Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad - Resultaten voor: tweede wereldoorlog (29)


Er werd hard gewerkt aan het Achterom. [Expediteur Jeurink]
Gulik, Jan van der - (Oud Hoorn kwartaalblad 2004 / 4)
Kloet over te nemen. Vooral in de jaren na de tweede wereldoorlog kwam het bedrijf van Jeurink tot grote bloei. Door gezondheidsproblemen zag Geert Jeurink zich in 1961 genoodzaakt zijn bedrijf over te doen aan P. Komen
Pag. 167-170
Frisia Nora Benima, 1911-1943
Hoogeveen, L. - (Oud Hoorn kwartaalblad 2005 / 1)
de vele namen van stadgenoten die gedurende de tweede wereldoorlog zijn omgekomen. Een van de namen is die van Frisia Nora Benima, een jonge vrouw van Joodse afkomst die in 1943 in het concentratiekamp Sobibor werd omgebracht.
Pag. 17-23
De aankondiging van de bevrijding op 5 mei 1945
Redactie - (Oud Hoorn kwartaalblad 2005 / 1)
de tweede wereldoorlog werden er in West-Friesland heel wat illigale bladen en krantjes uitgebracht. Deze vlugschriften droegen namen als "De Nieuwspomp", "Spitfire", "Onze Taak" en "Zuiderzeebode". De redactie van het
Pag. 29
"De Zuiderzeebode" met bevrijdingsnummer
Zack, F. - (Oud Hoorn kwartaalblad 2005 / 2)
Zuiderzeebode" van 10 mei 1945. Zo kort na de tweede wereldoorlog was het publiek voor wat de nieuwsvoorziening betreft hoofdzakelijk aangewezen op bulletins. Reguliere dagbladen verschenen nog niet of mondjesmaat of heel
Pag. 51-52
Gevleugelde bevrijders crashten boven Hoorn
Zack, Frans - (Oud Hoorn kwartaalblad 2005 / 3)
te geven aan gebeurtenissen in- en rond de tweede wereldoorlog. Hoorn leek vrij geruisloos die periode door te komen tot op het moment dat in de vroege ochtend van 7 juli 1944 twee Amerikaanse bommenwerpers boven Hoorn
Pag. 95-100
Piet de Haan sneuvelde 65 jaar geleden
Zack, Frans - (Oud Hoorn kwartaalblad 2005 / 4)
zijn verschenen werd aandacht gegeven aan de tweede wereldoorlog. Het was immers 60 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Maar tevens was het ook 65 jaar geleden dat ons land ongewild in de oorlog werd gestort. Al op
Pag. 139-145
Een nieuw blad voor Oud-Hoorn
Baltus, J.M. - (Oud Hoorn kwartaalblad 1979 / 1)
zijn.Als je denkt aan de stedebouw na de tweede wereldoorlog, aan de dorpsuitbreidingen en de architectonische opvangmogelijkheden voor de overloop, is het begrijpelijk dat monumenten uit bouwkundig en bouwkunstig oogpunt
Monumentenzorg in de 19e eeuw
Saaltink, H.W. - (Oud Hoorn kwartaalblad 1980 / 3)
de voorbereiding van de tentoonstelling, gewijd aan de geschiedenis van de Oosterpoort - reeds besproken in een eerder nummer van "Oud-Hoorn" - kwam een brief aan het licht, die een aardige kijk geeft op wat men zo’n
Pag. 46-48
Boekbesprekingen: Herman Lansdaal/J.D. Osinga sr., Hoorn bezet en bevrijd. / Kees Stuyfbergen, We wisten niet wat ons over kwam
Saaltink, H.W. - (Oud Hoorn kwartaalblad 1995 / 2)
- Herman Lansdaal/J.D. Osinga sr., Hoorn bezet en bevrijd. Hoorn, 1995 - Kees Stuyfbergen, We wisten niet wat ons over kwam. Herinneringen aan '40-'45'. Enschede, 1995 (beide boeken handelen over de tweede wereldoorlog)
Pag. 60
Herinneringen uit de oorlogsperiode 1940-1945
Dijkman-Hofman, Gitta - (Oud Hoorn kwartaalblad 2008 / 1)
de rest van de familie in de jaren gedurende de tweede wereldoorlog is overkomen.
Pag. 40-41
Joodse gemeenschap voor de tweede wereldoorlog
