Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Boeken digitaal - (108)   Gesorteerd op: Titel

Integrale teksten of PDF weergaven van oudere boeken over Hoorn. Teksten zijn overgenomen met behoud van de oude spelling. Originelen zijn in veel gevallen ter inzage in de bibliotheek van Oud Hoorn.


 

 

Historisch overzicht van de Gemeentelijken Reinigingsdienst van Hoorn
Het overzicht van de geschiedenis van de ʽGemeentelijken Reinigingsdienst van Hoornʼ sinds het einde van het verpachtingsstelsel. Vanaf 1914 nam de Gemeente zelf de stadsreiniging ter hand. Een boeiend overzicht van zinkputten, secreetkuilen, wisseltonnen, puinkarren en de verwerking van slachtafval.
pdf Bekijk of download de PDF versie (5.84 MB - Opent in nieuw venster)
Hofjes in Nederland
Ruud Spruit ... [et al]   Hilversum : Vara ; Haarlem : J.H.Gottmer   (1977)  
Hofjes in verschillende steden in Nederland.
pdf Bekijk of download de PDF versie (16.54 MB - Opent in nieuw venster)
Hoorn
W.A. Braasem en H.O.J. De Ruyter de Wildt   Hoorn : Edecea   (1973)  
Historische stadswandeling door Hoorn
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.88 MB - Opent in nieuw venster)
Hoorn (Gids voor Hoorn)
S.H.A. Esser   Hoorn, VVV   (1924)   (ISBN [s.n.])  
Informatie over de stad Hoorn
pdf Bekijk of download de PDF versie (11.59 MB - Opent in nieuw venster)
Hoorn 1960 - 1970 : de start van een nieuw begin?
drs. W.F.G. Wiese   [S.l. : s.n.]   (1970)  
Een historisch overzicht van Hoorn over de periode 1960 - 1970.
pdf Bekijk of download de PDF versie (17.57 MB - Opent in nieuw venster)
Hoorn in 1813
Kops, W.P.   Overdruk uit Gedenkboek 1813   (1913)  
Indien de afbraak van huizen mag worden gerekend als een der voornaamste kenmerken van het verval eener stad, dan kan men zonder overdrijving beweren, dat Hoorn's achteruitgang in den Franschen tijd haar toppunt bereikt had.Zuchtte een dichterlijk inwoner in de dagen der... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (215.75 KB - Opent in nieuw venster)
Hoorn in de Middeleeuwen : de economische ontwikkelingsgang van een westfriesche stad
Studie over de economische ontwikkeling van Hoorn tijdens de Middeleeuwen.
Hoorn Tussen Twee Vuren
W.P. Kops   W. P. Kops  
Hoorn Tussen Twee Vuren. September en Oktober 1799. Historisch verslag over de Geschiedenis van Hoorn tussen Engeland en de Bataafse Republiek
pdf Bekijk of download de PDF versie (15.59 MB - Opent in nieuw venster)
Hoorn: huizen, straten, mensen momenten uit de geschiedenis van monumenten
eindredactie N.J. Groot [... et al] ; archiefbewerking A. Boezaard   Hoorn : Stichting Stadsherstel ; Vereniging Oud Hoorn in samenwerking met Gemeente Hoorn   (1982)   (ISBN 9020516914)  
Hoorn: huizen, straten, mensen momenten uit de geschiedenis van monumenten. Bewoningsgeschiedenissen van huizen en straten in de Hoornse binnenstad, vaak aangevuld met tekeningen van straten en gevels. In 1982 uitgegeven onder redactie van N. Groot, zie colofon.De digitale versie van het boek is vanwege de omvang opgedeeld in 18 PDF's.
Hoorns Buiten-singel in rijm beschreven : met koperen platen verfiert
R. Westerop   Alphen aan de Rijn : Repro-Holland   (1971)  
Hoorns Buiten-singel in rijm beschreven : met koperen platen verfiert.Herdruk van de uitgave uit 1728 met reproducties van de gewassen tekeningen.
pdf Bekijk of download de PDF versie (53.40 MB - Opent in nieuw venster)
Hoornse gevelstenen en andere huistekens; een geschiedenis in steen en hout
