Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2012

maart

De gemeente houdt de bewoners van Bangert en Oosterpolder aan de voorschriften met betrekking tot parkeren op eigen erf. Hoorn City Tours, een initiatief van Bram Stam, zal in het seizoen toeristen rondrijden tussen het station en het havengebied. Speciale vergunningen zijn aangevraagd. Ondanks gemaakte afspraken hierover zijn de handtekeningen die nodig zijn om met de bouw te beginnen nog niet gezet. Start van de bouw van hotel en casino en bioscoop op de Blauwe Berg wordt nu pas in juni verwacht. HSV Sport begint in het nieuwe voetbalseizoen met een zaterdagafdeling. Na een loopbaan van vijftig jaar in het vak en 36 jaar baas in eigen salon stopt ‘barbier’ Piet Schipper. Zwembad De Wijzend in Zwaag wordt voor het nieuwe seizoen flink opgeknapt.


6: 't Keteltje.
Eigenaar Nico Wagenaar geeft aan dat zijn coffeeshop 't Keteltje op het Kerkplein voorlopig niet open gaat. Hij verwacht hiermee een gunstig uitgangpunt te hebben voor verder overleg met de gemeente. VVD-raadslid Gert Scholtes stelt het college voor bij de aanleg van tunnels in de Poort van Hoorn te bevorderen dat deze als werkplek voor uitkeringsgerechtenden worden benut. De Fractie Tonnaer acht het wenselijk dat het restaurant van schouwburg- en congrescentrum Het Park na een jaar gesloten te zijn geweest weer open gaat. De herinrichting van de Italiaanse Zeedijk is nu in volle gang. De Archeologische Dienst onderzoekt of er interessante sporen van het verleden zijn. De gemeente presenteert in een informele bijeenkomst voor bewoners van de wijk de plannen voor de Grote Waal in de komende 20 jaar. Daartoe behoren opknappen en renoveren van woningen, moderniseren van het winkelcentrum Grote Beer en aansluiting van de wijk op de binnenstad en het Hoornsche Hop.
7: Gunter Demnig.
7: Gunter Demnig.
In het trottoir voor de laatste woning waarin zij hebben gewoond zal voor Joodse inwoners van Hoorn die de Holocaust niet hebben overleefd, een ‘Stolperstein’ als gedenksteen worden geplaatst, volgens een internationaal kunstproject van Gunter Demnig. De Vereniging van Bewoners van het Havenkwartier is tegen de uitbreiding van de botenbeurs met nieuwe vaartuigen: de stad leent zich niet voor een dergelijk massa-evenement. Henk Hansen stelt voor leegstaande kantoorruimten in Hoorn te gebruiken voor huisvesting van buitenlandse werknemers. IntermarisHoeksteen geeft aan open te staan voor ‘uiteenlopende oplossingen bij renovatie van de Sterflats, waarbij de keuze van de gemeenteraad leidend is’. Bertus Kolle uit Zwaag viert in de Perelaar zijn 100e verjaardag. De fractie van GroenLinks vraagt het college om geluidwerende maatregelen te nemen bij de verhoging van de maximum snelheid op de A7 tot 130 km/u. Het loopt storm voor de kaartverkoop voor de lezing van historicus Maarten van Rossem over Jan Pietersz. Coen. Stichting Waterfront doet voorstellen voor een luwtegebied en een steiger langs het Julianapark en een wandelroute en paviljoen in het park. De vereniging Vogelvrienden Hoorn en Omstreken viert het 75-jarig bestaan.
14: Jan Pietersz. Coen.
14: Jan Pietersz. Coen.
De gemeenteraad gaat akkoord met de tekst op de sokkel onder het standbeeld van Jan Pietersz. Coen. Maatregelen zijn nodig om de twee basisscholen in de wijk Bangert en Oosterpolder te behouden nu de groei van de wijk achterblijft. De heer en mevrouw Marbus uit Zwaag worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege hun jarenlange inzet voor de natuur in Nederland. De gemeenteraad neemt met grote meerderheid een motie aan tegen de opslag van kernafval in het IJsselmeer. De PvdA vraagt de gemeente Hoorn met de grondeigenaren Scholtens en Hoogland afspraken te maken over het duurzame karakter van het bedrijventerrein 't Zevenhuis. D66 stelt in zijn havenvisie voor om de Watersportvereniging te laten verhuizen naar de nieuwe haven aan de Schelphoek. Passanten moet meer ruimte geboden worden. Vijf politieke partijen maken bezwaar tegen de medewerking die het college al toegezegd heeft om voor Van der Valk een vaste ligplaats voor een rondvaartboot van 30 meter in de haven te reserveren.
20: Oorlogsmonument.
20: Oorlogsmonument.
Het oorlogsmonument in de gevel van de Grote Kerk wordt opgeknapt. De Westfriese Toerclub WFTC viert het 50-jarig jubileum. Het college stelt voor een kleine voorziening voor verkoop van soft drugs aan de rand van de stad in te richten en beide coffeeshops in het centrum te sluiten. De horeca groothandel Veldboer Eenhoorn bestaat vijftig jaar en viert dat met een beurs onder het thema No Waste. Lucas Rive en Michel van der Kroft verzorgen de workshops. Bij de 55e jaarvergadering van de Unie van Vrijwilligers wordt Ger Wijnen bij haar afscheid onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Omdat handhaving toch onwerkbaar is zal burgemeester Van Veldhuizen tijdens de gemeenteraadsvergaderingen de leden geen twitterverbod opleggen. De plek die gereserveerd is voor het Veteranenmonument op het Oostereiland, blijft voorlopig leeg: de financiën ontbreken.