Lunteren, Harry - (Oud Hoorn kwartaalblad 2009 / 1)
over de Joodse gemeenschap in Hoorn vóór de tweede wereldoorlog. Aan deze Joodse gemeenschap kwam een einde op 20 april 1942. Op die datum werden de Joodse inwoners van Hoorn gedwongen te verhuizen naar Amsterdam met
Pag. 18-21
Onderduikers in boerderij aan Weeltje 5
Rooij-Hilbrands, Wijde de - (Oud Hoorn kwartaalblad 2009 / 3)
de tweede wereldoorlog waren op tal van plaatsen in Hoorn onderduikers ondergebracht. Zo ook in de boerderij die te vinden was op het adres Weeltje 5. Dat was in die dagen een vrij afgelegen plek, juist aan de grens van
Pag. 126-132
Hoorn in oorlogstijd
Zack, Frans - (Oud Hoorn kwartaalblad 2010 / 1)
in Hoorn die een rol hebben gespeeld tijdens de tweede wereldoorlog. Gedurende deze expositie werd aan de hand van 24 panelen een beeld geschetst van de gebeurtenissen in Hoorn. Inmiddels heeft deze expositie plaats gemaakt
Pag. 6-7
Het verdwenen noodgeld van de gemeente Hoorn
Zack, Frans - (Oud Hoorn kwartaalblad 2010 / 2)
vrijwel onbekend dat er aan de vooravond van de tweede wereldoorlog noodgeld in omloop is gebracht. Rond 10 mei 1940 ontstond door tal van oorzaken als b.v. vervoersproblemen en oorlogshandelingen gebrek aan munt- en papiergeld.
Pag. 68-69
Succesvolle expositie "Hoorn in oorlogstijd"
Zack, Frans - (Oud Hoorn kwartaalblad 2010 / 2)
tevens ook dat 70 jaar geleden ons land in de tweede wereldoorlog werd gestort. Met 24 panelen werd een beeld geschetst van de gebeurtenissen in Hoorn in die periode. Daarbij werd extra aandacht gegeven aan het feit dat
Pag. 85
Schilder Adriaan Volkers
Volten, Nancy - (Oud Hoorn kwartaalblad 2010 / 3)
tegen een stofzuiger. Adriaan Volkers werd na de tweede wereldoorlog zilversmid en gaf daarnaast ook tekenles. Hij overleed in 1983. Het schilderij werd nooit tentoongesteld en is sinds de ruil om een stofzuiger in het
Pag. 136-137
Het stille geheim achter Het Gele Teken, Grote Oost 35
Ottens, Egbert - (Oud Hoorn kwartaalblad 2011 / 3)
aan de beschrijving van haar lotgevallen in de tweede wereldoorlog, waarover ze haar hele leven lang had gezwegen. Hoe zij in haar woning aan het Grote Oost 35 zoveel mogelijk Joodse landgenoten en verzetsmensen uit handen
Pag. 116-121
Bodediensten op de Vale Hen
Snijder, Dick - (Oud Hoorn kwartaalblad 2013 / 4)
Centraal Veerhuis en het Hoornse Veerhuis. Na de tweede wereldoorlog waren er minder bodediensten overgebleven. Doordat in de loop der tijd veel mensen over en eigen auto beschikten en het openbaar vervoer een vertakter
Pag. 156-161
Post Poddie, een illegale telefooncentrale aan het Kleine oost
Ottens, Egbert - (Oud Hoorn kwartaalblad 2012 / 2)
de tweede wereldoorlog bevond zich geruime tijd een illegale telefooncentrale in de woning boven de Oosterpoort. Deze telefooncentrale werd gebruikt door het verzet in de regio Hoorn. In de beginjaren van de oorlog was
Pag. 64-69
Hotel Het Witte Paard (Deel 2)
Bus-Kok, Frieda - (Oud Hoorn kwartaalblad 2012 / 3)
Frieda Bus-Kok de historie tot de jaren rond de tweede wereldoorlog. De draad wordt weer opgepakt in de periode rond 1949 wanneer Jacobus Mulder de exploitatie gaat verzorgen. Hij zal dat blijven doen tot 1956 in welk jaar
Pag. 104-109

 

Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2022, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn