Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Derde hoofdstuk: Bloei (± 1460 - ± 1477)

Pagina 69

… de tollenaar volgens het register van Holland mocht vorderen. 1 Een afschrift van dat register door Dirc van Swieten in 1339 gemaakt, ligt er bij.
De Hoornsche schippers betaalden voor:

1 schotsche sack wolle 12 gr.; 2 terwijl het register 1 gr. vroeg
1 enghelsche sack wolle 16 gr.; 1 gr.
1 pack wolle 5 st.; 4 p. holl.
1 spaensche sac wolle 3 gr.; 2 gr.
1 pack lakens 6 gr.; 2 gr.
1 tarminck 3 lakens 7 gr.; 2 gr.
1 tonne butter ½ lelijert 4 1 p. holl.
1 last heringe 6 st.; 2 gr.
1 scip souts, van elcke quarter 5 gr.; terwijl het register 1 st. vroeg

Verder staat vermeld dat van „Volkert Jacobsz 5 zijn scipper gheheten Arent Dircxz int jare 1459 afgenomen is van 1 hondert zweens 6 koern 16½ st. end in die selve tijt van effen veel koerns van Jan Claesz scipper van Amsterdam is genomen 25 st., van Claes Maertsz, scipper van Hairlem van effen veel koerns is hem afgenomen 24½ st.; Pieter Symonsz van een scip 15 botgens”, 7 terwijl het register „houd van koern niet”.

Vervolgens zijn opgenoemd:
1 deker 8 huden 1 lelijert; register 4 p. Holl.
1 hondert halfvellen 1 lelijert; register 1 p. Holl.
Van linnen-laken, van die kiste 6 gr.
Van 1 bael meeden; 9 2 oudschelken + 2 oudbotgen.
Van 1 bael meeden 2 gr.
Van 1 scip koelen bijtijds 3 st., bijtijds 4 st., bijtijds 5 st. en van elken hoet 2 gr.
1 last ael, vische of biers 3, 4 of 6 gr.
2 packmande 4 gr.
2 packmande 6 gr.

Uit dit stuk blijkt dus, dat de schippers naar het Zuiden bij de Goudsche sluis onrechtmatig zwaar belast werden, in afwijking van de tarieven in het officieele register aangewezen. De handelsartikelen …

1 Inv. G. A.: No. 463, blz. 67.
2 1 gr. = ½ st.
3 24 lakens.
4 Zilveren munt.
5 Oud-burgemeester in 1475 volgens de lijst van Velius.
6 Zween = korenmaat.
7 Iets minder dan 1 stuiver.
8 Een tiental.
9 Meekrap.