Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Alle boeken (1786)   Gesorteerd op: Nieuwste eerst

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

geen foto
Provincie Noord-Holland   Provincie Noord-Holland   (2019)   (ISBN ISSN 2210-2280)  
De Archeologische Kroniek van Noord-Holland 2019.Een overzicht van steden met en over de vondsten van Archeologische opgravingen en zijn gebieden.Het overzicht van Hoorn staat op pagina 73 beschreven.  
(G.12 - PNH - 01882)     Geschiedenis: Archeologie
geen foto
Archeologie West-Friesland   (2022)   (ISBN ISSN 2212-4365)  
Archeologie West-Friesland 27 Gemeente Hoorn.Het Paradijs aan de Nieuwendam.Een herberg en koopmanshuizen aan de oudste haven van Hoorn. Deel 27 van de serie Archeologie West-Friesland
(G.12 - AWF-27 - 01877)     Geschiedenis: Archeologie
geen foto
Vereniging Oud Hoorn   Vereniging Oud Hoorn   (2022)  
Geologische Wandeling Hoorn. Gebaseerd op het boek"De Geologische Stad"van Jan Verhofstad.Het betreft een beschrijving van Hoorn van gebruikte natuur stenen in gebouwen, straten, stegen en pleinen
(C.5 - VOH - 01876)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
geen foto
WON   Hoorn, Historisch Genootschap Westfriesland   (2022)   (ISBN 978-90-73497-42-9)  
West-Friesland Oud & Nieuw 2022. Overzicht en Geschiedenis in Verhalen en Gezegdes, alsmede zicht en Geschiedenis van Dorpen en Cultureel Erfgoed in West-FrieslandDeel 89 Westfries Genootschap Hele Serie is opgeslagen op de Archiefzolder in een ZOLDERKAST.
(G.11 - WON - 01875)     Geschiedenis: West-Friesland
Rietvink Architecten
Bernard Faber   Uitgeverij Het Venster / Jan Rietvink   (2022)   (ISBN 9789081567008)  
Rietvink Architecten. Foto's met begeleidende teksten van gebouwen die ontworpen zijn door Rietvink Architecten Deel 2Deel 1 heeft ID.1433
(C.5 - Riet - 01874)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Vrienden van de Stolp
Redactie Vrienden van de Stolp   De Boerderijstichting Noord-Holland   (2022)  
Vrienden van de Stolp. Kwartaal Maandblad van de Boerderijenstichting Noord-Holland.Wetenswaardigheden over boerderijstolpen en hun bestemmingen.In het kwartaalblad 109 is een artikel over het Agrarisch verleden en de Economie van de Stad Hoorn, met illustraties.
(G.1 - VvdS - 01873)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Handel en Wandel in de Dertiende Eeuw
Dr. D Ellmers   De Bataafsche Leeuw   (1986)   (ISBN 90.6707.112.9)  
Handel en Wandel in de Dertiende Eeuw. Een overzicht van het Hollandse Leven, over Wonen en Werken en de Hollandse Munten aan het einde van de Dertiende Eeuw belicht.
(G.1 - Ellm - 01872)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Jubileumgids / brochure voor 90 jaar Zwaluwen 1930 Hoorn
Leo van der Voort   Unedo Printmedia B.V.   (2021)  
Jubileumgids / brochure, voor 90 jaar Zwaluwen 1930 Hoorn, 1930 -2020
(C.3 - Voor - 01871)     Cultuur: Verenigingsleven, Sport, Vrije tijd
Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken
Jos Kaarsemaker en Gerda Schilmmel   Wilco Boeken en Tijdschriften   (2022)   (ISBN 978-90-76129-00-6)  
Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken.Uitgave ter ere van het Jubileum 1980 - Heden.Een overzicht van de Kunst van het Verleden en de Toekomst, en de huidige leden presenteren hun Kunst
(C.1 - Kaar - 01870)     Cultuur: Musea en kunst
150 Jaar Rooms-Katholieke Begraafplaats Drieboomlaan Hoorn
R.K. Parochie   Van Vliet Printing   (2021)  
150 Jaar Rooms-Katholieke Begraafplaats Drieboomlaan Hoorn.Een Historisch overzicht en Beschrijving van de Begraafplaats aan de Drieboomlaan te Hoorn.
(G.2 - Begr - 01869)     Geschiedenis: Kerk & geloof
5 Jaar Herberg Hoorn
Marie-Claire Wever   Herberg Hoorn   (2022)  
5 Jaar Herberg Hoorn. Stad van de Ontmoeting. Een overzicht van activiteiten georganiseerd door medewerkers en bestuur van Herberg Hoorn en zijn vele vrijwilligers.Met doel om de Kunst en Cultuur in Hoorn een plaats, en een Gezicht  te geven, met medewerking van de Culturele Verenigingen.
