Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bekijk of download de PDF versie (2.61 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2010 / 2   blz. 85

Succesvolle expositie "Hoorn in oorlogstijd"

Auteur: Zack, Frans

Van 17 april tot en met 31 mei werd in de expositieruimte van onze vereniging de tentoonstelling “Hoorn in oorlogstijd” gehouden. Met deze expositie werd herdacht dat ons land 65 jaar geleden werd bevrijd maar tevens ook dat 70 jaar geleden ons land in de Tweede Wereldoorlog werd gestort. Met 24 panelen werd een beeld geschetst van de gebeurtenissen in Hoorn in die periode. Daarbij werd extra aandacht gegeven aan het feit dat de in Hoorn geboren sergeant/foerier Piet de Haan in de eerste uren van de oorlog sneuvelde. Piet de Haan was gelegerd te Dubbeldam en ligt daar ook begraven temidden van zijn gesneuvelde kameraden van het 28e Regiment Infanterie.
Ben de Haan kon als openingshandeling het Oorlogsherinneringskruis van zijn oom toevoegen aan de expositie. Gezien ook de reacties is de tentoonstelling, die werd samengesteld door Marit Veerman en Frans Zack, bijzonder succesvol geweest.

 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn