Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Maquette van Hoorn - Anno Domini 1650

Onthulling van de maquette op Zondag 31 mei 1987

De onthulling van de maquette vond plaats tijdens een feestelijke zondagmiddag met tal van buitenactiviteiten, waaronder een historische optocht door de stad en eindigend met een maaltijd in zeventiende-eeuwse stijl op de Veemarkt. Er was een heel draaiboek voor de middag en avond gemaakt, dat hier is in te zien. In chronologische volgorde omvatte het programma de volgende onderdelen:

* 12-14 uur: Voorbereiding van de feestmiddag op de Veemarkt, zoals de opbouw van kramen voor diverse standhouders
12.30 uur:  Omkleden in de Noorderkerk voor de historische optocht door de stad
* 14.00 uur: Bij de Noorderkerk opvangen van deelnemers aan de optocht, zoals Trompetterkorps 'De Koggeruiters', Blokkerse Dansgroep, De heks op de kar, Visserslui, Schermschool Van der Berg, Zieken en melaatsen van de LOTUS-groep van het Rode Kruis, Schout en zijn rakkers, Kooplui van de Verenigde Spaarbank, Beestenboel en individuele deelnemers in historisch kostuum
* 14.00 uur:  Vertrek van de deelnemers aan de optocht van de Noorderkerk naar de Bierkade
* 14.40 uur: Start van de historische optocht door de stad volgens de route Bierkade, Appelhaven, Nieuwendam, Korenmarkt, Grote Oost, Waag (stop), Rode Steen, Kerkstraat, Kerkplein, Nieuwstraat, Gouw, Gedempte Turfhaven, Veemarkt
* 14.30 uur:  In de Noorderkerk: ontvangst van genodigden voor de onthulling van de maquette
* 14.45 uur:  Onthulling van de maquette door Burgemeester Mr. P.M.P.G. Janssens die door een blauwpapieren wand zal treden die de tijdgrens symboliseert tussen het heden en het jaar 1650
* 15.00 uur: Start van het audiovisuele programma bij de maquette
15.20 uur: Einde van het programma in de Noorderkerk; via de 'Armenkerk' gaat men naar buiten om op de Veemarkt de historische optocht te zien arriveren
* 15.30 uur: Start van een groot aantal aktiviteiten, demonstraties en optredens op de Veemarkt, waaronder schiemanswerk, het krombranden van planken voor de bouw van schepen, en:

* 15.40 uur:  Heksenberechting
* 16.15 uur:  Opvoering door de toneelgroep Sanderijn van de klucht 'Lippyn' over het 17e eeuwse leven
* 18.00 uur:  De kok begint het vlees te roosteren aan het spit
* 18.30 uur:  Aanvang van een maaltijd in 17e eeuwse stijl voor 200 gasten, omlijst door muziek van de muziekschool en toneelgroep Sanderijn
* 20.00 uur:  Sluiting van het programma door de voorzitter van de Stichting Stadsplan Hoorn Anno 1650

Historische Optocht 1987
De historische optocht in 1987

Veemarkt 1987
Historisch gezelschap met stadsomroeper op de Veemarkt in 1987

Veemarkt 1987
Zeventiende-eeuwse maaltijd op de Veemarkt in 1987

Intermezzo - Hoorn in Japan

Er was ook belangstelling uit Japan voor Hoorn en de maquette in verband met de bouw van replica's op ware grootte van een aantal 17e eeuwse Hoornse panden  in een themapark (Holland Village) bij de Japanse stad Nagasaki. Van Hoornse zijde werd de bouw in Japan begeleid door Jan van der Heijden en Arie Boezaard. Op hun aandringen zijn zelfs een aantal voorgevels 'op vlucht' gezet (vooroverhellend). In mei 1987 bezocht een groep van negen Japanse journalisten de maquette.
De achtergrond van de Japanse belangstelling is, dat bij Nagasaki het kunstmatige eiland Deshima ligt, vanwaar Nederlanders in de 17e eeuw (de VOC) als enige niet-Japanse natie handel mochten drijven met Japan. Japan leverde in die tijd veel zilver aan Nederland, in de periode 1640-1649 voor een waarde van 15 miljoen gulden (Gaastra, 2002). Zie voor meer informatie over Deshima de sites:
Deshima in de baai van Nagasaki, ooit de kleinste 'kolonie' van Nederland
 Nederlanders in Japan 1641-1853


Hoorn in Japan
Hoornse panden op ware grootte nagebouwd bij Nagasaki in Japan, geopend op 21 maart 1987. Ze staan er nog.

Maquette Museum 20e eeuw
Van 1994-2010 stond de maquette opgesteld in het Museum van de Twintigste Eeuw aan de Bierkade

Restauratie Maquette
Van 2010-2012 werd de maquette gerestaureerd door Marchel de Bruijn