Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Kerk & geloof (123)   Gesorteerd op: Nieuwste eerst

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Overzicht van den bouw der R.K. Kerk van den H. Cyriacus te Hoorn
De aanbesteding van de kerk door de architect Bleijs liep gesmeerd, inschrijver aannemer D. Tool kreeg de opdracht, wellicht omdat zij elkaar kenden. Maar tijdens de bouw werd het méér- en minderwerk een probleem. Deze in eigen beheer uitgegeven tekst beschrijft ‒zonder... lees verder >>
(G.2 - Koep - 01860)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (4.75 MB - Opent in nieuw venster)
Uit de kloostergeschiedenis van Hoorn: het Fraterhuis
Noordeloos, P.   [S.l.]   (1961)  
De bekende historicus P. Noordeloos heeft de vroege geschiedenis van het Fraterhuis (1385 - 1429) beschreven. Het was een van de voorlopers van de latere kloosters in Hoorn. Het begon met de aankoop van een huis aan de Gouw door Jacob Hermanszoon. Het zou een huis worden... lees verder >>
(G.2 - Noor - 01854)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (8.17 MB - Opent in nieuw venster)
Remonstrantie van de Synoden van Zuyt ende Noort-Hollant.
anoniem   Pieter Jaansz van Campen, woonende in de Nieuwe Steegh in de boekdrukkerij   (1626)  
In deze tekst vinden de auteurs, leden van de synode, dit geen schotschrift (=laster), want ʽsy eerlijcke lieden zijndeʼ. Maar in de tekst klagen zij ʽover de groote stoutsheydt der Arminianenʼ. En ook hebben zij deze remonstrantie anoniem gepubliceerd, want in het Arminiaanse... lees verder >>
(G.2 - - 01846)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (26.15 MB - Opent in nieuw venster)
Mededelingen KBO Hoorn
KBO   KBO Hoorn   (2021)  
Mededelingen KBO Hoorn. Foto van de V.O.C. Pakhuizen en een artikel: Met in Gesprek met.......Anja Morit, een beschrijving van haar achtergrond van opleiding en werkzaamheden en de Intresse in het Hoorns Erfgoed. Alsmede de werkzaamheden voor Vereniging Oud Hoorn, Bestuurlijk en als Gids
(G.2 - KBO - 01832)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Poincten Der Beschuldiginge van de Gereformeerde Kerk in Hoorn
Iohanem Arnoldi   Willem Andriessz Boekverkoper op het Noord   (1616)  
Poincten Der Beschuldiginge van de Gereformeerde Kerk in Hoorn.Beschrijvingen, vragen en antwoorden binnen de kerk
(G.2 - Arno - 01821)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Nieuw licht op oude ramen van de Oosterkerk 2012 - 2040
Oosterkerk   Stichting Oosterkerk   (2021)  
Nieuw licht op oude ramen van de Oosterkerk 2012 - 2040. Verslag van Schenkingen, historie. geschiedenis en creaties van de glas en loodramen van de Oosterkerk.
(G.2 - Oost - 01819)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Noorderkerk Hoorn
Beheer Noorderkerk   Beheer Noorderkerk   (2020)  
Noorderkerk Hoorn. Informatie Brochure over de Noorderkerk inzake inrichting en het gebruik, waaronder een Bed en Kerk overnachting
(G.2 - BNKH - 01797)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Vrede - handel tusschen die van 't classisch ende de'openbare Gereformeerde Kercke van Hoorn
Vrede - handel tusschen die van 't classisch ende de'openbare Gereformeerde Kercke van Hoorn. BY DE E. HEEREN BURGEMEESTEREN ende Vroedschappen der Stede Hoorn door vier harer E. Commissarisen specialijck daer toe gheauthoriseert.
(G.2 - - 01787)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (20.45 MB - Opent in nieuw venster)
Kerk in het Midden 100 jaar Cunerakerk Nibbixwoud
B. Voets   B. Voets   (1978)  
Kerk in het Midden 100 jaar Cunerakerk Nibbixwoud. Het Verhaal van de Kerk en zijn Omgeving en het Ontstaan van de Kerk, ontworpen door Architect Bleijs. Het verhaal staat geplaats bij Kracht door Verbondenheid IDnr. 513
(G.2 - Cune - 01765)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De Statie der Minderbroeders te Hoorn
P. Dalmatius van Heel   N.V. Drukkerij-Uitgeverij Nieuwvoorde Rijswijk   (1947)  
De Statie der Minderbroeders te Hoorn. Verslag over de Geloofsgemeenschap in Hoorn en de Voorgangers alsmede gebouwen en de beelden en Orgels. Van 1652 tot 1806. 
