Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vijfde hoofdstuk: Langzame opleving (± 1494 - ± 1520)

Pagina 112

… de verplichting er-gratis aan mee te werken 1 om in tijden van gevaar in de stad te mogen vluchten, maar de stadsregeering betaalde ze met een hal ven stuiver per dag. 2 De onkosten, die ze daardoor kreeg, verhaalde ze op de kloosters, die naar evenredigheid bijdroegen. Zoo betaalde het St.-Catharinaklooster 105 g., het St.-Marieconvent 85 g. + een terrein, het St.-Cecilia- 70 g. + terrein. het St.-Geertruida- 50 g., het St.-Agnes- 50 g., het St.-Clara- 24 g. en het St.-Marie-Magdalenaklooster 24 g.
De Kruisbroeders komen op deze lijst niet voor, vermoedelijk omdat ze te .arm waren. 3

De nieuwe aarden wal liep langs de Modderbakken en Koepoort, vroeger Gouwerpoort geheeten, achter het klooster der Kruisbroeders om en dan in de richting van de Raamstraat recht op de Vrouwen- of Noorderkerk aan. Al de „uithoven” van de kloosters in de Gouwen het geheele convent der Kruisbroeders, dat vroeger buiten aan de gracht lag, waren nu binnen de stadsom walling getrokken. 4

In 1506 had men de marktruimte vergroot door de afbreking van eenige panden: rekeningen over arbeidsloonen en rentebrieven over voldoening der panden zijn gevonden. 5 Ook werd de oude Doelenhaven uitgediept. 5

Een vijftal steenen torens versterkte den wal tusschen de Oosteren Koepoort n.l. de Bisschops-, St.-Agnieten-. St.-Geerte-, St.Catharina- en St.-Marietorens, waarbij in 1513 nog twee torens tusschen Koepoort en Noorderpoort gebouwd werden, die eerst in 1523 waren voltooid. In 1511 werd er een toren op het Baadtland gebouwd 6 en in hetzelfde jaar begon men met de grondvesten van de Oosterpoort. 7 die pas in 1538 gereed was. Het was een gebouw met ongewoon dikke muren en van vier hoektorens voorzien. Boven de poort hadden de chirurgijns hun gildekamer, terwijl de torens als stadsgevangenis dienden. 8

In 1510 werd nog de inham tusschen Koepoort en Noorderpoort, die toen ten N.-O. van de Vrouwenkerk stond in de …

1 Niet alleen uit de dorpen, in de ban gelegen, kwamen de boeren zich aanbieden, maar ook uit Schellinkhout, Wijdenes, Blokker, Hem, Westwoud en Twisk kwamen helpers.
2 W. B. Petri, Overheidsbemoeiïng, enz.
3 Velius-Centen, p. 174.
4 J. J. Doesburg, West-Friesland's hoofdstad, p. 48.
5 W. B. Petri, Ooverheidsbemoeiïng, enz.
6 Rek. 1511.
7 waarover echter al in de rekening van 1497 wordt gesproken.
8 Kroon en Kapteyn, Nieuwe Kroniek, p. 34.