Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2008 nr.2   (juni)

kwartaablad Oud Hoorn 2008 - 2

Hersensmedingen van Andries Schoemaker

Schrickx, Christiaan
Pag. 51-57
In diverse publicaties over de geschiedenis van Hoorn kan men prenten van kloosters tegenkomen die bijzonder fraai getekend zijn. Zo is er b.v. het door Jan Onstenk geschreven boek "Zes eeuwen in 't Ghesthuus" dat maar liefst vijf van deze prenten omvat. Tal van deze prenten roepen echter vragen op. Zo kan men zich afvragen hoe iemand in de 18e eeuw kon weten hoe een klooster er in begin 17e eeuw er uit kon hebben gezien. Veel van de prenten worden toegeschreven aan Andries Schoemaker (1660-1735). Schoemaker was een rijke lakenkoopman uit Amsterdam en interesseerde zich zeer voor oudheidkunde en verzamelde alles op dat gebied. Op latere leeftijd legde hij een collectie topografische tekeningen aan. Op 67-jarige leeftijd trok hij er per koets op uit om kastelen, kerken en buitenhuizen vast te leggen. Cornelis Pronk volgde het voorbeeld van Schoemaker en trok er eveneens op uit om stads- en dorpsgezichten naar het leven te tekenen.
Hoe dit alles in zijn werk ging wordt door Christiaan Schrickx uitvoerig beschreven. Zijn verhaal is verlucht met diverse interessante prenten en tekeningen.

Smit Automatiek: 't Smitje

Smit, Thijs junior
Pag. 62-67
Vlak voor de viering van de 600-jarige stadsfeesten in 1957 opende M. Smit de deuren van zijn nieuwe automatiek annex snackbar aan het Grote Noord. Tot op dat moment was een snackbar een nog vrijwel onbekend fenomeen in Hoorn. Het werd een ongekend succes en de heer Smit moest alle registers open trekken om aan de vraag naar nasiballen, kroketten, patat en verpakt ijs te kunnen voldoen. Ironisch genoeg was ex-slager Smit de snackbar begonnen om het iets rustiger aan
te gaan doen. In de loop der jaren zou de naam 'Smitje' een begrip woorden in Hoorn en omgeving. Het was in 1966 dat de heer Smit de zaak over deed aan de heren Van der Haar en Ravenstein. Hierna werd de naam van de zaak veranderd in RaCo maar in de volksmond bleef het altijd 'Smitje'. Thijs Smit junior heeft alles van nabij meegemaakt en beschrijft het hele gebeuren in en rond de voormalige snackbar.

Het archeologisch fundament van Hoorn ligt er

Veerman, Marit
Pag. 75-77
Op 29 april van dit jaar nam Tosca van de Walle afscheid van haar werk als stadsarcheologe van de gemeente Hoorn. Tosca van de Walle heeft aan de wieg gestaan van het archeologische onderzoek in de gemeente Hoorn. In 1974 is zij één dag in de week gaan werken bij het Westfries Museum. In die beginjaren was er helemaal niets en moesten de benodigde financiën komen van Oud Hoorn, Stichting Stadsherstel en de stichting Kerkmeijer-De Regt. In 2000 is er een echte Archeologische Dienst gekomen en kreeg Tosca een fulltime baan en tevens ook een assistent. In de loop der jaren is er onder Tosca van de Walle heel wat graafwerk verricht in de binnenstad van Hoorn. Hoogtepunt daarbij vormde de opgraving op de plaats van de huidige winkel van C & A aan het Grote Noord. Op 14 mei was de afscheidsreceptie van Tosca waarbij zij de legpenning van de gemeente Hoorn kreeg uitgereikt door wethouder C. van der Maat. Marit Veerman had een interview met Tosca van de Walle hetgeen in dit kwartaalblad te lezen is.

Vrijwilligers Oud Hoorn naar Oud Enkhuizen

Hoogen, Diana van den
Pag. 78-79
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Vereniging Oud Hoorn had de vereniging Oud Enkhuizen een wel zeer bijzonder cadeau in petto. Alle vrijwilligers werden uitgenodigd voor een stadswandeling en bezoek aan Enkhuizen te brengen. Op zaterdag 19 april stond er een bus klaar die het gezelschap naar Enkhuizen vervoerde. Daar aangekomen werden de gasten ontvangen met koffie en gebak. Na te zijn ingedeeld in twee groepen konden de stadswandelingen beginnen en bracht men een bezoek aan het stadhuis of het Snouck van Loosenhuis. Het was een leerzame middag en de geste van de vereniging Oud Enkhuizen werd bijzonder gewaardeerd. Het gebeuren werd beschreven door Diana van den Hoogen.

Verder in dit kwartaalblad

Op bezoek bij Vok Jong: Nieuwstraat 21
150 jaar Vrijmetselarij in Hoorn
In memoriam Jan Plekker (1935-2007)

Overige rubrieken

Men vraagt ons
Van de bestuurstafel
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen, verval
Hoe Hoorn veranderde
Het documentatiecentrum van Oud Hoorn

Bekijk of download de PDF versie (10.01 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 7,50

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2024, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen Kennisbank, Gerard van Stijn