Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Maquette van Hoorn - Anno Domini 1650

Begeleiding en financiering van de bouw

In augustus 1981 werd de Stichting Stadsplan Hoorn Anno 1650 opgericht. Uit de statuten:

"De stichting heeft ten doel de belangstelling voor het roemrijke verleden van de Stad Hoorn te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het behoud van de oude Hoornse binnenstad, een en ander door middel van het bouwen en tentoonstellen van een maquette van de stad Hoorn Anno 1650."

De kosten van de maquette werden begroot op 75.000 gulden. In 1983 ontwikkelde de Stichting Stadsplan een aantal initiatieven om de kosten van de maquette te kunnen financieren. Een ludieke actie in 1983 die aardig wat heeft opgebracht, was het 'verpachten' van panden op de maquette. Eerst werden bij opbod 28 topstukken geveild. Het bieden betrof de hoogte van de jaarlijkse pachtsom en het aantal jaren dat men de pacht wilde betalen. Vervolgens konden voor 22,50 gulden per stuk de overige ca. 2000 panden op de maquette worden gepacht. Men werd daardoor 'poorter' van Hoorn, en kreeg een fraai gekalligrafeerde oorkonde (Bewijs van erfpacht) en een genummerde fles Hoorn-Blaeu wijn.

Verpachting 1650
Aankondiging van de verpachting in 1983

Deze actie had in november 1983 al 12.000 gulden opgebracht. De 28 topstukken op de maquette waren bouwwerken die natuurgetrouw, in ieder geval herkenbaar, op de maquette waren nagebouwd. Dit waren de bouwwerken die met name worden genoemd in het kader rechtsonder op de plattegrond van Blaeu. Andere acties waren de verkoop van beugelflesjes Markerwaardwater en kortingskaarten voor verschillende bedrijven in Hoorn. Na aandacht in het TV-programma "Van gewest tot gewest" kwam meer geld binnen, o.a. het Anjerfonds en de Kerkmeijer de Regtstichting schonken een flinke som. Een totaaloverzicht van alle financieringsbronnen tot 1987 is niet meer voorhanden. In 1987 was de maquette klaar en werd hij opgesteld in de Noorderkerk.

Maquette 1983
Verhuizing van de Gouw naar de Noorderkerk in 1987

In het eerste jaar werd 11.000 gulden aan entreegelden ontvangen. In 1991 werd de audiovisuele apparatuur gestolen. De onverzekerde schade beliep 22.000 gulden. Toen zag het er enkele jaren somber uit voor de maquette. Bestuurlijk liep ook niet alles op rolletjes in de Stichting Stadsplan. De maquette werd weggehaald uit de Noorderkerk en opgeslagen, voor drie jaar zoals zou blijken. Het hele project leek een roemloze dood te sterven. Maar gelukkig stelde de gemeente Hoorn in 1994 4.000 gulden beschikbaar. Ook de Lions Club doneerde een aanzienlijk bedrag. In 1994 werd het Museum van de Twintigste Eeuw het nieuwe onderkomen van de maquette. In voorjaar 1996 ging, op verzoek van het bestuur van Stichting Stadsplan Hoorn Anno 1650, de ledenvergadering van Oud Hoorn akkoord met overname van de maquette door Oud Hoorn. In voorjaar 1997 werd de naam van de stichting notarieel veranderd in Stichting Maquette Oud Hoorn. Sindsdien is de bestuurssamenstelling van de stichting gelijk aan die van Vereniging Oud Hoorn. In 2007 ontving De Vereniging Oud Hoorn een legaat van mevrouw Nel Groefsema-Molenaar. In 2010 begon de restauratie door Marchel de Bruijn. Het legaat van mevrouw Groefsema-Molenaar stelde Oud Hoorn in staat om de restauratiekosten van de maquette voor haar rekening te nemen. Tevens kon vanuit het legaat een forse financiële bijdrage geleverd worden aan de nieuwe audiovisuele presentatie. In 2012 was de restauratie gereed en in 2013 is de maquette in bruikleen overgedragen aan het Westfries Museum en daar tentoongesteld voor het publiek. Partijen die dit financieel hebben gesteund, zijn naast de Vereniging Oud Hoorn, de BankGiroLoterij, de provincie Noord-Holland, de gemeente Hoorn, de Rabobank Hoorn West-Friesland Midden, het ANWB Fonds, Hendrick Muller Vaderlandsch Fonds en Jack Buiten.

Gedicht JPvdKnaap
Gedicht door Jan Piet van der Knaap bij de veiling van de panden op de maquette in 1983

 

Oorkonde
Bewijs van erfpacht van het pand Slapershaven 3