Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bekijk of download de PDF versie (4.54 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2012 / 3   blz. 104 - 109

Hotel Het Witte Paard (Deel 2)

Auteur: Bus-Kok, Frieda

Jarenlang nam Hotel Het Witte Paard een prominente plaats in op wat toen de rand van de stad Hoorn was. Bij de aanleg van de nieuwe wijk Grote Waal in 1974 moest het in 1878 gebouwde pand het veld ruimen. Oorspronkelijk droeg de uitspanning de naam Het Stationskoffiehuis. Het gebouw stond op de hoek van de Westersingel/Keern/ Pelmolenpad.
In het kwartaalblad van juni 2012 werd de ontstaansgeschiedenis van de uitspanning belicht. Aan de hand van tal van historische foto’s beschreef Frieda Bus-Kok de historie tot de jaren rond de Tweede Wereldoorlog. De draad wordt weer opgepakt in de periode rond 1949 wanneer Jacobus Mulder de exploitatie gaat verzorgen. Hij zal dat blijven doen tot 1956 in welk jaar er een nieuwe periode aanbrak met Cas Hassing
aan het roer. De historie van Het Witte Paard wordt afgesloten door de familie Entius die in 1964 in beeld kwam. Tot aan het moment dat het pand in 1974 werd gesloopt zou deze familie de exploitatie blijven verzorgen. Ook voor het tweede gedeelte van het verhaal kan Frida Bus-Kok beschikken over tal van historische foto’s die een beeld geven van de roemruchte historie van Het Witte Paard.

 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn