Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Aloysius MULO/ULO/MAVO

Vooraf

De R.K. MULO St. Aloysius is bij de start in 1918 zijn tijd vooruit. Het eerste jaar bestaat de school uit een voorbereidende klas, vergelijkbaar met de zesde klas van de toenmalige lagere school, en een eerste klas mulo. Tot dan toe was het meer uitgebreid lager onderwijs in de regel een verlengstuk van een gewone lagere school. Pas met de invoering van de Lager-onderwijswet van 1920 wordt het mulo losgekoppeld van de gewone lagere school; bovendien vervalt dan de toevoeging ‘meer’.

De oprichting van de Aloysius MULO moet bijdragen aan de emancipatie van de katholieke bevolking in West-Friesland. Hoewel men in katholieke kring overtuigd is van de noodzaak van katholiek vervolgonderwijs, valt de belangstelling voor de nieuwe school in Hoorn aanvankelijk tegen. Vooral vanuit de omliggende dorpen melden zich weinig leerlingen aan.

Na een moeizame beginperiode komt de school tot bloei onder de bezielende leiding van een nieuw schoolhoofd, de heer Buiting. De school groeit en in 1937 maakt het oude onderkomen aan Onder de Boompjes plaats voor een modern schoolgebouw met acht lokalen.

Onder de Boompjes ca. 1940
Onder de Boompjes ca. 1940 (foto VOH)

Na de Tweede Wereldoorlog neemt het aantal leerlingen zodanig toe dat de school ruimte tekort komt. Plannen voor uitbreiding van de school komen jarenlang niet van de grond. Pas in 1971 kan een nieuw pand worden betrokken aan de Berkhouterweg.

Daar zet de groei onverminderd door, zodat het bestuur zich genoodzaakt ziet naast de Aloysius een tweede katholieke mavo in Hoorn op te richten. Dit wordt MAVO De Nieuw Hoorn, die in 1975 van start gaat.

Bij een herstructurering van het katholiek voortgezet onderwijs in Hoorn fuseren beide mavo’s midden jaren tachtig met scholengemeenschappen voor havo en vwo. De Aloysius MAVO gaat samen met het Werenfridus en De Nieuw Hoorn gaat op in Oscar Romero.

Deze beschrijving van de geschiedenis van de Aloysius (M)ULO/MAVO wordt afgesloten met herinneringen aan de school van oud-leerlingen, die opgetekend zijn door de uit Bovenkarspel afkomstige oud-journalist Wim Klaassen, die van 1948 tot 1951 leerling was van de Aloysius ULO. In 2000 verscheen zijn in eigen beheer uitgegeven boek Geen bleekveldje: de twee werelden van (niet) zomaar een klas.

Wie was Sint-Aloysius?

De school is genoemd naar Sint-Aloysius, de beschermheilige van jonge studenten. Aloysius werd op 9 maart 1568 als Luigi Gonzaga geboren in het Italiaanse Castiglione delle Stiviere, een plaats in de omgeving van Mantua. Zijn vader was markgraaf van Castiglione. Toen Aloysius 10 jaar was, werd hij als page aangesteld aan het hof van de Medici in Bresca. Ook verbleef hij aan het hof van Filips II van Spanje.

Aloysius Gonzaga
Aloysius Gonzaga, geschilderd door Tiepolo (foto Wikipedia)

In 1585 deed Luigi afstand van zijn rechten op het markgraafschap van Castiglione ten gunste van zijn broer Rudolf en trad tegen de zin van zijn familie toe tot de Sociëteit van Jezus. Hij studeerde filosofie en theologie. Daarnaast zorgde hij voor zieken en zette zich ervoor in dat armen een waardige begrafenis kregen.

Toen in Rome de pest uitbrak, ging Luigi door met het verzorgen van zieken, totdat hij zelf ziek werd. Hij stierf op 21 juni 1591, 23 jaar oud.

Veertien jaar na zijn dood verklaarde paus Paulus V Luigi zalig. De heiligverklaring door paus Benedictus XIII volgde in 1726. Drie jaar later riep Benedictus hem uit tot patroon van jonge studenten.

Sint-Aloysius geldt bovendien als beschermheilige van pestlijders en wordt als symbool van kuisheid aangeroepen tegen seksuele verleidingen. Hij is patroon van de stad Mantua. Zijn feestdag is 21 juni.