Hoornse gevelstenen en andere huistekens; een geschiedenis in steen en hout. Hoorns geschiedenis in steen en hout. Deel 5.
Hoornse sagen, legenden, volksverhalen
Samensteller: J.P.H. van der Knaap ; redactie: Christ Stoffelelen   Hoorn : Vereniging Oud Hoorn   (2007)  
Selectie sagen, legenden en volksverhalen uit Hoorn
pdf Bekijk of download de PDF versie (246.51 KB - Opent in nieuw venster)
Huizen in Hoorn : huizen in het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser en de Vereniging Oud Hoorn
Margriet Wigard   Hoorn : Comite Open Monumentendag   (2001)  
Dit boekje is geschreven ter gelegenheid van de tentoonstelling " Wandelen langs woonhuizen in Hoorn" voor de Open Monunumentendag 2001.
pdf Bekijk of download de PDF versie (56.96 MB - Opent in nieuw venster)
Instructie en vrachtlijst voor den schipper in het veer van Hoorn over Haarlem op Leijden
Artikel I.Het veer van Hoorn op Leijden en vice versa, zal, buiten beletselen van Hoogerhand, gedurende de maanden maart, april, mei, junij , julij, augustus, september, october en november eenmaal des weeks bevaren worden, van Hoorn des dingsdag morgens ten 9- en van Leijden... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.74 MB - Opent in nieuw venster)
Jaarboekje Oud-Andijk, Oud-Hoorn, Oud-Medemblik
H.W. Saaltink   ?   (1978)  
Jaarboekje Oud-Andijk, Oud-Hoorn, Oud-Medemblik, Gezamelijke Publikatie van Zusterverenigingen. Met verslagen en activiteiten alsmede vergadering van de Oud-Steden verenigingen. (jaargang 2, deel 1 betreft Enkhuizen,Medemblik en Andijk)
pdf Bekijk of download de PDF versie (6.61 MB - Opent in nieuw venster)
Jaarlijksche Fokvee-Tentoonstelling TE HOORN
Hollandsche Maatschappij van Landbouw   Hollandsche Maatschappij van Landbouw   (1935)  
Jaarlijksche Fokvee-Tentoonstelling TE HOORNvanwege de Afdeeling HOORN en OMSTREKEN van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw op MAANDAG 23 SEPTEMBER 1935 's morgens te half tien, op de Nieuwe Veemarkt.TEN BEHOEVE VAN DEZE TENTOONSTELLING ZIJNMEDAILLES BESCHIKBAAR GESTELD... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (12.83 MB - Opent in nieuw venster)
Jongere bouwkunst in Hoorn : 1850 - 1940
Tekst en samenst. : Gemeente Hoorn, Piet Rumping, Arie Boezaard   Hoorn : Gemeente Hoorn   (1995)  
Jongere bouwkunst in Hoorn : 1850 - 1940. Beschrijving van een veertigtal panden uit de periode 1850 - 1940.
pdf Bekijk of download de PDF versie (24.19 MB - Opent in nieuw venster)
Journaal Commandeur Dirck Albertsz Raven 1639
Het model voor den UItgever: December 1951   (1951)  
Waer in verhaelt wort sijn droevige Schip-breucke,sijn ellende op 't wrack, en sijn blijde verlossinge.Met noch eenighe gedenckweerdige Historien.Alles waerdigh om te lesen.Den 7. Mey in 't jaer 1639. ben ick DIRCK ALBERTSZ. RAVEN, voor COMMANDEUR met het schip SPITSBERGEN,... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.50 MB - Opent in nieuw venster)
Kroegen en brouwerijen in Hoorn
Samensteller: J.P.H. van der Knaap ; redactie : Christ Stoffelen   Hoorn : Vereniging Oud Hoorn   (2007)  
Namen, adressen, jaartallen, bronnen en wetenswaardigheden van kroegen in Hoorn.
pdf Bekijk of download de PDF versie (8.73 MB - Opent in nieuw venster)
Kroniek van Hoorn 1850-1931
[naar officieele bronnen bewerkt] door H.J. Room   Hoorn : [s.n.]   (1931)  
De door Room beschreven tijdsperiode strekt zich uit tot het jaar 1931.
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief