Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2022 nr.1   (maart)

kwartaablad Oud Hoorn 2022 - 1

Bij de voorplaat

200 jaar geleden kocht de diaconie van de gereformeerde gemeente Hoorn een  voormalig regentenhuis aan om er centrum voor de armenzorg van te maken. Deze foto vormt de opmaat naar het eerste artikel in dit geheel vernieuwde kwartaalblad.

De geschiedenis van het Diaconiehuis

de Roos-Klaassen Bos, N.,
Pag. 4-7
Een overzicht van de bouwgeschiedenis en de bewoningsgeschiedenis van dit pand, dat van woonhuis van regentenfamilies via armenhuis, tehuis voor Ouden van Dagen en uitvaartcentrum onlangs getransformeerd is tot appartementencomplex.   Lees hier de lange versie van dit artikel

Hoorn in het jaar 1672

Lansdaal, A.,
Pag. 8-11
De tweede aflevering in de reeks ‘Hoorn in het jaar …’, waarin de beroemde woorden ‘redeloos, radeloos en reddeloos’ toegelicht worden in een overzicht van de gebeurtenissen in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het verhaal mondt uit in de situatie dat jaar binnen Hoorn. Lees hier de lange versie van dit artikel  

Grote Oost 7

Swart, P.,
Pag. 12-15
De bouwgeschiedenis van dit statige pand met bijzondere aandacht voor de voorgevel en de daarop aangebrachte versieringen. De oorspronkelijke naam van het pand (de Os) en veel gegevens over de  bewoner die het pand aankocht en liet verbouwen aan het begin van de zeventiende eeuw (Claas Jansz Cruijl) zijn door de auteur bijeengezocht via grondig napluizen van vele archiefstukken.   Lees hier de lange versie van dit artikel

Een bijzonder zeventiende-eeuws glas

Schrickx, C.,
Pag. 16-19
Bij de opgravingen aan het Nieuwe Noord na de sloop van het pand van V&D is een vrijwel intacte glazen beker gevonden, die heeft toebehoord aan de bewoners van Ramen 11, Willem Willemsz van Someren en zijn  gezin. Een korte bouwgeschiedenis van het pand en een overzocht van de bewoners geven achtergrond in dit verhaal over deze prachtige vondst.

De onderduik van Loekie Themans

Ottens, E.,
Pag. 20-23
Gerda Themans-Menko was een Joodse verpleegkundige, die een veilig onderdak en veilige werkplek vond in het Hoornse Stadsziekenhuis in de tweede wereldoorlog. Haar zoon Loekie Themans werd daar geboren. Diens herinneringen en de verhalen van zijn moeder liggen aan de basis van een aantal schilderingen, die hij in Israël, waar hij naartoe is geëmigreerd,  gebruikt om scholieren zijn verhaal over de oorlog te vertellen.

De Bult

Ooms, W.,
Pag. 24-28
Veel, vooral oudere Horinezen, hebben allerlei herinneringen aan deze smoezelige en stinkende plek bij het IJsselmeer, waar vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw ongecontroleerd afval kon worden gestort. De geschiedenis van de vuilnisophaalsdienst en de stadsreiniging laat, terugkijkend met de ogen van nu, een weinig fraai beeld zien. Maar er viel op die plek, ‘de stortplaats voor alles en iedereen’, ook veel te beleven, vertelt de auteur. Lees hier de lange versie van dit artikel.

Cor Selie

Chün-Selie, J.,
Pag. 29-31
Hendrik Jacob Selie (1822-1900) kwam waarschijnlijk via de broers van zijn vrouw Anna Tros (1830-1910) in de visserij terecht. Als zijn achterkleinzoon, Cor ‘de witte’ Selie, stopt met vissen in 1970, komt er een einde aan vier generaties vissers van de familie Selie. Heel veel mensen hebben Cor daarna leren kennen als de orgeldraaier op het Grote Noord.

Jan Nieuwenburg

Lansdaal, A.,
Pag. 32-35
Een interview met ‘een bevlogen burgemeester’, zoals de ondertitel luidt, aan het einde van zijn eerste ambtsperiode. Toekomstplannen, uitdagingen en ambities vormen de leidraad in dit gesprek met een duidelijk tevreden burgemeester.   Verder treft u in dit nummer een aantal nieuwe  rubrieken aan naast de vertrouwde:

Waar kijken we naar?

WFA
Pag. 36-41
Waar kijken we naar? biedt ruimte aan het Westfries Archief, het Westfries Museum en het Museum van de 20e eeuw om iets over hun collecties en/of bezigheden te vertellen. Het WFA laat zien hoe de oorlogsdreiging in 1672 voelbaar is in historische bronnen in het archief, het WFM beschrijft aan de hand van een schilderij van Withoos de herstelwerkzaamheden aan de Zuiderzeedijk na de Allerheiligenvloed van 1675. Het Museum van de 20e eeuw vertelt hoe de jaren zeventig van de vorige eeuw aan bod komen in dit museum.

Oud Hoorn ’t Woord

Pag. 42-46
Oud Hoorn 't Woord biedt informatie over het programma voor de stadswandelingen in 2022, attendeert op de notitie ‘Cultuurhistorische verkenning Poort van Hoorn’, zet de vrijwilligers van de  werkgroep distributie in het zonnetje en vertelt over nieuwe aanwinsten in het documentatiecentrum van onze vereniging.

Stadsbeeld

Pag. 47-50
Stadsbeeld staat stil bij grote of kleine projecten en vertelt over de belangrijkste restauraties en veranderingen in het stadsbeeld, een  thema  dat de lezer ook altijd voorgeschoteld krijgt op de achterpagina in  Verleden en Heden, waar Willy Wiggelaar deze keer de zwemschool Schermer de revue laat passeren.

Bekijk of download de PDF versie (3.01 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 7,50

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2024, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen Kennisbank, Gerard van Stijn