Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Kerk & geloof (121)   Gesorteerd op: Auteur

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Actie Behoud Lourdeskapel Zwaag
Zwaag : Commissie Actie Behoud Lourdeskapel   (2003)  
Actie behoud Lourdeskapel Zwaag, met geschiedenis van de kapel en de Maria-verschijningen in Lourdes.
(G.2 - Hist - 00294)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (25.83 MB - Opent in nieuw venster)
De Sluitsteen, Jaargang 3, nr 2, 1987
[S.l. : s.n.]   (1987)  
Bulletin van het Cuypers Genootschap met een artikel over de geschiedenis en de bouw van de Koepelkerk in Hoorn
(G.2 - Kuns - 00140)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Geschiedenis van de Kerken en der Kloosters van Hoorn
Handgeschreven werkje over de geschiedenis van kerken en kloosters in Hoorn, vaak overeenkomend met de Kroniek van Hoorn van Velius.
(G.2 - Kerk - 01333)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Informatie over de Nederlandse Hervormde kerk van De Rijp
Graft-de Rijp : Nederlandse Hervormde Gemeente  
Verhalen over de Grote kerk in De Rijp
(G.2 - Info - 00703)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Maria's heiligdommen : in Nedeland en België
's-Hertogenbosch : De Maatschappij De Katholieke Illustratie   (1880/81)  
Premieuitgave, beschrijving van wonderlijke (on-)geloofwaardige gebeurtenissen die te maken hebben met Maria binnen de katholieke traditie.
(G.2 - Mari - 00889)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Merkwaardige en wonderlyke verschyninge
Joh. Noman en Zoon, Zaltbommel   (Ca. 1835)  
Voorgevallen buiten de Stad Hoorn, in Noord-Holland aan de Persoon EVERT LUYKESSEN, bedienaar des Godlyken Woords te Deventer, en uit zyne nagelaten Schriften, van een opmerkend en voornaam Liefhebber der Waarheid in 't ligt gebragt.Gedrukt na de echte Copie / door Liefhebbers van Godsvreucht.De tekst van dit boekje is gezet in een 'Duits' lettertype.Hier vindt u de transcriptie.
(G.2 - - 01533)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.12 MB - Opent in nieuw venster)
Monumentale Kerken West-Friesland
Samenwerkingsverband Monumentale Kerken West-Friesland   (2001)  
Werkje met korte geschiedenissen van kerken in West-Friesland en gegevens over hun hedendaagse gebruik.
(G.2 - Monu - 00152)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Parochiegids voor Hoorn
Hoorn : Stichting Koepelkerk   ([?])  
Overdruk van de in 1953 verschenen Parochiegids voor Katholiek Hoorn. De inhoud van het boekje geeft een tijdsbeeld van het Katholieke Hoorn van toen.
(G.2 - Paro - 00291)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (9.98 MB - Opent in nieuw venster)
geen foto
(G.2 - Wone - 00033)     Geschiedenis: Kerk & geloof
geen foto
A. Pasch   Brussel : Paleis der Academien   (1969)  
Kruisebroeders; St. Pietersdal
(G.2 - Pasc - 00656)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De Evangelisch-Lutherse Kerk aan het Ramen
Albert de Graaf   Hoorn : Vereniging Oud Hoorn   (2006)  
De Evangelisch-Lutherse Kerk aan het Ramen. Brochure met mn. bouwtekeningen van de Evangelisch-Lutherse kerk. Zie ook IDnr.1624 Historie van 1769 tot heden
(G.2 - ELGH - 00683)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : lente 2010 : 70
Anke Jansen-Galjaard, Brigitte Linskens en Gerard Verloop   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2010)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
Compilatie van drie artikelen:De grafzerken in de kerk van Jisp.Marc de Groot een ambachtelijk steenhouwer.Het orgel van Haringhuizen: een nieuw orgel voor de SOKH.
(G.2 - SOHK - 01020)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Stichting Behoud Grote Kerk Hoorn
Anky weiland en Henny Wink   Hoorn : Stichting Behoud Grote Kerk Hoorn   (1984)  
Stichting Behoud Grote Kerk Hoorn. Rapport tot behoud van de Grote Kerk, teken van hoop en geloof.
(G.2 - Weil - 00860)     Geschiedenis: Kerk & geloof
geen foto
(G.2 - Snaa - 00667)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Remonstrantie van de Synoden van Zuyt ende Noort-Hollant.
anoniem   Pieter Jaansz van Campen, woonende in de Nieuwe Steegh in de boekdrukkerij   (1626)  
In deze tekst vinden de auteurs, leden van de synode, dit geen schotschrift (=laster), want  Ĺsy eerlijcke lieden zijnde ľ. Maar in de tekst klagen zij  Ĺover de groote stoutsheydt der Arminianen ľ. En ook hebben zij deze remonstrantie anoniem gepubliceerd, want in het Arminiaanse... lees verder >>
(G.2 - - 01846)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (26.15 MB - Opent in nieuw venster)
Kerken Kostbaar Kwetsbaar Kansrijk
Arie de Groot   Stichting Oude Hollandse Kerken   (2011)  
Kerken Kostbaar Kwetsbaar Kansrijk, Nieuwe van Gebruik als Middel tot Behoud
(G.2 - SOHK - 01479)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : winter 2008 : 67
Arie de Groot en Brigitte Linskens   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2008)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
Hollandse kerken bedreigd, nieuwe vormen van gebruik als middel tot behoud.
(G.2 - SOHK - 01018)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Van Toen Wij Vrij Werden
Aug. C. J. Commissaris   Uitgeverij J. B. Wolters  
Van Toen Wij Vrij Werden. Van Schuilkerk tot Kathedraal 1795 tot 1853 - Eerste DeelVan Vrijheid naar Gelijkheid 1833 tot 1903 - Tweede Deel
(G.2 - Comm - 01184)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Kerk in het Midden 100 jaar Cunerakerk Nibbixwoud
B. Voets   B. Voets   (1978)  
Kerk in het Midden 100 jaar Cunerakerk Nibbixwoud. Het Verhaal van de Kerk en zijn Omgeving en het Ontstaan van de Kerk, ontworpen door Architect Bleijs. Het verhaal staat geplaats bij Kracht door Verbondenheid IDnr. 513
(G.2 - Cune - 01765)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Noorderkerk Hoorn
Beheer Noorderkerk   Beheer Noorderkerk   (2020)  
Noorderkerk Hoorn. Informatie Brochure over de Noorderkerk inzake inrichting en het gebruik, waaronder een Bed en Kerk overnachting
(G.2 - BNKH - 01797)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief