Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2012

mei

De fractie van de PvdA stelt dat het café-restaurant van schouwburg Het Park een ideale locatie zou zijn voor een leerwerkbedrijf. Rugbyclub West-Friesland RCWF bestaat 40 jaar. Het college stelt voor dat de gemeente het ontbrekende bedrag voor de realisatie van het veteranenmonument op het Oostereiland beschikbaar stelt. De Vereniging Oud Hoorn vindt dat de gemeente in de Ontwerp Structuurvisie 2025 de historische binnenstad niet voldoende als kwaliteit onderkent. Omwonenden van de Koepoortsweg en ook Fractie Tonnaer maken bezwaar tegen plannen van de Stichting Stadsherstel om naast het pand Koepoortsweg 1 nieuwbouw te realiseren ten behoeve van een snackbar met bovenwoning. Op het huidige trapveldje bij Hoefblad en Klaproos in Risdam Noord wordt een Cruijff Court aangelegd. Kinderopvang De Blokkendoos stelt een nieuwe leidinggevende aan. Buurtzorg Nederland richt het derde Buurtzorgteam (zes leden) in Hoorn op. Werkgebied is de Risdam en Nieuwe Steen. Vanaf juni gaan twee City Tour bussen door de binnenstad rijden.

8: NS-station.
8: NS-station.
Na dat van Haarlem is het NS-station van Hoorn het beste van Noord-Holland, zo blijkt uit onderzoek van Grontmij en Inno-V. Aan de Koepoortsweg worden nieuwe appartementen van verpleeghuis Lindendael voor 12 revalidatiepatiënten in gebruik genomen. In de gemeente zijn nu 395 bomen als monumentaal aangewezen. Door een speciale opstelstrook voor autobussen die daar maximaal een kwartier mogen staan, wordt de overlast voor bewoners van het Visserseiland minimaal.

8: Veliusbrug.
8: Veliusbrug.
De Veliusbrug wordt geheel gerenoveerd. Vijf leerlingen van oecumenische basisschool Ichtus, kinderen van gescheiden ouders, krijgen extra begeleiding van Stichting Jonge Helden. De cultuurhistorische wandelroute van Blokker is na jaren van voorbereiding klaar. Op acht plaatsen langs de route staan informatieborden. De Raad van State bepaalt dat de gemeente terecht een bouwvergunning heeft verleend voor Mediamarkt en Leen Bakker. De gebouwen zijn inmiddels klaar. De ingebruikneming volgt na aanleg van het parkeerterrein.
11: Portes Fermées 92-1.
11: Portes Fermées 92-1.
Het beeld Portes Fermées 92-1 van J. Christiaan Heydenrijk staat weer op het Oostereiland. Het bestuur van de volkstuinen aan de Berkhouterweg benadert andere volkstuinverenigingen in de regio om ook groente en fruit af te staan aan de Voedselbank. De verbouwing van wijkcentrum De Cogge om er een Centrum voor Jeugd en Gezin in te vestigen, gaat geen € 58.000, maar € 419.000 kosten. De gemeenteraad is hierover niet tijdig geïnformeerd. Door een 1 - 4 overwinning op Andijk behaalt v.v. De Blokkers het kampioenschap in de 3e Klasse A van de KNVB. Op de plaats waar de nieuwe jachthaven Marina Kaap Hoorn moet komen wordt een botenhelling aangelegd. Over de bijdrage van de gemeente (€ 70.000) aan het project moet de raad nog een besluit nemen. De gemeenteraad is met een kleine meerderheid voor de vestiging van één coffeeshop aan de rand van de stad. Het idee van burgemeester Onno van Veldhuizen om het lidmaatschap van een coffeeshop voor te behouden aan de eigen inwoners van de gemeente wordt gesteund door burgemeester Jan Baas van Enkhuizen. De Beiaard Groep dient een plan in om de verkrotte situatie aan het Kerkplein op te lossen door er een terras in te richten. Hotel MariaKapel (HMK) selecteert tien kunstenaars voor het project ‘A Social’, dat deze zomer in de Grote Waal zal worden uitgevoerd. Het privacyscherm langs het spoor bij Plevier in de Kersenboogerd wordt wel uitgevoerd. Het scherm aan de zuidzijde van de spoorbaan daar blijft op verzoek van de bewoners van het Jacques Bloemhof achterwege. Het provinciebestuur komt niet tegemoet aan het verzoek van de gemeente Hoorn om het bedrijventerrein 't Zevenhuis met een verkorte procedure te realiseren. Na 34 jaar sluit Pierre Broersen zijn Hubo doe-het-zelfzaak in de Huesmolen. Twaalfhonderd kinderen nemen deel aan het praktisch verkeersexamen. Een stroomstoring bij negenduizend adressen in Hoorn veroorzaakt problemen bij de landelijke schriftelijke examens die op de scholen Newton en d'Ampte worden afgenomen. Na een uur is de stroomvoorziening hersteld. Het Hoogheemraadschap stelt zich terughoudend op bij de aanvraag door de gemeente van een zwemplek voor honden in het Julianapark. De gemeenteraad gaat akkoord met een extra bijdrage van € 26.000 aan het fonds voor het Veteranenmonument dat op het Oostereiland zal worden gerealiseerd. Het echtpaar Willem en Cornelia Broerse-van der Gracht viert het 65-jarig huwelijksjubileum. De bestuursrechter stelt de gemeente Hoorn in het gelijk in de zaak die eigenares Maaike Groenestein van kindercentrum De Blokkendoos heeft aangespannen. De nog lopende bezwaarprocedure tegen het gewraakte besluit van de gemeente Hoorn kan verder uitsluitsel geven. De Hoornse Havenconcerten kunnen toch doorgaan. De begroting is aangepast en met eenvoudiger voorzieningen zijn de geplande activiteiten haalbaar. De gemeente gaat het vestigen van een bed & breakfast onderneming binnen de gemeentegrenzen gemakkelijker maken. De oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SP, HSP, Hoorns Belang en Fractie Assendelft dienen een alternatieve visie op het plan De Poort van Hoorn in. Daarin komt de aanleg van de tunnel onder het spoor bij het Keern pas aan de orde als andere voorzieningen, zoals een parkeergarage op het transferium en verplaatsing van het busstation naar de noordzijde van het NS-station, gerealiseerd zijn. De noodzaak van een tunnel kan dan beter beoordeeld worden.

