Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Slagers van Hoorn

Over vrijbankvlees, berenslagers en loonslachters. Een geschiedenis van de slagers van Hoorn

Auteur: Siem van Baar

Inleiding

Als je jarenlang in de stad woont, leeft en werkt valt het niet zo op, maar geleidelijk ontwikkelt een stad zich; je weet het wel, maar je ziet het niet. Nu ik 20 jaar in de Grote Waal woon, na 35 jaar in de binnenstad, valt het me op hoe zeer de binnenstad verandert, zich aanpast aan de moderne tijd. Het meest opvallende voor mij is de terugloop van het aantal slagerijen in hartje Hoorn.

Vader Koos v. Baar, Pierre Beerepoot, moeder v. Baar, broer Rein v. Baar en Nel Hoek.Toen mijn vader in 1946 een slagerij overnam in de Kerkstraat waren er in Hoorn, met 16.000 inwoners eigenlijk een groot dorp, 28 slagers. Nu, in 2004, tel ik 4 slagers in de binnenstad waarvan één islamitische slagerij, 1 in Hoorn Noord tot het najaar van 2004, 2 in de Risdam, 1 in de Grote Waal en in 1 Blokker.

Van die 28 bedrijven zijn er dus 4 overgebleven als solitaire slagerij in het oorspronkelijke Hoorn van 1946. Het aantal vlees verkooppunten is met Deen supermarkt aan het Grote Noord, Albert Heijn aan de Van Dedemstraat, de Aldi en twee islamitische supermarkten met verkoop van halal vlees op 9 blijven hangen in het toenmalige verzorgingsgebied.

Die slagers van Hoorn hebben hun bijdrage geleverd aan de historie van de stad. Om die bijdrage voor het voetlicht te brengen ben ik eens gaan graven in het Westfries Archief. De stappen die ik volg, is een aanloop door de eerste graad van organisatie, het Vleeshouwergilde. Het tweede deel is een beschrijving van de oprichting en werking van het openbaar slachthuis in Hoorn. Het laatste deel omvat een overzicht van de slagers van Hoorn van na 1945. Het is een wandeling door het oude Hoorn waarbij vermeld wordt waar een slagerij heeft gezeten en wie dat bedrijf uitoefende. De drie delen kunnen onafhankelijk van elkaar gelezen worden, maar vormen toch één geheel.

Dank voor de lijst van (vooroorlogse) slagers wil ik uitspreken aan Martin de Haan uit Blokker. Hoewel hij slechts 5 jaar, van 1935 tot 1940, in de slagerij bij Siem Tool heeft gewerkt in Hoorn, wist hij moeiteloos de namen te noemen van vele slagers. Vaak samen met de namen van een aantal medewerkers en ook kon hij nog aangeven in welke straat en in welk pand zij gevestigd waren.

Daarnaast zijn gesprekken met P. Slangen, voormalig keurmeester van vee en vlees in Hoorn, over het slachthuis en Jan Büscher, mijn eerste werkgever, zeer informatief geweest.

Voor aanvullingen, opmerkingen en suggesties houd ik mij aanbevolen. E-mail: svanbaar@gmail.com