Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2012

november

Burgemeester Onno van Veldhuizen ziet geen ruimte om coffeeshop eigenaar Jan Silver een nieuwe vergunning te geven. De Boot aan de Dubbele Buurt blijft dicht. Media Markt moet voor de reclame door roodgekleurde panden in de stad belasting betalen. Verdere maatregelen blijven achterwege. Duizenden kilo's wegende installaties, door kunstenaar Ton Kalle gemaakt van diverse steensoorten, krijgen een plaats op de Westerdijk.

3: Inloophuis Pisa.
3: Inloophuis Pisa.
Inloophuis Pisa heeft de toegezegde subsidie van € 9000 nog niet ontvangen, omdat de gemeente wil dat niet alleen kankerpatiënten daar een steunpunt zullen vinden. Olympisch zeilster Lobke Berkhout verricht de officiële opening van het multifunctioneel centrum De Kreek in de wijk Bangert en Oosterpolder. De hoor- en adviescommissie bezwaarschriften oordeelt dat de gemeente terecht de leiding van kindercentrum De Blokkendoos op non-actief heeft gesteld. Het college erkent dat voor plaatsing van het led-scherm voor reclame op het Oostereiland toestemming van de vereniging van eigenaren had moeten zijn verkregen. Overleg is nu nodig. De gemeenteraad kent een bijdrage van € 5000 toe aan de Voedselbank en steunt het voorstel van onafhankelijk raadslid Johan van der Tuin om aan Pisa de subsidie voor 2012 en latere jaren niet te onthouden. De begroting voor 2013 wordt, met tegenstem van de Hoornse Seniorenpartij, goedgekeurd. Bij het 100-jarig bestaan van het Vaandrig Peetoom Vendel krijgen de scouts een Eenhoornzegel ter waarde van € 1000. Jan Konijn, ‘coryfee’ van de Hoornse Ren en Toerclub HRTC en voorzitter van Stichting Wielersport West-Friesland wordt onderscheiden door de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie met het Zilveren Wiel wegens zijn enorme betrokkenheid bij de regionale wielersport. De Stichting In den Beginne heeft geen vergunning aangevraagd voor het plaatsen van beelden op de Westerdijk. De dijkbeheerder, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, doet onderzoek. Materialen voor de bouw van het Centrum voor Varend Erfgoed op het Oostereiland worden over water aangevoerd. Bewoners van huizen die met hun erf grenzen aan de Westerdijk zijn beducht voor de plannen van het hoogheemraadschap om de dijk te versterken. Hun uitzicht wordt bedreigd en zij ondernemen actie. 14: ‘Hij komt van Hoorn’.
14: ‘Hij komt van Hoorn’.
Tinie en Albert de Graaf mogen zich ‘museumvrijwilligers van het jaar’ noemen. Zij kregen deze landelijke onderscheiding in het Teylers Museum in Haarlem. De gemeenteraad is niet bereid v.v. Hollandia uit de financiële nood te helpen. Wethouder Aart Ruppert overleeft een motie van afkeuring in de gemeenteraad, die hem kwalijk neemt dat er nog geen oplossing is voor de opvang van zorgmijdende daklozen in de stad. Er is een tijdelijke oplossing in afwachting van een definitieve, die over een maand wordt verwacht. Bij gelegenheid van de 95e verjaardag van de Vereniging Oud Hoorn verschijnt het monumentale boek (800 pagina's) ‘Hij komt van Hoorn’, geschreven door historicus dr. Jos Leenders uit Bovenkarspel. Een meerderheid van de gemeenteraad gaat akkoord met de bouw van een nieuwe woning met snackbar op de hoek Koepoortsweg / Spoorsingel. Het huidige hoekpand wordt door de Stichting Stadsherstel gerestaureerd.

16: Beeld Ton Kalle.
16: Beeld Ton Kalle.
Het Hoogheemraadschap eist dat de beelden van kunstenaar Ton Kalle op de Westerdijk worden weggehaald. Bewoners van het Havenkwartier verzetten zich tegen uitbreiding van de voetbalvelden van v.v. Hollandia vanwege verdere aantasting van het openbaar groen in het Julianapark. Actiegroep Behoud Michaëlkerk protesteert tegen de sluiting van de r. k. kerk in Blokker. Twee penthouses van Terra Marique, het samenwerkingsverband tussen woningcorporatie IntermarisHoeksteen en Zeeman Vastgoed worden op een veiling in Amsterdam met ieder € 400.000 verlies verkocht. Organist Ben Odijk en koorzangers Nelly en Joop van Gulik van de Michaël Cantorij in Blokker worden onderscheiden met de zilveren Gregoriusspeld vanwege hun inzet gedurende 25 jaar. Bewoners van de Koepoortsweg kondigen fel verzet aan tegen de plannen voor de bouw van een pand met snackbar op de hoek bij de Spoorsingel. De gemeente maakt de eisen bekend waaraan een coffeeshop in Hoorn moet voldoen om vergunning te krijgen. Het college vraagt de gemeenteraad een krediet van €32 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanleg van de Carbasiusweg en de tunnel onder het spoor. Wiebe Zoethout neemt na 37 jaar afscheid als voorzitter van het College van Bestuur van het Tabor College. Hij wordt hierbij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op De Blauwe Berg wordt de eerste paal geslagen voor het totaalplan hotel, filmzalen en casino. De oplevering staat gepland voor mei 2014. Het alternatieve plan voor de verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad kost volgens de oppositie beduidend minder dan het voorstel van het college. De Vereniging Vogelvrienden Hoorn e.o. ontvangt een Eenhoornzegel ter waarde van € 750 bij de opening van haar 75e tentoonstelling, die in de Huesmolen.wordt gehouden. Het ArchitectuurCentrum Hoorn presenteert de Architectuurgids 1960 - 2010, geschreven door Joost Buchner, die 35 jaar werkzaam is op het bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn. Oud wethouder van Hoorn Jan de Boer gaat aan de slag als ‘wethouder van buiten’ in de gemeente Landsmeer. Marie Steen-Van der Vegt viert in Zwaag haar 100e verjaardag. 28: Roode Steen 14.
28: Roode Steen 14.
Het nieuwe regeerakkoord is voor Zorggroep Wilgaerden aanleiding om plannen voor nieuwbouw van het Blokkerse verzorgingshuis Jozefpark in de ijskast te zetten. Historicus Laura Jonkhoff presenteert haar boek over het monument Nieuwstraat 18. Het wordt uitgegeven als vijfde deel in de ‘huizenreeks Hoorn’ van de publicatiestichting Bas Baltus, de Vereniging Oud Hoorn, Stichting Stadsherstel en de gemeente Hoorn. De oppositie in de gemeenteraad wil dat de Hoornse bevolking in een referendum zich kan uitspreken over aanleg van de autotunnel en de Carbasiusweg onder het spoor. Na een bouw- en kleurhistorisch onderzoek wordt het pand Roode Steen 14 na groot onderhoud in de oorspronkelijke kleuren opgeleverd. Het college besluit dat de vergunning voor het houden van een pension op Zuiderplantsoen 64 destijds ten onrechte is verleend. Stichting Waterfront Hoorn wil dat de zgn. ‘witte vloot’ cruise schepen afmeren ter hoogte van het clubgebouw van v.v. Hollandia. Het voormalige wijkcentrum 't Slot aan de Van Beierenstraat wordt officieel als buurtkamer Praethuys 't Slot in gebruik genomen. De proef om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren duurt tot oktober 2014.