Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Horlogemakersvakschool Cornelis Verhagen Hoorn

Vervolgens naar De Villa

De Villa ca. 1950
De Villa aan de Draafsingel, hoek Koepoortsweg, hier op een ansichtkaart van ca. 1950.

In 1977 verhuisde de opleiding richting Draafsingel, en wel naar het leeggekomen ziekenhuis De Villa. In de jaren veertig van de vorige eeuw telde Hoorn drie ziekenhuizen: het St. Jans Gasthuis (toen nog aan de Koepoortsweg), het Stadsziekenhuis (aan het Kerkplein) en De Villa (aan de Draafsingel). Zeker met het Snouck van Loosen in Enkhuizen meegeteld was dat een erg royaal ziekenhuisaanbod voor de totale West-Friese bevolking (100.000 inwoners).
De inspecteur voor de volksgezondheid dr. De Groot noemde het economisch niet verantwoord. Hij pleitte voor één ziekenhuis.
Dat duurde nog even. Het gemeentelijke Stadsziekenhuis richtte zich op de verpleging van de allerarmsten, terwijl De Villa een particulier, protestants-liberaal ziekenhuis voor de betere stand was. De culturen verschilden dus nogal, waardoor er weinig ambitie bestond om samen te gaan. Dit veranderde noodgedwongen na de uitspraak van de inspecteur dat beide ziekenhuizen een B-status zouden krijgen als ze zich niet met elkaar zouden verbinden.
In augustus 1954 was de fusie een feit, onder de naam Stichting Algemeen Streekziekenhuis West-Friesland. Ruimtelijk kreeg de fusie haar beslag in 1967, toen de vestigingen onder één dak werden gebracht, in de Wabenstraat. Het ziekenhuisgebouw had geen functie meer nadat het Streekziekenhuis en het rooms-katholieke Sint Jansgasthuis in 1985 waren gefuseerd en besloten was tot de bouw van een nieuw ziekenhuis op de locatie van 'het Sint Jan' aan de Maelsonstraat.
Op deze manier kwam het gebouw aan de Draafsingel leeg.

Hal en trap van De Villa
Gang en hal van De Villa. De trap voert naar het tekenlokaal en de computer-/theorielokalen. Foto Siewert Ruiter, 1990.


Dat De Villa een horlogemakersvakopleiding herbergde, was te zien aan het mechanische uurwerk op de gevel. Het was door de leerlingen gemaakt. Zij konden tandwielen frezen, een bijzondere vaardigheid. De school had de wijzerplaat, met Romeinse cijfers, in bruikleen. Het huidige uurwerk (anno 2010) is van Sportinstituut Van der Werff.

De Villa met uurwerk
De Villa met het kenmerkende uurwerk, door de leerlingen gemaakt