Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Metaalwarenfabriek Scholten

Van koperslagerij tot Hoornse Metaalwarenfabriek

Korte kroniek van een familiebedrijf

Gerrit Scholten
Plaquette oprichter Hoornse Metaalwarenfabriek, Gerrit Scholten

Tot 1975 was aan de Nieuwstraat op de nummers 5, 7 en 9 de Hoornse Metaalwarenfabriek v/h G. Scholten gevestigd. Ruim honderd jaar heeft dit familiebedrijf bestaan. Als achterkleindochter van de oprichter dook ik in de archieven om voor Oud Hoorn dit artikel over de opkomst, bloei en neergang van de fabriek te schrijven.

Op 10 augustus 1860 stond in de Hoornsche Courant de volgende advertentie:

De ondergetekende maakt bij dezen zijn geachte stadgenoten en omstreken bekend, dat hij alhier op de Nieuwstraat gevestigd is. Als Koper- en Blikslager, en dat zijn Winkel zal voorzien zijn van alles wat tot zijn Vak behoort. Voor een spoedige uitvoering zorg dragende heb ik de eer te zijn
Ued. Dienaar G. Scholten
Gerrit Scholten
Gerrit Scholten (1867-1947), zoon van de oprichter. Onder zijn leiding groeide het bedrijf uit tot een fabriek

Deze Gerrit Scholten - mijn overgrootvader - was afkomstig uit Enkhuizen. Aan de Nieuwstraat in Hoorn begon hij als jonge man een koperslagerij en lampenmakerij. Zijn werkplaats was 8 x 4 meter en hij had maar een paar mensen in dienst. Hij en zijn knechts deden hoofdzakelijk reparaties aan pannen, kannen en ketels. Hun voornaamste gereedschap was de hamer, waarmee het koper in de juiste vorm werd geslagen. Losse onderdelen werden aan elkaar geklonken of gesoldeerd met een vuurbout. Ook kon je er ijzeren bandjes om je klompen laten zetten.
Lange tijd bleef het hierbij, maar vanaf 1890 kocht Gerrit Scholten steeds een belendend stukje grond aan de Nieuwstraat erbij om zijn zaak uit te kunnen breiden. Het ging hem aan het einde van de 19e eeuw blijkbaar voor de wind. Heel Nederland maakte een periode van sterke industrialisering door, 'business was booming'.

fabriekshal
In de fabriek, we kijken tussen hangende incomplete kroonluchters door naar het personeel
Op de grond staan sierwandborden in kisten.