Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Latijnse school

Diverse locaties

Korte geschiedenis

kaartje locaties Latijnse schoolEen zichzelf respecterende stad had een eigen Latijnse School. In 1575 werd in Hoorn naast de Grote School (waar de gegoede burgerij kon leren lezen en schrijven) een Latijnse School opgericht, waar men zijn kinderen 'tegen een cleijnen penninck' naar toe kon sturen om de Latijnse taal te leren.
In de 15e eeuw moet de Grote School ergens in de Kerksteeg hebben gestaan. (1)
Later in de kerk van het Agnietenklooster. De kloostergebouwen bevonden zich ongeveer tussen het Kerkplein en de Gravenstraat.(2) In 1575 wordt de "Latijnse School" opgericht en in 1585 werden vier scholen ondergebracht in het Ceciliaklooster aan de Kruisstraat, die bestemd was voor stadsscholen. Er is hier sprake van zowel de Grote, de Latijnse, als de Franse en de Duitse School. Waar nu Kruisstraat 28 is (3), is vermoedelijk in 1613 het zogenaamde Latijnse Poortje gebouwd. Het vormde daar de toegang tot de scholen en achtertoegang tot het terrein van het Ceciliaklooster.

 

Latijnse poortje
Poortje Latijnse School, Kruisstraat 28
Foto van glasplaat, 1850 / 1930

Toen in 1866 de Gemeentelijke Hogere Burgerschool werd opgericht, werd de Latijnse School opgeheven. Het poortje is in 1938 afgebroken en in delen opgeslagen in het West Fries Museum. Volgens de plaquette is het Latijnse Poortje in 1954 verhuisd naar het Munnickenveld (4), waar het de toegang vormt tot het Claes Stapelhofje.
Zie de foto hiernaast met het poortje nog op de oude plek.