., 1990. Hoorn als stedelijk knooppunt. Hollandse Studiën 26, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 240 pp.
- Muller, Anita (red.), 2002, Hoorn en de zee. Hoornse Historische Reeks deel 4, Publicatiestichting Bas Baltus.
- Saaltink, H.W., z.j. ca.1980. Hoorn in kaart. Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden. Uitgave Stichting De Hoofdtoren, Hoorn. 152 pp.
- Saaltink, H.W., 1992. Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de heer Dr T Velius. De boeiende jaren tussen 1630 en 1799. Publicatiestichting Bas Baltus.
- Schrickx, C.P., 2007. Archeologisch onderzoek naar Westerdijk en Westerpoort. Hoorn Onder Ons, nr. 3. Gemeente Hoorn.
- Schrickx, C.P., 2010. Archeologische begeleiding van het ontgraven van het oefenveld van HVV Hollandia in het Julianapark in Hoorn. West-Friese Archeologische Rapporten 19.
- Schrickx, C.P., 2011. Tussen de Kleine Havensteeg en de Halvemaansteeg Archeologisch onderzoek op het perceel Kleine Havensteeg 7-9 in Hoorn. West-Friese Archeologische Rapporten 22.
- Schrickx, C.P., 2015. De ontdekking van een onderaardse gang. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn, 2015, nr. 1, pp. 4-7.
- Schrickx, C.P., 2016, Bethlehem in de Bangert, Uitgeverij Verloren.
- Velius, Theodorus, 1648 (hertaling 2007 door Jan Plekker en Rob Resoort), Kroniek van Hoorn. Publicatiestichting Bas Baltus, Bronnenreeks Hoorn, Deel 1.

Illustraties
- Historische kaarten: public domain
- Kadasterkaarten: Creative Commons Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
- Westfries Archief Hoorn