Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vierde hoofdstuk: Verval (± 1477 - ± 1494)

Pagina 97

Groep Aantal
Kleinbedrijf beneden 1
1 — 2
2 — 3
3 — 4
4 — 5
morgen
"
"
"
"
36
83
80
86
70
Middenbedrijf 5 — 10
10 — 15
"
"
186
96
Grootbedrijf 15 — 20
20 — 25
25 — 30
30 — 40
"
"
"
"
27
21
11
5

Het geheele aantal morgens bedroeg in ronde getallen, dus zonder roede, deimt 1 of hont. 2 5232.

Het kleinbedrijf had daarvan 1136 m. of 21,7 %; het middenbedrijf 2640 m. of 50,5 % en het grootbedrijf 1456 m. of 27,8 %. Gemiddeld per gebruiker respectievelijk: 3,2 m., 9,4 m. en 22,6 m.

De landerijen lagen meest vlak in de omgeving, maar enkele verder, in Spanbroek, Middelie, Lutjebroek, Enkhuizen, Volendam. Het land was van verschillende kwaliteit; dat bij Berchout gold voor bijzonder licht. 3

Van den veestapel nog het volgende overzicht:

Stuks vee Aantal bezitters
Kleinbedrijf 1
2
3 — 5
74
75
127
Middenbedrijf 5 — 10
10 — 15
144
42
Grootbedrijf 15 — 20 4

Het geheele aantal was 2316 stuks; vaarzen, hokkelingen en koeien zijn gelijkgesteld, paarden, schapen, varkens inbegrepen; paarden waren schaarsch, koeien overwogen in aantal.

1 1 deimt = ⅔ morgen.
2 1 hont = ± 1/5 morgen.
3 Enqueste 1494.