Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Cultuur, diversen (61)   Gesorteerd op: Auteur

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

Kroningsfeesten Programma der Tweedaagsche Feestviering te Hoorn (12 en 13 september 1898)


Uitgever
Dit Feestboekje is verkrijgbaar á 10cts bij de H.H. VERMANDE ZONEN en bij de Bestuursleden, de H.H. P. EIJKEN (ijzerwlnkel) en J. C. Th. UTERMöHLEN
Jaar
1898
Ex Libris
Harm Stumpel

 

PROGRAMMA.
Maandag 12 September Reveille:
8 uur: Roodensteen , Brug Kleine Oost , Veermanskade, Breed, Koepoortsplein.
9 uur: MUZIEK van de Torens der Groote en Oosterkerk
9½ uur: OPENING DER FEESTEN. Daarna CONCERT in de Muziektenten op den Roodensteen en de Turfhaven tot 11½ uur. Muziekkorps der d.d. Schutterij te Hoorn, in de muziektent op den ROODENSTEEN.
.......

1 Uur, Kinderzang op het Ooelenplein. KINDEROPTOCHT.
Aan de bewaarscholen wordt een bedrag uitgekeerd om in de schoollokalen te kunnen feestvieren. De kinderen zullen zich ten 1 uur in hunne resp. schoollokalen moeten bevinden waar zij door Dames onderwijzeressen en H.H. Onderwijzers zullen worden verzameld en geleid worden naar het Doelenplein. De kinderen die niet ter school gaan moeten zich om 1 uur op het Doelenplein bevinden. Nadat aan de kinderen vlaggen en vaandels zijn uitgereikt wordt de optocht geformeerd waarbij de twee muziekkorpsen worden ingedeeld. De optocht zal den volgenden weg nemen:
Van het Doelenplein, Turfhaven, Gr. Noord, Roodensteen, Stadhuis, Gouw, Doelenplein.
.......

FANTASTISCHE GONDELVAART, opgeluisterd door muziek.
Aan de Gondelvaart zullen deelnemen: Een versierd Stoomjacht, een Chineesche jonk, een Venetiaansche gondel, drijvende Muziektenten, een Galjoot, een versierd Stoomschip, ongeveer 50 verlichte Visschersvaartuigen, enz. enz.
Het Baatland zal dien avond geheel à giorno en met Bengaalsch vuur worden verlicht. De Gondelvaart zal worden samengesteld in »de Karperkuil" en aan »de Veermanskade" en neemt den volgenden weg:
Karperkuil, Ottobrug, Baatland, Sas, Hou'en Hoofd, Buitenhaven, Nieuwendam en wordt aan de Vischmarkt ontbonden. Na afloop der gondelvaart Muziek op den Roodensteen.
.......

GROOTE HISTORISCHE OPTOCHT.
Weg van den Optocht:
Koepoortsweg, .Achterstraat, Nieuwstraat, Kerkstraat, Kaasmarkt, West, Wijdesteeg, Appelhaven, Wijdebrugsteeg, Gr. Oost, Kaasmarkt, Gr. Noord, Breed, Turfhaven, Gouw, Muntstraat, Gravenstraat, Gerritsland, de Zon, Gr. Oost, Wijdebrugsteeg, Appelhaven, Vischmarkt, Nieuwendam, Veermanskade, Ital. Zeedijk, Paardensteeg, Kuil, Achterom, Breed, Kleine Noord, Veemarkt (Westzijde), Veemark (Oostzijde), Noorderstraat, Koepoortsplein, Achterstraat, Doelen.
RUSTPLAATSEN: Turfhaven en Achterom.

Etc... (Bevat veel advertenties van de lokale middenstand)

 

pdf Bekijk of download de PDF versie (5.55 MB - Opent in nieuw venster)