(G.2 - Dalm - 01747)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De Beeldenstorm, van Oproer tot Opstand in de Nederlanden 1566
Jan J.B. Kuipers   Uitgeversmaatschappij Walburgpers Zutphen   (2015)   (ISBN 978.94.6249.030.7)  
De Beeldenstorm, van Oproer tot Opstand in de Nederlanden 1566. Opstand tegen Spanje in de Tachtigjarige Oorlog 1568-1648 en de directe aanleiding op de Kettervervolgingen.
(G.2 - Kuip - 01703)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Geert Grote en de Moderne Devotie
C.C. de Bruin, E. Persoons em A.G. Weiler   Walburg Pers, Zutphen   (1984)   (ISBN 906.11.309.8)  
Geert Grote en de Moderne Devotie. Inventarisatie over de levensbeschrijving en Geschiedenis over zijn Jeugd en Studiejaren. En de opvating over vrouwen en het Geloof.
(G.2 - Brui - 01672)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Van Verzuiling naar Ontzuiling
Weel, Gerard   Vereniging Oud Hoorn   (2017)  
Van Verzuiling naar Ontzuiling. Basistekst van Hoofdstuk 10: "Religie en Levensbeschouwing" uit de 2017 Oud Hoorn jubileumuitgave "Hoorn in de Twintigste Eeuw".Hoewel een ingekorte en sterk geredigeerde versie uiteindelijk in het boek is opgenomen, blijft het oorspronkelijke... lees verder >>
(G.2 - Weel - 01645)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (1,022.49 KB - Opent in nieuw venster)
De Evangelisch-Lutherse Kerk
Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn   Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn   (2017)  
De Evangelisch-Lutherse Kerk aan het Ramen in Hoorn. Oprichting en en Voortgang van het Kerkje van 1769 t/m heden. En het behoud van het kerkje door geld werving door de stichting. Zie ook IDnr. 683 
(G.2 - ELGH - 01624)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Godsdienst in de Gouden Eeuw
P. Polman   Uitgeverij Het Spectrum Utrecht   (1946)  
Godsdienst in de Gouden Eeuw. Batavia Sacra, Hoofdstukken Uit de Vaderlandse Kerkgeschiedenis door de jaren heen.
(G.2 - Polm - 01607)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De Reformatie, Breuk in de Europese Geschiedenis en Cultuur
Huib Leeuwenberg e.a.   Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen   (2017)   (ISBN 9789-4624-91731)  
De Reformatie, Breuk in de Europese Geschiedenis en Cultuur. De strijd tussen het Lutheranisme en de Joden en het Katholicisme. Waaronder de vernietigende Beeldenstorm die over Nederland trok. Alsmede de Culturele gevolgen daarvan.
(G.2 - Leeu - 01578)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Haarlemse Bijdragen van het Bisdom Haarlem
J. G. Louter   Drukkerij St. Jacobs.Godshuis Haarlem   (1957)  
Haarlemse Bijdragen, Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem.
(G.2 - Lout - 01577)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Het Vermaanlied van de Hollandse Hagepreker Jan Arentsz.
Jurjen Vis   Omnia Currunt   (1999)  
Het Vermaanlied van de Hollandse Hagepreker Jan Arentsz. (gezongen bij de hagepreken bij Hoorn en Enkhuizen in juli 1566)
(G.2 - Vis - 01541)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Merkwaardige en wonderlyke verschyninge
Joh. Noman en Zoon, Zaltbommel   (Ca. 1835)  
Voorgevallen buiten de Stad Hoorn, in Noord-Holland aan de Persoon EVERT LUYKESSEN, bedienaar des Godlyken Woords te Deventer, en uit zyne nagelaten Schriften, van een opmerkend en voornaam Liefhebber der Waarheid in 't ligt gebragt.Gedrukt na de echte Copie / door Liefhebbers van Godsvreucht.De tekst van dit boekje is gezet in een 'Duits' lettertype.Hier vindt u de transcriptie.
(G.2 - - 01533)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.12 MB - Opent in nieuw venster)
Geschiedenis der Kerkhervorming te Hoorn (1866)
J. A. Snellebrand, Theol. Doct. en Predikant der Hervormde Gemeente te TWISK.   (1866)  
Toen Maarten Luther op den 31sten October 1517 zijne vijf en negentig stellingen tegen den aflaat te Wittenberg had afgekondigd, werden dezen door geheel Duitschland verbreid, in voor die dagen ongeloofelijk korten tijd. Weldra waren ze ook verre over... lees verder >>
(G.2 - - 01530)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (23.13 MB - Opent in nieuw venster)
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief