Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vierde hoofdstuk: Verval (± 1477 - ± 1494)

Pagina 94

… 1 maal genoemd. Op het geheele aantal van 618, dus 15 namen. Bovendien geeft het kohier ons door onderstaande tabel een kijk op de ambachten, die toen in Hoorn vertegenwoordigd waren en den graad van welstand, dien de handwerkslieden genoten:

Ambachten. Aantal. Aanslag in pd. Gemiddeld.
Wever
Olyslager
Snyder
Verwe
Voller
Cuper
Tymmerman
Kistemaker
Scilder
Stillegancmaker 1
Fop jansz die waect
Wagenaer 2
Graefmaker
Beeltsnider
Glaesmaker
Mesmaker
Backer
Scoemaker
Wielmaker
Seipper
Metselaer
Kathryn Floris Cuyper die
scone waerdinne
Beerdsemaker 3
Nayster
Pelser
Scipgezel
Goutsmit
Lyndrayer
Potmaker
Coman 4
Waert
Brouwer
5
1
1
9
6
5
3
2
2
2
1
1
1
1
2
4
1
2
1
1
1

1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
2
35
6
5
6
2
2
2
2
1
1
1
4
4
1
2
1
1
1

1
2
1
1
1
9
2
1
2
3
1
1
1
2
4
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
9
1
1
2
3
1

 

1 Pantoffel, muil van leer met houten zool.
2 Koetsier.
3 Met riemen geroeid oorlogsschip.
4 Koopman.