Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2011 nr.4   (december)

kwartaablad Oud Hoorn 2011 - 4

Honderd jaar Hoornse taartarrest

Bruin, Jan de
Pag. 172-175
In september 1910 werd in Hoorn een moord gepleegd. De echtgenote van de 84-jarige marktmeester Willem Markus overleed in de nacht van 29 op 30 september na het eten van een vergiftigde taart. Ook Grietje Appelman, het 14-jarige dienstmeisje van het echtpaar Markus, at van de taart en begon vrijwel meteen hevig te braken. Grietje ging naar huis, Peperstraat 16, waar zij al spoedig zo ziek werd, dat er een priester moest worden geroepen om haar het sacrament der stervenden toe te dienen. Na een paar kritieke dagen knapte zij echter weer op. Het was meteen duidelijk dat er sprake was van een misdaad en dat niet mevrouw Markus maar haar man het doelwit van de aanslag was geweest. De dader, de 63-jarige Johannes Jacobus Beek, werd binnen een week opgepakt. Het onderzoek naar zijn doen en laten in de dagen voorafgaand aan het voorval zou doorslaggevend blijken voor... lees verder >>

Het Hoornse raam in de Dorpskerk van Bloemendaal

Ottens, Egbert
Pag. 176-177
De gemeente Hoorn heeft een bijzondere band met de Dorpskerk in Bloemendaal. Op twee plaatsen in dit wonderbaarlijk mooie monument prijken het Hoornse stadswapen en de eenhoorn. En tweemaal wordt men er herinnerd aan de roemruchte slag op de Zuiderzee in 1573, waarbij de Spaanse vloot werd verslagen en admiraal Bossu gevangen werd genomen. Eind maart 2011 waren burgemeester Onno van Veldhuizen en Oud Hoorn-voorzitter Egbert Ottens aanwezig bij de feestelijke herdenking van het 375-jarig bestaan van de Dorpskerk in Bloemendaal. Burgemeester Onno van Veldhuizen ontving bij deze gelegenheid een exemplaar van het jubileumboek dat hij ter plekke schonk aan de Vereniging Oud Hoorn. Egbert Ottens doet verslag van het gebeuren en illustreert zijn verhaal met afbeeldingen van zowel het interieur van de Dorpskerk als ook de door Hoorn geschonken vensters.

Een Bosboom in Schotland

Biegstraaten, Jos
Pag. 178-179
In nummer 3 van de 33e jaargang van het kwartaalblad deed Jos Biegstraaten verslag van een zoekactie naar een litho die in het bezit was van Vincent van Gogh. Het ging om een afbeelding van de Armenkerk, die in de recente uitgave van de brieven van Van Gogh ten onrechte was voorzien van het bijschrift “Godsdienstoefening in een dorpskerk”. In zijn artikel beschreef Biegstraaten niet alleen veel ander werk van Bosboom dat betrekking had op Hoorn, maar ook de vondst die hij deed in het depot van het Stedelijk Museum te Amsterdam. Vanuit Schotland kreeg Biegstraaten een reactie met daarbij een afbeelding van een schilderij. Dit schilderij is afgezien van enkele details vrijwel een kopie van het werk van Bosboom dat Biegstraten in Amsterdam ontdekte. De lezer kan zelf oordelen daar beide kunstwerken bij het verhaal werden afgebeeld.

Magische metseltekens

Robben, Marc
Pag. 180-182
Sinds de opkomst van het baksteenmetselwerk in West-Europa in de 12e en 13e eeuw hebben metselaars de misbakken stenen, een logisch verschijnsel bij primitieve veldovens, mee verwerkt in hun constructies. Het gaat om zwarte stenen in roodbakkende klei, rode tot gelige stenen in geelbakkende klei, rode tot gelige stenen in geelbakkende klei, groenig geglazuurde stenen bij gebruik van zouthoudend turf als brandstof voor het bakproces. Op welke manier deze stenen werden toegepast beschrijft de Belgische bouwkundige en architect Marc Rossen.

Hebt een kijk op de Teekenen der Tijden - Rode predikanten in Hoorn

Schaake, Arnoud
Pag. 184-191
Aan de Gouw in Hoorn woonde van 1888 tot 1913 de Vrijzinnig Hervormde predikant Johannes Theodorus Tenthoff. Deze predikant kreeg landelijke bekendheid omdat hij een van de eersten was die de kerk maande meer begrip te hebben voor de opkomende arbeidersbeweging en de erbarmelijke omstandigheden waarin velen in die tijd leefden. In een uitvoerig artikel beschrijft Arnoud Schaake het leven van de predikant Tenthoff die in 1916 overleed.

100 jaar tennis in Hoorn

Jonkers, Floor
Pag. 200-204
De Hoornse Lawn-Tennis Vereniging Juliana vierde op 20 maart 2011 het feit dat 100 jaar geleden de vereniging werd opgericht. In de statuten die bij Koninklijk besluit op 12 september 1912 zijn goedgekeurd staat onder artikel 1 ook de beroepsgroep die het initiatief tot oprichting nam: Onder de naam “Juliana” is den 20sten Maart 1911 door Officieren de Vereniging opgericht. Daarmee bestaat de tennissport officieel een eeuw in Hoorn en daarmee in West-Friesland want pas in 1917 wordt de Enkhuizer Tennis Club opgericht. Floor Jonkers heeft zich verdiept in de historie van de vereniging en beschrijft het wel en wee in een uitvoerig artikel.

Koninklijke Zangvereniging Sappho 160 jaar

Schneiders, Hein
Pag. 210-213
Met maar liefst 160 jaar is de Koninklijke Zangvereniging Sappho de oudste vereniging van Hoorn. Door de jaren heen zijn honderden burgers van deze stad lid geweest van het koor. In al die tijd zijn er minstens twee keer per jaar concerten geweest die bezocht werden door grote aantallen muziekliefhebbers. Niet voor niets heeft Sappho het predikaat “Koninklijk”gekregen bij haar 80-jarig bestaan. Hein Schneiders beschrijft de historie van de zangvereniging waarbij ooit ook Johan Messchaert als solist optrad.

Verder in dit kwartaalblad

Een stapje verder
Vereniging Oud Broek in Waterland
Bijeenkomst nieuwe leden Oud Hoorn
Gré Visser ereburger
Inhoudsopgave 2011

Overige rubrieken
Van de bestuurstafel
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen en verval
Het documentatiecentrum van Oud Hoorn
Men vraagt ons
Lezers schrijven
Hoe Hoorn veranderde

Bekijk of download de PDF versie (2.67 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn