Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Bernardo Sigarenfabriek N.V

Femke Uiterwijk

Bernardo logoToen Hoorn zich in de tweede helft van de vorige eeuw enigszins ging herstellen van de economische inzinking een eeuw eerder ingezet, betekende dat onder andere dat oude vervallen woningen werden vervangen door nieuwe. En het aardige is, dat men heden ten dage deze huizen niet alleen kan herkennen aan hun bouwstijl, maar ook vaak aan de eerste steen die in de gevel ingemetseld is. Het lijkt wel of er omstreeks 1860 de aardige gewoonte is ontstaan de familietrots om het eigen bezit te laten blijken uit het plaatsen van zo'n herdenkingssteen.

Gevelsteen Bernardo

Zo'n eerste steen bevindt zich ook in het pand Dubbele Buurt nr. 18. De tekst op de steen luidt: "De eerste steen gelegd door Willem Lieshout oud 11 jaar 16 nov '25. Bij het nazoeken in het bevolkingsregister blijkt dat deze Wim zoals hij genoemd werd officieel Wilhelmus Gerardus heette, geboren werd op 7 januari 1914 en de jongste was van negen kinderen, te weten: twee meisjes en zeven jongens. De ouders: Bernardus Michael Lieshout, geboren 29 oktober 1871 en Elisabeth van der Zel, geboren 21 december 1870 trouwden op 25 april 1894. Als beroep heeft de vader opgegeven: sigarenmaker.