8: Monumentale bomen.
8: Monumentale bomen.
Middelbare scholen in Noord-Holland zoeken samenwerking om meer kwaliteit te leveren en financiële voordelen te halen. In de regio werken Atlas College en Tabor College samen met RSG Enkhuizen en Martinus College in Grootebroek. Fractie Tonnaer pleit ervoor in Hoorn tappunten te plaatsen voor kraanwater. Doel: het milieu sparen. Op verzoek van bisschop Punt wordt in zes R. K. kerken in en rond Hoorn tijdens de viering van 9 en 10 juni een peiling gehouden over de keuze welke kerk op termijn moet sluiten: de Michaëlkerk van Westerblokker of de Martinuskerk van Zwaag. De architecten Jos Halfweeg en Lars Zwirs willen een strandpaviljoen realiseren aan de Westerdijk ter hoogte van de voormalige schouwburg Het Park om de potentie van Hoorns ligging aan het water te laten zien. Het Westfriesgasthuis opent een nieuw centrum voor multiple sclerose. Streetmuseum NL is ook in Hoorn geïntroduceerd. Met een gratis applicatie voor smartphones zijn oude foto's, ansichtkaarten en schilderijen als beeld van vroeger in het straatbeeld van vandaag op te roepen. De Jaarrekening van de gemeente over 2011 sluit met een positief resultaat van 4,6 miljoen euro. In dat jaar investeert de gemeente 183,8 miljoen euro in de stad en haar inwoners. Voor de groep van verslaafde daklozen en aso-gezinnen is in de gemeente geen opvang. SP-raadslid Nel Douw vraagt om een snelle oplossing, zoals een sociaal pension en ‘containerwoningen’. Amusementsband De Notenkrakers viert zijn 30-jarig bestaan met een optreden in de Hoornse haven. In de wijk Bangert en Oosterpolder wordt de eerste paal geslagen voor het bouwplan Kwadrant (48 woningen, waarvan 12 appartementen).