Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vierde hoofdstuk: Verval (± 1477 - ± 1494)

Pagina 99

Vergeleken met de opgave die het kohier van 1478 verstrekt, ligt de conclusie voor de hand, dat tal van plattelanders uit de onmiddellijke nabijheid binnen Hoorn's veste zijn gevlucht.
Wat de ambachten betreft, ook hierover vindt men gegevens.

Ambachten Aantal Aanslag in pd Gemiddeld
Molenaer
Scuitemaker
Kistemaker
Mesmaker
Smit
Visscher
Tymerman
Scoenmaker
Stillegancmaker
Scipper
Cuper
Verwer
Backer
Wielmaker
Glasemaker
Stoeldreyer
Straetmaker
Scoenlapper
Goutsmit
1
1
4
1
1
1
3
4
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
12
2
2
2
6
8
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
8
1
1
3
2
2
2
2
2
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
4

Er waren in Hoorn volgens de poortersopgaven ± 920 haardsteden of gezinshoofden, waarvan 39 ongehuwde vrouwen of vrijgezellen, dus 881 gezinnen. Stelt men het aantal leden van het gezin, knechts of meiden inbegrepen, op ± 4, dan wijst dat op een bevolking, kloosterlingen er bij geteld van ± 3800 personen. 11 Er waren ± 900 huizen, wat na den grooten brand van 1481 en de plundering in 't volgende jaar door Lalaing niet ongelooflijk voorkomt. 2

In de periode van 1477-1494 nam de bevolking tijdelijk met 50 % af. Behalve door de beide bovengenoemde rampen leed de stad ook veel door den Jonkerfransenoorlog, waardoor de handel zoo goed als vernietigd werd. Een groot deel der inwoners …

1 Dit getal is aan den lagen kant, daar niet zeker is dat de 918 aanslagen het geheele aantal gezinshoofden aangeeft.
2 Hoorn had in 1477, 1581 haardsteden of woningen; in 1494 764 (Ramaer; Naber). E. C. G. Brünner, Order op de buitennering, p. 51 schat het aantal in 1477 op 1674.