(H.0 - Herb - 01868)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Vaderlandsche Historie  van de Verenigde Nederlanden
Diverse Auteurs   Isaak Tirion te Amsterdam   (1749)  
Vaderlandsche Historie  van de Verenigde Nederlanden. Vaderlandsche Historie vervattende de Geschiedenissen der nu  Vereenigde Nederlanden inzonderheid die van Holland van de Vroegste tijden af.De Eneclopedybestaat 21 delen.Het Eerste Deel met de aankomst der Batavieren te Lande en eindigde in het jaar 800. De enceclopedystaat boven op de archiefkast in de Bibliotheek.
(G.0 - Dive - 01867)     Geschiedenis: Diversen
Het VOC-pakhuis te Hoorn, Onder de Boompjes 22 : van peperbaal tot tandartsstoel
Gerdien de Galan, Janneke Groot, Boudewijn van Langen   Hoorn : Publicatiestichting Bas Baltus   (2005)  
Het VOC-pakhuis te Hoorn, Onder de Boompjes 22 : van peperbaal tot tandartsstoel. Geschiedenis van het pakhuis en zijn functie en bewoning. Bouwhistorische Reeks Hoorn 12
(C.6 - BHRH - 01866)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Waardestelling van het Oost-Indisch pakhuis te Hoorn
Deze cultuurhistorische waardestelling betreft het exterieur en de ruimtes die januari 2022 in gebruik zijn door de Vereniging Oud Hoorn en is gemaakt volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek.Er is alleen een digitale versie van dit document beschikbaar.
(C.6 - - 01865)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
pdf Bekijk of download de PDF versie (118.94 MB - Opent in nieuw venster)
Beknopte geschiedenis van de vrouwenbeweging in Hoorn
Samengesteld door Franca van Alebeek   (2022)  
Samengesteld door Franca van Alebeek in samenwerking met Truud Keet, Ingrid van Laere en Ria van der Oord Ter gelegenheid van de bijeenkomst ‘Van Vrouwenhuis tot emancipatiecentrum Salto’ op 9 maart 2022 georganiseerd door de Vereniging Oud Hoorn Alleen digitaal beschikbaar.
(G.1 - - 01864)     Geschiedenis: Sociaal en economie
pdf Bekijk of download de PDF versie (3.02 MB - Opent in nieuw venster)
Verslag van de onthulling van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, 1893
Zimmerman, A.E. ; Groot, J.; de Jong, M.   Niet in de Handel   (1893)  
In overleg met het Uitvoerend Comité tot oprichti8ng van een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, heeft het Lokaal-Comité tot onthulling van dat standbeeld gemeend een kort verslag van de feestviering op 30 mei 1893 te moeten doen opstellen. het heeft de eer dit aan H.... lees verder >>
(H.0 - - 01863)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (6.78 MB - Opent in nieuw venster)
Blindheid voor eigen tekortkomingen
Schütz, Raymond en Ottens, Egbert   (2021)  
Verslag van het historisch onderzoek naar de roof van Joods onroerend goed tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hoorn, naar de rol van de gemeente en naar het rechtsherstel na de oorlog. 
(G.5 - - 01862)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (2.79 MB - Opent in nieuw venster)
Conditie en voorwaarden van de Gabellen 1743
Het Sand pad tussen Amsterdam, Hoorn, Edam, Monnikendam en Purmerend ken de een tol die door reizigers moest worden betaald. Ook reizigers die over zee met de veerschipper reisden moesten een belasting betalen: de gabellen. Dit geschrift is een soort reglement annex invulformulier... lees verder >>
(G.10 - - 01861)     Geschiedenis: Recht en bestuur
pdf Bekijk of download de PDF versie (3.82 MB - Opent in nieuw venster)
Overzicht van den bouw der R.K. Kerk van den H. Cyriacus te Hoorn
De aanbesteding van de kerk door de architect Bleijs liep gesmeerd, inschrijver aannemer D. Tool kreeg de opdracht, wellicht omdat zij elkaar kenden. Maar tijdens de bouw werd het méér- en minderwerk een probleem. Deze in eigen beheer uitgegeven tekst beschrijft ‒zonder... lees verder >>
(G.2 - Koep - 01860)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (4.75 MB - Opent in nieuw venster)
Een drietal ordonnantiën betreffende den Westfrieschen Zeedijk.
de Vries Az., Mr. G.   Martinus Nijhoff   (1889)  
Mr. G. de Vries Az., de auteur van het standaardwerk ʽDe Zeeweringen en waterschappen van Noordhollandʼ uit 1864 heeft zijn leven lang de Westfriese Omringdijk bestudeerd, ondanks zijn drukke functies van Griffier van de... lees verder >>
(C.0 - - 01859)     Cultuur: Diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (14.10 MB - Opent in nieuw venster)
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief