Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Alle boeken (1764)   Gesorteerd op: Nieuwste eerst

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Feestrede bij de restauratie van de Noorderkerk - 1938
Scholten, G.D.   J. Schrickx Boekhandel Hoorn   (1839)  
Op de dag dat de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente de Noorderkerk in gerestaureerde toestand in ontvangst nam, hield G.D. Scholten deze toespraak voor een volle kerk met vele eregasten. Hij schetste onder meer het verloop van de restauratieplannen en de werkzaamheden.Kerkmeijer... lees verder >>
(G.0 - Feestrede - 01853)     Geschiedenis: Diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.69 MB - Opent in nieuw venster)
Toespraak Plegtige opening van de Stads-tusschenschool
Beelo, A.   Vermande Zonen   (1846)  
Een toespraak van Dhr. A. Beeloo uit Medemblik bij de plegtige opening van de stads-tusschenschool en de nieuwe stads-armenscholen. Het slot van de rede: O, mogten onze kinderen, door een Nederlandsche, dus Christelijke opvoeding  bloeijen in Christelijke deugden, met liefde en trouw vervuld voor het land hunner geboorte. Voor Vaderland en Vorst, Ik heb gezegd.
(H.0 - - 01852)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.65 MB - Opent in nieuw venster)
Slag van Bossu
Het Nederlandsch Magazijn   (1873)  
De zeeslag geleverd den 11den October van het jaar 1573 en algemeen bekend onder den naam van den  ĹSlag van Bossu ľ, is zeker eene der gewigtigste gebeurtenissen, die men in de geschiedboeken van Nederland vindt aangetekend. Zo opent een een artikel in  ĹHet Nederlandsch... lees verder >>
(H.0 - - 01851)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.85 MB - Opent in nieuw venster)
Brandspuithuisjes
Henny en Cees van Haasteren   Jeroen J. Steenhuis Assen   (2020)  
Brandspuithuisjes. Overzicht van Brandspuithuisjes in Nederland,en opslagplaatsen voor brandweermateriaal van voor 1940
(C.6 - Haas - 01850)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Holland en het Water in de Middeleeuwen
J.J.M. Beenakker en anderen   Uitgeverij Verloren Hilversum   (1997)   (ISBN 90-6550-259-9)  
Holland en het Water in de Middeleeuwen.Beschrijving van de Strijd tegen het water en beheersing en gebruik van het water, waaronder de Westfriesche Omringdijk
(G.4 - Been - 01849)     Geschiedenis: Land & water
(Her)ontdek Hoorn
Daphne Luijters   Reinwardt Academie   (2021)  
(Her)ontdek Hoorn.Een onderzoek over het ontwikkelen van een nieuw dienstenaanbod voor ouderen in verpleeghuizen in de gemeente Hoorn
(G.9 - Luij - 01848)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
300 jaar Nijenburg en 800 jaar blauw bloed
Marcel J.N. Mak   Uitgeverij Pirola   (2021)   (ISBN 978-90-9034919-0)  
300 jaar Nijenburg en 800 jaar blauw bloed.Familiegeschiedenis in twee kwartierstaten:Jonkvrouwe Elisabeth van Foreest (1920 - 2007)enMaria van Egmond van de Nijenburg (1682 - 1742)Historische beschrijving van Kasteel Nieuwburg te Oudorp en zijn bewoners Gerritsz van Egmond en Tien generaties Foreesten
(G.8 - Mak - 01847)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Remonstrantie van de Synoden van Zuyt ende Noort-Hollant.
anoniem   Pieter Jaansz van Campen, woonende in de Nieuwe Steegh in de boekdrukkerij   (1626)  
In deze tekst vinden de auteurs, leden van de synode, dit geen schotschrift (=laster), want  Ĺsy eerlijcke lieden zijnde ľ. Maar in de tekst klagen zij  Ĺover de groote stoutsheydt der Arminianen ľ. En ook hebben zij deze remonstrantie anoniem gepubliceerd, want in het Arminiaanse... lees verder >>
(G.2 - - 01846)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (26.15 MB - Opent in nieuw venster)
Vereniging voor Volksvermaken 1875
Aghina, J.J.   Vermande Zonen   (1875)  
Een pompeuze feestrede bij het vijfjarig bestaan van de Vereniging met een hoog 'wij zijn belangrijk'-gehalte door de voorzitter, de heer J.J. Aghina.
(G.0 - Feestrede - 01845)     Geschiedenis: Diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (4.01 MB - Opent in nieuw venster)
Voor de Duvel niet Bang
Bob de Winter en Diverse Schrijvers   18.02 publishing   (2020)   (ISBN 978-90-827893-4-8)  
Voor de Duvel niet Bang. Verhalen en Sages van verschillende Schrijvers. Annelies van Bloois,  Bob de Winter,Ronald van Asten,  Annette Akkerman,Judith den Besten,  Romeo Mazzei,Marieke van de Reep,  Lucy Neetens,Sjors Kersten,  Yvonne Feenstra
(C.4 - Wint - 01844)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Het Wonder van de HBS
Jan Blokker   Querido Uitgeverij bv Amsterdam   (2021)   (ISBN 978 90 214 3595 4)  
Het Wonder van de HBS. Een onderwijshervorming van de Hoge Burger School (HBS) die slaagde.De school was een typisch product, ontworpen door de grote staatsman Thorbecke.
(G.3 - Blok - 01843)     Geschiedenis: Onderwijs
Het huis Oud & Nieuw
Kerkmeijer, J.C. e.a.   Eduard Cuypers   (1902)   (ISBN 9012083192)  
Het Huis, Oud & nieuw was een tijdschrift, uitgegeven door de Amsterdamse society-architect Eduard Cuypers, neef van de beroemde architect. Vanaf 1902 uitgegeven had het de ondertitel Maandelijksch prentenboek gewijd aan huis-inrichting, bouw en sierkunst. De oprichter... lees verder >>
(C.5 - - 01842)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
pdf Bekijk of download de PDF versie (19.59 MB - Opent in nieuw venster)
Historisch overzicht van de Gemeentelijken Reinigingsdienst van Hoorn
Het overzicht van de geschiedenis van de  ĹGemeentelijken Reinigingsdienst van Hoorn ľ sinds het einde van het verpachtingsstelsel. Vanaf 1914 nam de Gemeente zelf de stadsreiniging ter hand. Een boeiend overzicht van zinkputten, secreetkuilen, wisseltonnen, puinkarren en de verwerking van slachtafval.
(G.0 - Reiniging - 01841)     Geschiedenis: Diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (5.84 MB - Opent in nieuw venster)
De Gedenkstukken van het Oud-Hoornsche geslacht Merens
"De gedenkstukken van het oud-Hoornsche geslacht Merens", Mededeelingen, beschouwingen en meeningen van Mr. A.H.J. Merens, gepubliceerd 23 juni 1947. Hierin probeert hij o.a. te achterhalen wie nu eigenlijk de eigenaar is van de familieportretten die in het Westfries Museum... lees verder >>
(G.8 - Mere - 01840)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.00 MB - Opent in nieuw venster)
Zwaag door de Eeuwen heen
Stichting Historisch Zwaag   Grafistar B.V. Lichtenvoorde   (2020)   (ISBN 978-90-827801-3-0)  
Zwaag door de Eeuwen heen.Een overzicht van het sociale leven met zijn bevolking en verenigingen, en 104 momenten van 1170- tot 2020.
(G.1 - SHZ - 01839)     Geschiedenis: Sociaal en economie
De Opgraving van de Zeevaart en De Dolfijn
C.P. Schrickx met een bijdrage van D.M. Duijn   Archeologie West-Friesland   (2021)   (ISBN ISSN 2210-4364)  
De Opgraving van de Zeevaart en De Dolfijn.Archeologisch onderzoek op de percelen Nieuwendam 19 en 20 in Hoorn. Rapport 162
(G.12 - WFAD-162 - 01838)     Geschiedenis: Archeologie
Uitgetikte Beschrijving van de in 1871 gesloopte Koepoort
De handgeschreven beschrijving ( bibliotheeknr. 01786) van de in Augustus en September 1871 gesloopte Koepoort treft u hier uitgetikt door H.A.M. Stumpel aan. Het manuscript van T.C. van der Sterr, oprichter van den Provincialen Waterstaat gedateerd 24... lees verder >>
(C.6 - Renc - 01837)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
pdf Bekijk of download de PDF versie (599.44 KB - Opent in nieuw venster)
Die alten Lagerhäuser Amsterdams,
R√©v√©sz Alexanders, Magda Dr.   Martinus Nijhoff, Den Haag   (1927)  
Een klassiek boek over pakhuizen. Het boek is voor de eerste maal gepubliceerd in februari 1928. Dat betekent dat de zwart-wit foto's ook uit die tijd dateren. De tweede druk uit 1954 is in gebonden vorm verschenen, maar de uitgever had omstreeks 1978 nog een hele voorraad... lees verder >>
(C.6 - - 01836)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
pdf Bekijk of download de PDF versie (5.31 MB - Opent in nieuw venster)
West-Friesland Oud & Nieuw 2021
WON   Hoorn, Historisch Genootschap Westfriesland   (2021)   (ISBN 978-90-73497-45-0)  
West-Friesland Oud & Nieuw 2021. Overzicht en Geschiedenis in Verhalen en Gezegdes, alsmede zicht en Geschiedenis van Dorpen en Cultureel Erfgoed in West-FrieslandDeel 88 Westfries Genootschap
(G.11 - WON - 01835)     Geschiedenis: West-Friesland
Meester Langedijk vertelt.
H. Langedijk   Uitgeverij Pirola   (1989)   (ISBN 90 6455 090 5)  
Meester Langedijk vertelt. Biografie van het leven en werkzaamheden van een meester in West-Friesland
(G.8 - Lang - 01834)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief