Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Boeken digitaal - (74)   Gesorteerd op: Titel


 

Openingsrede door Jhr Mr, P. van Foreest te Heiloo


Auteur
Foreest, Jhr. Mr, P. van
Uitgever
Vereniging tot ontwikkeling van den Landbouw
Jaar
1896
Collatie
62 p.
Ex Libris
Harm Stumpel

 

Heb ik het altijd op hoogen prijs gesteld, als mij de eer te beurt viel als voorzitter van uwe vergadering te mogen optreden, hoeveel te meer is dat het geval op een dag als heden, nu ik u het welkom mag toeroepen in deze buitengewone vergadering, waar wij samengekomen zijn om het 2 5-jarig bestaan onzer Vereeniging te herdenken.
Het kwart-eeuwfeest van de Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier, van die - zooals ik haar wel eens heb hooren noemen - kleinste, maar werkzaamste landbouw-vereeniging in Nederland, hier te Winkel opgericht door eenige mannen, die door die oprichting getoond hebben, te begrijpen waaraan de landbouw behoefte had en die door het werkzaam aandeel dat zij hebben gehad in al wat voor den landbouw in dit gewest gedaan is, in onze dankbare herinnering behooren te blijven.

 

pdf Bekijk of download de PDF versie (18.63 MB - Opent in nieuw venster)