Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Boeken digitaal - (108)   Gesorteerd op: Titel

Integrale teksten of PDF weergaven van oudere boeken over Hoorn. Teksten zijn overgenomen met behoud van de oude spelling. Originelen zijn in veel gevallen ter inzage in de bibliotheek van Oud Hoorn.


 

 

(Her)ontdek Hoorn
Daphne Luijters   Reinwardt Academie   (2021)  
(Her)ontdek Hoorn.Een onderzoek over het ontwikkelen van een nieuw dienstenaanbod voor ouderen in verpleeghuizen in de gemeente Hoorn
pdf Bekijk of download de PDF versie (2.65 MB - Opent in nieuw venster)
25 jaar Jongerencentrum Troll
Diverse auteurs   Jongerencentrum Troll   (1996)  
Uitgave ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van jongerencentrum Troll te Hoorn.In 1965 werd er in Hoorn tijdens een raadsvergadering al gesproken over een jeugdcencrum. De gemeemteraad stelde een onderzoek in naar de geschiktheid van een voormalige huishoudschool aan... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (9.30 MB - Opent in nieuw venster)
30 Jaar Stadsherstel Hoorn: met het oog op de stad van morgen
Olga van der Klooster   Hoorn: Stichting Stadsherstel Hoorn   (2004)   (ISBN 9090179704)  
30 Jaar Stadsherstel Hoorn: met het oog op de stad van morgen. Voor u ligt de jubileumuitgave van Stichting Stadsherstel Hoorn. In de afgelopen dertig jaar heeft de stichting ruim veertig historisch waardevolle panden, objecten en complexen gerestaureerd,... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (86.52 MB - Opent in nieuw venster)
70 jaar geel-zwart op de groene velden : 1889 - 1959
W. Back jr en L. Roodzant   Hoorn : HSV   (1959)  
Uitgave n.a.v. het 70-jarig jubileum Hoornse Sport Vereniging Sport.Los hierin: 1) Een programma van de feestavond op 23 mei 1959.en 2) Een brief van de redactie van deze jubileumuitgave.Deze uitgave is bijna geheel terug te vinden als de bladzijden 5 t/m 36 van '100 Jaar HSV Sport 1889'. Dit is id 258.
pdf Bekijk of download de PDF versie (25.97 MB - Opent in nieuw venster)
Achtste Hollandsche Revue 'GEEFT ACHT'
Ridderikhoff, Joh. M. en Joh. C. C. Dell   Hoornsche Revuegezelschap   (1928)  
8ste Hollandsche Revue ontworpen doorJOH. M. RIDDERIKHOFF en . JOH. C. C. DELL.Drie bedrijven. voorafgegaand door een proloog.Op te voeren door het Hoornsche Revuegezelscbap.Zoolang de wereld heeJt bestaan en er menschen zijn geweest, zoolang heeft het "geeft acht" als een... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (19.54 MB - Opent in nieuw venster)
Actie Behoud Lourdeskapel Zwaag
Zwaag : Commissie Actie Behoud Lourdeskapel   (2003)  
Actie behoud Lourdeskapel Zwaag, met geschiedenis van de kapel en de Maria-verschijningen in Lourdes.
pdf Bekijk of download de PDF versie (25.83 MB - Opent in nieuw venster)
Advies-commissies in het Districts-Militaire commissariaat Hoorn
Dekker, C.J.   Majoor Ir. J.C. Dekker, voormalig Militair Commissaris district Hoorn   (1945)  
Overzicht van alle in het voormalige district Hoorn geïnstalleerde adviescommissies, met vermelding van naam en adressen van de daarin zitting hebbende leden.
pdf Bekijk of download de PDF versie (31.37 MB - Opent in nieuw venster)
Architectuur in de Kersenboogerd
Piet Rumping en Arie Boezaard   Hoorn : Gemeente Hoorn / BNA-Kring Alkmaar   (1995)  
Architectuur in de KersenboogerdArchitectuurroute door de wijk Kersenboogerd langs veel voorbeelden van moderne architectuur, bouwkunst
pdf Bekijk of download de PDF versie (4.54 MB - Opent in nieuw venster)
Architectuurgids Hoorn 1960-2010
Joost Buchner   Van Vliet Printing   (2012)   (ISBN [s.n.])  
Rijk geillustreerd boek over architectonisch opmerkelijke projecten in zeven wijken van Hoorn.Joost Buchner (Aalsmeer, 1949) is architect en heeft zijn opleiding genoten aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Na enkele jaren gewerkt te hebben bij diverse architectenbureaus... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (19.35 MB - Opent in nieuw venster)
Beknopte geschiedenis van de vrouwenbeweging in Hoorn
Samengesteld door Franca van Alebeek   (2022)  
Samengesteld door Franca van Alebeek in samenwerking met Truud Keet, Ingrid van Laere en Ria van der Oord Ter gelegenheid van de bijeenkomst ‘Van Vrouwenhuis tot emancipatiecentrum Salto’ op 9 maart 2022 georganiseerd door de Vereniging Oud Hoorn Alleen digitaal beschikbaar.
pdf Bekijk of download de PDF versie (3.02 MB - Opent in nieuw venster)
Beknopte gids
Kerkmeijer - de Regt, C.   Westfries Museum   (1939)  
De laatste publieksgids voor de oorlog, geschreven door mevrouw Kerkmeijer - de Regt. Toen hingen de originelen van de tekeningen van Pronk nog op zaal en de concierge toonde op verzoek nog de kwetsbare kledingstukken uit de 18e eeuw.
pdf Bekijk of download de PDF versie (6.29 MB - Opent in nieuw venster)
Beschrijving van de in 1871 gesloopte Koepoort + uitgetikte tekst
Handgeschreven beschrijving van de de in Augustus en September 1871 gesloopte Koepoort te Hoorn. Afschrift van manuscript door T.C. van der Sterr, oprichter van den Provincialen Waterstaat gedat. 24 juni 1872 Zie hier een fraaie foto uit de Beeldbank/SchatkamerNaast handgeschreven... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (9.88 MB - Opent in nieuw venster)
Blindheid voor eigen tekortkomingen
Schütz, Raymond en Ottens, Egbert   (2021)  
Verslag van het historisch onderzoek naar de roof van Joods onroerend goed tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hoorn, naar de rol van de gemeente en naar het rechtsherstel na de oorlog. 
pdf Bekijk of download de PDF versie (2.79 MB - Opent in nieuw venster)
Chronijk van de vermaarde Zee en Koopstad Hoorn
Feyken Rijp   Feyken Rijp, Hoorn   (1706)  
CHRONIJKVan de vermaarde Zee en KoopstadH O O R N.Beginnende met de Grondleggingder West-Vriesen , ontrent 50 JarenNa Christi Geboorte.ALS MEDEDes Stads Begin, Voortgang enTegenwoordigen Staat,MITSGADERSVele Gedenkwaardige Geschiedenis-sen soo Binnen als Buyten de sel-ve... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (4.07 MB - Opent in nieuw venster)
Conditie en voorwaarden van de Gabellen 1743
Het Sand pad tussen Amsterdam, Hoorn, Edam, Monnikendam en Purmerend ken de een tol die door reizigers moest worden betaald. Ook reizigers die over zee met de veerschipper reisden moesten een belasting betalen: de gabellen. Dit geschrift is een soort reglement annex invulformulier... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (3.82 MB - Opent in nieuw venster)
Cultuurhistorische verkenning Hoorn Noord en Venenlaankwartier
Gemeente Hoorn Bureau Erfgoed   Gemeente Hoorn   (2014)  
Cutuurhistorische verkenning Hoorn Noord en Venenlaankwartier.Het gebied Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier zijn woonwijken gelegen ten noorden van de binnenstad van Hoorn. Ze vormen samen de eerste uitbreiding van de stad buiten de vestingwerken. De... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (208.04 MB - Opent in nieuw venster)
Dankboekje van Jasper, Post Poddie.
Iepenga, J.   J. Iepenga   (1945)  
 Dankboekje van Jasper, Post Poddie. Geschiedenis uit de tweede wereldoorlog betreft Berichtenformulieren van de Binnenlandse Strijdkrachten, in de regio.
pdf Bekijk of download de PDF versie (29.93 MB - Opent in nieuw venster)
De Gebouwen van het St. Pietershof in Hoorn
S. de Jong   [S.l. : s.n.]   (1973)  
De Gebouwen van het St. Pietershof in Hoorn.  Geschiedenis en restauratie van het Sint Pietershof in Hoorn
pdf Bekijk of download de PDF versie (106.48 MB - Opent in nieuw venster)
De Gedenkstukken van het Oud-Hoornsche geslacht Merens
"De gedenkstukken van het oud-Hoornsche geslacht Merens", Mededeelingen, beschouwingen en meeningen van Mr. A.H.J. Merens, gepubliceerd 23 juni 1947. Hierin probeert hij o.a. te achterhalen wie nu eigenlijk de eigenaar is van de familieportretten die in het Westfries Museum... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.00 MB - Opent in nieuw venster)
De Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid te Hoorn opgericht in 1829
M. Havermans-Dikstaal   Hoorn: Westfries Museum   (1987)  
De Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid te Hoorn opgericht in 1829. Boekje over mn. de geschiedenis van de kraamzorg in Hoorn.
pdf Bekijk of download de PDF versie (8.20 MB - Opent in nieuw venster)
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief