Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bekijk of download de PDF versie (2.61 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2010 / 2   blz. 68 - 69

Het verdwenen noodgeld van de gemeente Hoorn

Auteur: Zack, Frans

Het is vrijwel onbekend dat er aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog noodgeld in omloop is gebracht. Rond 10 mei 1940 ontstond door tal van oorzaken als b.v. vervoersproblemen en oorlogshandelingen gebrek aan munt- en papiergeld. Het publiek verstoorde het betalingsverkeer door het oppotten van muntgeld. Papiergeld werd een nog groter probleem want de banken hadden geen grip meer op hun agentschappen. Ook het feit dat diverse banken door oorlogshandelingen werden getroffen speelde een rol. Zo werd b.v. in Rotterdam de Bijbank aan de Boompjes zwaar getroffen.
In deze periode kreeg ook de gemeente Hoorn toestemming van de Commissaris der Koningin om noodgeld te laten vervaardigen. De gemeente Hoorn liet voor het drukken de keuze vallen op de toenmalige drukkerij Edécea aan de Italiaanse Zeedijk.
Nadat de toestand weer wat genormaliseerd was moest het noodgeld worden ingeleverd bij de Nederlandsche Bank. Van iedere coupure werd echter één exemplaar in bewaring gegeven bij het Westfries Museum. Om bij de tentoonstelling “Hoorn in Oorlogstijd” iets speciaals te kunnen laten zien had Frans Zack alles in het werk gesteld om dit noodgeld boven water te krijgen. Aanvankelijk kon niemand zich herinneren waar de bewuste exemplaren zouden moeten zijn. Totdat Cees Bakker van het Westfries Museum de bewuste map met inhoud boven wist op te diepen.

 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn