Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Boeken digitaal - (108)   Gesorteerd op: Titel

Integrale teksten of PDF weergaven van oudere boeken over Hoorn. Teksten zijn overgenomen met behoud van de oude spelling. Originelen zijn in veel gevallen ter inzage in de bibliotheek van Oud Hoorn.


 

 

Restaureren....hoe zo? : Hoorn's Stadsherstel in de praktijk, 1972 - 1985
Research: [A. Boezaard ... et al] ; Tekst: N.J. Groot, N.J. en H.W. Saaltink   Stichting Stadsherstel   (1985)  
Restaureren....hoe zo? : Hoorn's Stadsherstel in de praktijk, 1972 - 1985 De publicatie geeft bouwkundige en historische bijzonderheden van de door de Stichting Stadsherstel Hoorn gerestaureerde huizen.
pdf Bekijk of download de PDF versie (24.53 MB - Opent in nieuw venster)
Rietvink Architecten
Bernard Faber   Alkmaar, Uitgeverij het Venster   (ISBN 97890815670125)  
Rietvink Architecten. Foto's met begeleidende teksten van gebouwen die ontworpen zijn door Rietvink Architecten Deel 1Deel 2 heeft ID.1874
pdf Bekijk of download de PDF versie (12.71 MB - Opent in nieuw venster)
Rietvink Architecten
Bernard Faber   Uitgeverij Het Venster / Jan Rietvink   (2022)   (ISBN 9789081567008)  
Rietvink Architecten. Foto's met begeleidende teksten van gebouwen die ontworpen zijn door Rietvink Architecten Deel 2Deel 1 heeft ID.1433
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.85 MB - Opent in nieuw venster)
Schetsen uit het leven eens Blinden en zijn gezin
2e Druk Gedrukt Te Amsterdam, bij F. W. Fislaake   (1879)  
Door hemzelve zamengesteld en gedicteerd... Ik twijfel niet of bij de lezing van dit werkje zal ieder rechtgeaard menschenhart met medegevoel vervuld worden bij het vernemen welken samenloop van gevallen, toestanden en omstandigheden door mij en de mijnen zijn voortgekomen... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (11.09 MB - Opent in nieuw venster)
Slag van Bossu
Het Nederlandsch Magazijn   (1873)  
De zeeslag geleverd den 11den October van het jaar 1573 en algemeen bekend onder den naam van den ʽSlag van Bossuʼ, is zeker eene der gewigtigste gebeurtenissen, die men in de geschiedboeken van Nederland vindt aangetekend. Zo opent een een artikel in ʽHet Nederlandsch... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.85 MB - Opent in nieuw venster)
Statuten vereeniging 'Het Werkhuis' te Hoorn
Gedrukt bij: Geerts & Kops, Hoorn   (1895)  
ARTIKEL 1.Te Hoorn wordt, als onderdeel der commissie tot uitdeeling van warme en voedzame spijzen, opgericht eene vereeniging tot werkverschaffing, onder den naam van Het Werkhuis.ART. 2.Zij tracht dit doel te bereiken door verschaffing van werk tegen... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (934.63 KB - Opent in nieuw venster)
Stegen en Gloppen in de binnenstad van Hoorn : verdwenen ... vergeten ... veranderd ... of nog altijd bestaand!
Arie Boezaard en Peter Tack   Hoorn : Publicatiestichting Bas Baltus   (2012)   (ISBN 9789076385068)  
Stegen en Gloppen in de binnenstad van Hoorn : verdwenen ... vergeten ... veranderd .Op de stadsplattegrond van Hoorn staan ruim veertig stegen. Het zijn de haarvaten in de bloedsomloop van de stad. Lang geleden waren het er zeker drie keer zoveel. Die zijn nu in kaart gebracht.... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (33.87 MB - Opent in nieuw venster)
Stichting Stadsherstel Hoorn Restaureert 25 jaar 1974-1999
Samenstelling Margriet Wigard   Hoorn : Stichting Stadsherstel Hoorn   (1999)  
Tentoonstellingscatalogus met informatie over verschillende projecten van Stichting Stadsherstel Hoorn.
pdf Bekijk of download de PDF versie (21.72 MB - Opent in nieuw venster)
Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden
Isiaak Tirion   Isiaak Tirion Amsterdam   (1744)  
Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden.Vijfde Deel, Het Vervolg der Beschrijvinge van Holland, het betreft Noord- en Zuid Holland die de naam van verenigde Nederlanden betrof.De beschrijving van Hoorn staat vermeld op pag. 407
pdf Bekijk of download de PDF versie (18.21 MB - Opent in nieuw venster)
Tekstboekje voor den grooten nationalen zangwedstrijd Sappho
Bloem, A.J.J.   Typ H.Prins Hoorn   (1916)  
De Nationale Wedstrijd voor Enkele-, dubbelmannen- en dubbelgemengde kwartetten, zal gehouden worden op Zondag 8 en 15 October 1916 in de Parkzaal te Hoorn.
pdf Bekijk of download de PDF versie (20.00 MB - Opent in nieuw venster)
Toespraak Plegtige opening van de Stads-tusschenschool
Beelo, A.   Vermande Zonen   (1846)  
Een toespraak van Dhr. A. Beeloo uit Medemblik bij de plegtige opening van de stads-tusschenschool en de nieuwe stads-armenscholen. Het slot van de rede: O, mogten onze kinderen, door een Nederlandsche, dus Christelijke opvoeding  bloeijen in Christelijke deugden, met liefde en trouw vervuld voor het land hunner geboorte. Voor Vaderland en Vorst, Ik heb gezegd.
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.65 MB - Opent in nieuw venster)
Truydeman en zijn wijf
Jacob Honig Jsz.   Hoorn : N.V. Onze Courant   (1920)  
Historische roman.
pdf Bekijk of download de PDF versie (32.61 MB - Opent in nieuw venster)
Uit de kloostergeschiedenis van Hoorn: het Fraterhuis
Noordeloos, P.   [S.l.]   (1961)  
De bekende historicus P. Noordeloos heeft de vroege geschiedenis van het Fraterhuis (1385 - 1429) beschreven. Het was een van de voorlopers van de latere kloosters in Hoorn. Het begon met de aankoop van een huis aan de Gouw door Jacob Hermanszoon. Het zou een huis worden... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (8.17 MB - Opent in nieuw venster)
Uitwaterende Sluizen en de Hoornse Waterkering
[Tekst en samenstelling] Margriet Wigard   Hoorn : Gemeente Hoorn   (1999)   (ISBN [s.n.])  
Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende sluizen in Hollands Noorderkwartier heeft verschillende herstelwerkzaamheden aan de waterkering van Hoorn uitgevoerd. De herstelde objecten kwamen in januari 1994 officieel onder beheer en in onderhoud van de Uitwaterende Sluizen.
pdf Bekijk of download de PDF versie (18.31 MB - Opent in nieuw venster)
Van Verzuiling naar Ontzuiling
Weel, Gerard   Vereniging Oud Hoorn   (2017)  
Van Verzuiling naar Ontzuiling. Basistekst van Hoofdstuk 10: "Religie en Levensbeschouwing" uit de 2017 Oud Hoorn jubileumuitgave "Hoorn in de Twintigste Eeuw".Hoewel een ingekorte en sterk geredigeerde versie uiteindelijk in het boek is opgenomen, blijft het oorspronkelijke... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (1,022.49 KB - Opent in nieuw venster)
Variaties op het thema Thuis in Hoorn
Redactie, samenst.: Bureau Voorlichting def Gemeente Hoorn ; Illustraties: M. Oortwijn   Hoorn : Boek- en Offsetdrukkerij Schneiders b.v.   (1981)  
Variaties op het thema Thuis in Hoorn. Bundel bekroonde bijdragen ingezonden door de deelnemers aan de door het gemeentebestuur van Hoorn onder het motto 'Thuis in Hoorn' uitgeschreven prijsvraag n.a.v. het gereedkomen van de tweede fase van het nieuwe stadhuis aan de Nieuwe Steen 1.
pdf Bekijk of download de PDF versie (18.74 MB - Opent in nieuw venster)
Vereniging voor Volksvermaken 1875
Aghina, J.J.   Vermande Zonen   (1875)  
Een pompeuze feestrede bij het vijfjarig bestaan van de Vereniging met een hoog 'wij zijn belangrijk'-gehalte door de voorzitter, de heer J.J. Aghina.
pdf Bekijk of download de PDF versie (4.01 MB - Opent in nieuw venster)
Verslag van de onthulling van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, 1893
Zimmerman, A.E. ; Groot, J.; de Jong, M.   Niet in de Handel   (1893)  
In overleg met het Uitvoerend Comité tot oprichti8ng van een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, heeft het Lokaal-Comité tot onthulling van dat standbeeld gemeend een kort verslag van de feestviering op 30 mei 1893 te moeten doen opstellen. het heeft de eer dit aan H.... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (6.78 MB - Opent in nieuw venster)
Vijfentwintig jaar VHC  1945-1970
Hoorn : Stichting de Vrije Hoornse Courant   (1970)  
Vijfentwintig jaar VHC 1945-1970    Uitgave n.a.v. 25-jarig bestaan van de Vrije Hoornse Courant.
pdf Bekijk of download de PDF versie (32.46 MB - Opent in nieuw venster)
Vrede - handel tusschen die van 't classisch ende de'openbare Gereformeerde Kercke van Hoorn
Vrede - handel tusschen die van 't classisch ende de'openbare Gereformeerde Kercke van Hoorn. BY DE E. HEEREN BURGEMEESTEREN ende Vroedschappen der Stede Hoorn door vier harer E. Commissarisen specialijck daer toe gheauthoriseert.
pdf Bekijk of download de PDF versie (20.45 MB - Opent in nieuw venster)
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief