Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Derde hoofdstuk: Bloei (± 1460 - ± 1477)

Pagina 70

… artikelen waren ook hier weer laken en wol, boter. zout en haring, koren en kolen.

Zoo zien we dan Hoorn aan het einde van de regeering van Karel den Stouten als de tweede stad van het Noorderkwartier, bewoond door een nijvere bevolking, die door handel, scheepvaart, visscherij, nijverheid, vooral lakenindustrie en veeteelt zich een welvarend bestaan schiep, maar waar blijkens de hevige beroeringen en onlusten, sociale of partij-verhoudingen bestaan. die rustverstorend zullen werken, zoodra de krachtige hand van den Bourgondiër wegvalt.

Toen in 1477 Karel bij Nancy gesneuveld was, brak er in Hoorn een hevig oproer uit om de gehate accijnzen afgeschaft te krijgen. Dit was voor de stad het begin van een periode van achteruitgang en ellende, die pas na 1494 door eenigszins betere tijden werd gevolgd.