Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Tweede hoofdstuk: Groei (± 1400 - ± 1460)

Pagina 56

… te houden. 1 Met drie jaren werd dit bestand telkens verlengd. tot in 1479 de definitieve vredestoestand intrad. 2

Inmiddels had hertog Philips, in onmin geraakt met zijn zoon Karel, graaf van Charolais, dezen uit Brussel verbannen en hem het bestuur over Holland opgedragen (1462).

Met diens optreden wordt een nieuwe periode in Hoorn's ontwikkeling ingeluid. De „Groei” is in het stadium van „Bloei” gekomen.

1 H. R., 2e serie VII, p. 372.
2 H. R., 3e serie I, p. 217.