Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Bouwkunst, architectuur & monumenten (153)   Gesorteerd op: Nieuwste eerst

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Het huis Oud & Nieuw
Kerkmeijer, J.C. e.a.   Eduard Cuypers   (1902)   (ISBN 9012083192)  
Het Huis, Oud & nieuw was een tijdschrift, uitgegeven door de Amsterdamse society-architect Eduard Cuypers, neef van de beroemde architect. Vanaf 1902 uitgegeven had het de ondertitel Maandelijksch prentenboek gewijd aan huis-inrichting, bouw en sierkunst. De oprichter... lees verder >>
(C.5 - - 01842)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
pdf Bekijk of download de PDF versie (19.59 MB - Opent in nieuw venster)
Hofjes van Hendrick de Keyser
Wouter van Elburg en Niek Smit   Vereniging Hendrick de Keyser   (2021)   (ISBN 978-90-818442-4-6)  
Hofjes van Hendrick de Keyser. Overzicht van Hofjes die beheerd door de Vereniging Hendrick de Keyser, in Nederland.En de Definitie en het ontstaan van Hofjes met zijn Reglementen en de Bewoners.
(C.5 - Elbu - 01831)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Gemeentelijke Monumentenlijst vm, Gemeente  Zwaag.
Bureau Erfgoed gemeente Hoorn   Bureau Erfgoed gemeente Hoorn   (2009)  
Gemeentelijke Monumentenlijst vm, Gemeente Zwaag. Betreft Inventarisatie van de Beschermde en Historische Panden in de voormalige gemeenten Zwaag. Verzameld door Bureau Erfgoed gem. Hoorn 
(C.5 - GMH - 01813)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
pdf Bekijk of download de PDF versie (20.37 MB - Opent in nieuw venster)
Schoonheid en Karakter
Henk Zantkuijl   Harma Staal Amsterdam   (2020)  
Schoonheid en Karakter. Een zoektocht met Hart en Hoofd naar de Schoonheid en het Karakter van de Oude Binnenstad van Hoorn.Concept Tentoonstelling Henk Zantkuijl
(C.5 - Zant - 01802)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Zakboek Moderne Architectuur in Hoorn
L. van Apeldoorn en L. Fit   Steunpunt Kunstzinnige Vorming Hoorn   (2003)  
Zakboek Moderne Architectuur in Hoorn. Informatie van de vroege architectuur tot het heden de Moderne architectuur. Inclusief wandelkaartje van de Karperkuil.
(C.5 - Arch - 01696)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Hendrik Petrus Berlage
Sergio Polano   Atrium Uitgeverij   (1989)   (ISBN 90 6113 282 0)  
Hendrik Petrus Berlage. Het Complete Werk van Architectuur en Bouwkunst. Ontwerpen en Beschrijvingen in woord en beeld.
(C.5 - Pola - 01695)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Bouwkundige Termen
Dr. E.J. Haslinghuis   Bohn, Scheltema & Holkema Utrecht   (1986)   (ISBN 90 313 0545 6)  
Bouwkundige Termen. Verklarend Woordenboek der Westerse Architectuurgeschiedenis
(C.5 - Hasl - 01694)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Geschiedenis van de Bouwkunst
John Julius Norwich   Atrium Uitgeverij   (1987)   (ISBN 90 6113 249 5)  
Geschiedenis van de Bouwkunst. Bouwkunst in de Niet Westerse Wereld, De Oudheid, De Middeleeuwen, De Renaissance, De Nieuwe Tijd. Betreft de uitleg en overzichten van gebouwen in verschillende stijlen. 
(C.5 - Norw - 01639)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
geen foto
M.W. Stenchlak   Uitgeverij Elmar Rijswijk   (2018)   (ISBN 906 120 7444)  
Architectuurgids van Nederland, van de Prehistorie tot 1940. Een overzicht van de meest markante Bouwwerken en hun ontstaansgeschiedenis.
(C.5 - Sten - 01638)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Huizen in Nederland. De negentiende en twintigste eeuw.
Coert Peter Krabbe   Uitgeverij Waanders, Zwolle   (2018)   (ISBN 978-94-6262-174-9)  
Huizen in Nederland. De negentiende en twintigste eeuw. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van Vereniging Hendrick de Keyser.
(C.5 - Krab - 01637)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Oude Monumenten van Hoorn
J.C. Kerkmeijer   Uitgeverij Vermande Zonen Hoorn   (1916)  
Oude Monumenten van Hoorn. Heruitgave in de vorm van Overgedrukt uit het Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundigen Bond. Beschrijvingen oude en gewijzigde monumenten in Hoorn.
(C.5 - Kerk - 01633)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Omstreden Herstel. Kritiek op het restaureren van monumenten.
W.F. Denslagen   Den Haag : SDU Staatsuitgeverij   (1987)   (ISBN 90 12 05432 x)  
Omstreden Herstel. Kritiek op het restaureren van monumenten. Een Thema uit de Architectuurgeschiedenis van Engeland, Frankrijk, Duitsland en Nederland ( 1779 - 1953 )
(C.5 - Dens - 01631)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Nederlandse Bouwkunst
Koen Kleijn, Jos Smit, Claudia Thunnissen   Atrium Uitgeverij   (1996)   (ISBN 90 6113 690 3)  
Nederlandse Bouwkunst een Geschiedenis van tien eeuwen Architectuur.Betreft gebouwen die als voorbeeld zijn voor de Stijl en Architectuur jn een bepaalde periode.
(C.5 - Klei - 01619)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Waterland en Omgeving
J.J.F.W. van Agt   Den Haag : SDU Staatsuitgeverij   (1953)  
De Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Noord-Holland Deel VIII, Eerste Stuk: van Waterland en Omgeving. Beschrijving van Nederlandse monumenten en (particuliere) verzamelingen op het gebied van kunst en geschiedenis. Zie ook Tweede stuk ID 147 Herma van de BergID 147 en 1586 zijn bij elkaar geplaatst
(C.5 - Agt - 01586)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Gemeentelijke Monumentenlijst vm, Gemeente  Blokker.
Bureau Erfgoed gemeente Hoorn   Bureau Erfgoed gemeente Hoorn   (2009)  
Gemeentelijke Monumentenlijst vm, Gemeente Blokker. Betreft Inventarisatie van de Beschermde en Historische Panden in de voormalige gemeenten Blokker. Verzameld door Bureau Erfgoed gem. Hoorn 
(C.5 - GMH - 01555)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
pdf Bekijk of download de PDF versie (8.31 MB - Opent in nieuw venster)
Het Herrijzen van de Sterflats.
Intermaris   Huurdersvereniging Sterflats, i.s.m. Intermaris   (2017)  
Het Herrijzen van de Sterflats. Sloop en Herbouw van een Wooncomplex de Sterflats, (Ons Kasteel achter de Dijk) (uitgave van Intermaris)
(C.5 - Ster - 01552)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Het Engelse Park, Plan van aanpak Wilhelmina Plantsoen
Edwin Hoekstra en S. Noome   Stichting Het Engelse Park Hoorn   (1996)  
Het Engelse Park, Plan van aanpak Wilhelmina Plantsoen, Opdracht ontwerpen van het Plantsoen door Agrarische Hogeschool Larenstein
(C.5 - Hoek - 01522)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Een feestalbum voor A.C. Bleys 25 jaar Bouwmeester
Tjits van der Kooij   Tjits van der Kooij   (1986)  
Een feestalbum voor A.C. Bleys 25 jaar Bouwmeester +  een Catalogus. Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis A.C. Bleys 25 jaar Bouwmeester
(C.5 - Kooi - 01474)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Restaureren een heel Karwei!
Stichting NCM Amsterdam   Koninklijke Bibliotheek Den Haag   (1985)   (ISBN 90-71107-02-7)  
Restaureren een heel Karwei! Overzicht van Ambachten Noodzakelijk voor Restauratie en Behoud van Historische Gebouwen
(C.5 - NCM - 01470)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Geschiedenis van de Architectuur
Peter Delius   Könemann Uitgeverij Keulen   (1999)   (ISBN 3-8290-0871-6)  
Geschiedenis van de Architectuur in de 20e Eeuw betreft Wereldse Architectuur
(C.5 - Deli - 01469)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief