Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vierde hoofdstuk: Verval (± 1477 - ± 1494)

Pagina 103

— — — — — — — — —

„Item hier op deze voirsz gueden bin ic tafter e⁻n taf ter wesen dat mijn oudste zoen in Vrancrijc ghevanghen is in swere vanghenisse daer ic niet weet hoe ic hem mit alle dese gueden vrien ende lossen soude moghen”.

1 pd.

Van de „ruterloep” of bestorming van Hoorn in 1482 leggen de volgende opgaven bewijzen af:
„Item claes gherbrant beke⁻n⁻e en belide dat ic heh twee oude kisten end een out trisoer 1 die ic nae die loep weder heh doen vermake⁻ wa⁻t si ghedestruceert waren en oec een oud bedde mit twee oude dekene welke ic oec nae die overloep des stats va⁻ hoern ghecoft hehhe en mijn scoud e⁻n onscoude come⁻ over yen.”

1 pd.

— — — — — — — — —

„Ende teghens deze voersz. goeden bin ic sculdich 25 rinsche gulden e⁻n twee bedde⁻ en die selve heb ic gecoft van den ruters”.

1 pd.

„I bedde dair is dat tuuch off he⁻ benome in die ruterloep voir hoorn.”

1 pd.

„— — — piet claesz sijn silvergoet is he benome⁻ mit ruuterloep voir hoorn”.

1 pd.

„Item ryckert maertens wedue heeft een bedtgen e⁻n een out scryen dat die ruter haer heeft laten houden hier op tafter al dat een arm out wij⁻f behoeven mach e⁻n mij⁻ zoon moet mij besetten mijn behoeve⁻ want ics niet win⁻en mach”.

1 pd.

„Claes die cuper.
Item dat thuus dair ic nu ter tijt in wone⁻de sin en daer gaet yen lieutgen 2 ut.
Item soe heb ic wat houts e⁻n een bed e⁻n dat sin ic wel tafter.

1 Buffet of kast.
2 ± 1 stuiver.