Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bekijk of download de PDF versie (11.34 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2005 / 2   blz. 51 - 52

"De Zuiderzeebode" met bevrijdingsnummer

Auteur: Zack, F.

Het kwartaalblad heeft dit jaar "60 jaar bevrijding" als thema. In dit nummer wordt het bevrijdingsjubileum in herinnering gebracht met een verslag uit "De Zuiderzeebode" van 10 mei 1945. Zo kort na de Tweede Wereldoorlog was het publiek voor wat de nieuwsvoorziening betreft hoofdzakelijk aangewezen op bulletins. Reguliere dagbladen verschenen nog niet of mondjesmaat of heel onregelmatig. De bulletins waren ontstaan uit de illegale bladen en vlugschriften zoals die gedurende de oorlog werden uitgebracht. In West-Friesland verschenen ruim vijftien illegale bladen waarvan er vier speciaal op Hoorn gericht waren. Tot deze vier behoorde ook "De Zuiderzeebode" die onder redactie stond van dhr. J. Romeyn jr. en mej. A. Heintsman. In het kwartaalblad wordt een beeld geschetst van de inhoud van "De Zuiderzeebode" van 10 mei 1945.

 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn