Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bekijk of download de PDF versie (3.80 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2011 / 3   blz. 116 - 121

Het stille geheim achter Het Gele Teken, Grote Oost 35

Auteur: Ottens, Egbert

Toen ze al in de tachtig was leerde Gré Visser de geheimen van de computer kennen. Toen ze deze kunst eenmaal onder de knie had zette zij zich aan de beschrijving van haar lotgevallen in de Tweede Wereldoorlog, waarover ze haar hele leven lang had gezwegen. Hoe zij in haar woning aan het Grote Oost 35 zoveel mogelijk Joodse landgenoten en verzetsmensen uit handen van de bezetter probeerde te houden. Door dit alles kreeg zij een steeds grotere rol in de Hoornse verzetsbeweging. Een kleindochter zorgde ervoor dat haar herinneringen in kleine oplage in boekvorm verscheen. Op een middag begin juli van dit jaar bood Gré Visser een exemplaar van dit boekwerk aan voor het documentatiecentrum van onze vereniging. Egbert Ottens beschrijft in een uitvoerig artikel de gebeurtenissen die plaats vonden op het adres Grote Oost 35 waar nu de stripwinkel Het Gele Teken is gevestigd.

 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn