Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Pool's tabaksfabriek

Hillebrand Peerdeman

De naam "Pools tabaksfabriek" heeft in Hoorn zo'n 150 jaar bestaan. Alleen al de lange geschiedenis van het bedrijf is een reden om er aandacht aan te schenken.

Praalwagen fa. Pool
Praalwagen van fa. Pool, met tabaksverpakking

De winkel van Pool, in koffie, thee en tabaksartikelen was sinds 1848 gevestigd aan het Grote Noord. De fabriek ontstond aan het Achterom. In zijn grootste vorm omvatte de fabriek 4 panden aan het Achterom. Twee panden ieder aan weerszijden van de overgang over de Nieuwsteeg. Er waren in de bloeitijd ruim 20 arbeidsplaatsen binnen het bedrijf. 

In 1981 kwam er een eind aan het bestaan van Pool's tabaksfabriek. Bij het terugzien op de geschiedenis van de fa. T.A. Pool's tabaksfabriek blijkt al snel dat het niet alleen een oud bedrijf is, met zijn wortels tot in de 19e eeuw, maar ook met een eigenaar die verrassend genoeg blijkt af te stammen van een bekende regentenfamilie uit West-friesland.

briefhoofd fa. Pool ca. 1930
Briefhoofd fa. Pool ca. 1930