Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2012

februari

Architecten Jos Halfweeg en Lars Zwirs winnen met hun plan ‘Hoorn aan Zee’ de wedstrijd Het Groot Hoorns Idee van Hoorn Business Events. De gemeente gaat plantvakken in het openbaar groen die moeilijk onkruidvrij te houden zijn, vervangen door gazon of (soms) verharding.

1: Bakkerij Otten.
1: Bakkerij Otten.
Bakkerij Otten bestaat 70 jaar. De redactie van het Noordhollands Dagblad voor West-Friesland verhuist van Nieuwe Steen naar de Lambert Meliszweg en keert daarmee terug nabij de Hoornse binnenstad. Vier van de vijf leden van de Fractie Tonnaer zeggen het vertrouwen in hun partijgenoot en wethouder Roger Tonnaer op. Het college sluit zich aan bij de actie van de burgemeester van Utrecht voor een hardere aanpak van scooterrijders die door hun gedrag in het verkeer bij herhaling overlast veroorzaken. Veertig kandidaten (afkomstig uit Somalië, Irak, China en Afghanistan) ontvangen hun diploma als bewijs dat zij met succes de cursus Inburgering hebben gevolgd. De motie van wantrouwen die naar aanleiding van de verwikkelingen rond de Sterflats en de positie van wethouder Roger Tonnaer in de gemeenteraad wordt ingediend, wordt alleen door de SP-fractie gesteund. De wethouder had al eerder zijn functie neergelegd. Bauke Muller wint als enige bridger uit Nederland voor de tweede keer het Wereldkampioenschap Bridge voor landenteams. Hij wordt koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Lobbyen bij grote touroperators werpt zijn vruchten af: Rob van Loon sluit langlopende contracten af waardoor jaarlijks twaalf duizend toeristen naar Hoorn komen. Karsten Tenten uit Zwaag wint de ondernemingsprijs Westfriesland Méér. Een klankbordgroep die de mogelijke ontwikkelingen voor de Poort van Hoorn beoordeelt, is overtuigd van de meerwaarde van een tunnel onder het spoor bij het Dampten, maar twijfelt of de ingreep de investering echt waard is. Stichting Waterfront Hoorn lanceert zijn ideeën via een website en bereikt daardoor serieus overleg met Rijkswaterstaat over toekomstige inrichting van het Markermeer en het IJmeer. De schoolbesturen van Atlas en Tabor krijgen jaarlijks samen 3,65 miljoen euro voor de (ver)bouw van scholen. Een nieuw op te richten stichting gaat de bouwbudgetten beheren en wordt eigenaar van de huidige zes schoolgebouwen. In het Risdampark langs de Westfrisiaweg wordt een ingrijpende reparatie uitgevoerd na een breuk in de leiding die rioolwater afvoert naar de zuiveringsinstallatie in Wervershoof. Op de vroegere locatie van de schouwburg aan de Westerdijk wordt tijdelijk een trapveldje voor de jeugd en een parkeerterrein ingericht.

15: Goudleerbehang.
15: Goudleerbehang.
De restauratie van het Sint Pietershof is klaar. Er zijn werkzaamheden aan de constructies en metselwerk uitgevoerd en het goudleerbehang in de regentenkamer is gerenoveerd. Duizenden (kunst)voorwerpen van het Westfries Museum worden, vanwege betere condities daar, in bewaring gegeven bij een commerciële aanbieder van depotruimte. TV Hoorn experimenteert met uitzendingen bij het carnaval in Zwaag.
22: St. Victorkerk in Obdam.
22: St. Victorkerk in Obdam.
De raadscommissie gaat akkoord met de nieuwe tekst bij het standbeeld van Jan Pietersz. Coen op de Roode Steen. Tien panden aan de Koepoortsweg worden op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De Schipper-Oosterkerkprijs wordt toegekend aan pastor Paul Vlaar vanwege zijn inzet voor behoud van de St. Victorkerk in Obdam. Politieke partij VOC Hoorn stelt voor om stadstoezichthouders in de gemeente controle te laten uitoefenen op aanwezigheid van apparatuur om illegaal pinpassen te lezen. Zo kan skimmen voorkomen worden. Door bezuinigingen is het onvermijdelijk dat Natuur- en Milieucentrum MAK in Blokker minder uren opengesteld wordt. Niet langer bepaalt het aantal dienstjaren voor ambtenaren en bestuurders in Hoorn of zij een erepenning van de gemeente krijgen. Zij zullen volgens de nieuwe richtlijnen voor gemeentelijke onderscheidingen bijzondere verdiensten voor de gemeente moeten hebben. Van de vier fractieleden die uit de fractie Tonnaer zijn gestapt sluiten drie, ieder bij een andere partij in de gemeenteraad aan, één gaat verder als onafhankelijk raadslid. De coalitie behoudt de kleinst mogelijke meerderheid in de raad.

28: Schermer Wijnkopers & Distillateurs.
28: Schermer Wijnkopers & Distillateurs.
Schermer Wijnkopers & Distillateurs bestaat 230 jaar in Hoorn. Het bedrijf mag zich al tien jaar Hofleverancier noemen. Na twintig jaar stopt Paul Klöters als voorzitter van het bestuur van Schouwburg Het Park. Hij is opgevolgd door Marcel Talen als voorzitter van Stichting het Park.