Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2007

september

Het Dagactiviteiten Centrum voor West-Friesland in Hoorn verstrekt voortaan wekelijks op maandag een gratis maaltijd aan mensen die onder het minimum leven. De norm van de Voedselbank is het voornaamste criterium voor erkenning van de behoefte. Plannen van de gemeente om een bussluis aan te leggen en een begraafplaats te situeren tussen de Zuiderdracht en de bebouwing van de Kersenboogerd stuiten op bezwaren van omwonenden. Het Fonds voor Scheppende Toonkunst heeft opdracht gegeven voor een compositie voor beiaard en elektronica in het kader van Hoorn 650 jaar stad. Het werk van Jorrit Tamminga wordt als primeur in Hoorn uitgevoerd. Tsjechische kunstenaars exposeren schilderijen en glaskunst op diverse plekken in de stad ter opluistering van Hoorn 650 jaar stad en het 15-jarig bestaan van de stedenband Hoorn – Pribram. Door de bouwwerkzaamheden ten behoeve van s.g. Copernicus kunnen de kantine en de sporthal niet gebruikt worden. De Hoornse Badmintonvereniging vreest hierdoor voor het voortbestaan. De schoolpleincommissie van de St. Jozefschool in Blokker ontvangt een Eenhoornzegel ter aanmoediging bij hun plannen om de speelplaats ook geschikt te maken voor gehandicapte kinderen tot 12 jaar. In het landelijk vergelijkend onderzoek De Staat van de Gemeente geven Hoornse burgers en instellingen aan overwegend positief te denken over hun gemeente. Arie Boezaard, al 31 jaar de drijvende kracht achter monumentenzorg in Hoorn, wordt bij de landelijke opening van de open monumentendag benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hugo Casaer van de gemeente Beersel betreurt het voornemen van de gemeente Hoorn om de stedenband te beëindigen nu het Blokkerse jumelagecomité geen opvolging heeft. In de plannen voor de haven en het Oostereiland is geen plaats meer voor het bunkerschip dat met diverse subsidies vanaf 2003 door Jan Koelink en Marion de Bruin wordt geëxploiteerd. De gemeenteraad gaat akkoord met een extra subsidie van € 275.000 aan de Museumstoomtram Hoorn Medemblik. Ook de sporthal van s.g. Copernicus aan de Nieuwe Steen zal worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Renovatie is te duur. De gemeenteraad spreekt zich uit voor een kleinschalige horecavoorziening op het te renoveren Oostereiland. Hij staat kritisch tegenover het plan voor realisatie van vier dure appartementen in de twee grootste gevangenisgebouwen. Het voorplein van het stadhuis aan de Nieuwe Steen wordt gerenoveerd. De Hoornse Operette Vereniging viert het vijftigjarig bestaan met een reünie. De gemeente subsidieert het Affichemuseum tot 2010 voor alleen het huurbedrag van het pand aan het Grote Oost. De VVV introduceert een nieuw arrangement voor groepjes: al wandelend in de Hoornse binnenstad kunnen ze een moord uit 1635 oplossen. De openbare basisscholen in Hoorn gaan zich voortaan presenteren als individuele scholen met een eigen karakter. Een nieuwe huisstijl markeert deze koerswijziging. De nieuw opgerichte Stichting Kamermuziek Festival Hoorn richt zich op het jaarlijks organiseren van een meerdaags programma van kamermuziek, door jonge talenten uit te voeren op passende locaties in de stad. Onder de naam EVA van Hoorn gaan de Hoornse verloskundigenpraktijken en het Echocentrum samen verder op het adres Nieuwe Steen 2f. De gehele binnenstad krijgt een wintersfeerverlichting. Voor het beheer wordt de Stichting Wintersfeerverlichting Binnenstad Hoorn opgericht. De broers Leo en Ton Kieft beëindigen per 31 december a.s. het familiebedrijf dat sinds 1953 op de hoek Nieuwsteeg/Gouw gevestigd is. Het voorstel voor ‘bouwkundige aanpassingen’ in het Westfries Museum, waarin ook achterstallig onderhoud is opgenomen, wordt door de raadscommissie aangenomen. Met een reünie van het Jongerenkoor Pai Nosso uit de jaren '70 worden de feestelijkheden bij de viering van het 125-jarig bestaan van de Koepelkerk aangevangen. Leden van de opgeheven beheerscommissie van het Westfries Museum protesteren tegen in de raadsvergadering door wethouder Van der Maat gedane uitspraken. Klassieke muziek werkt niet als middel om hangjongeren te weren bij de Kloosterpoort. Met een tentoonstelling van werk van Tsjechische kunstenaars in de Oosterkerk levert zusterstad Pribram een bijdrage aan het programma Hoorn 650 jaar stad. Met de lancering cd ‘Serious Stuff’ markeren de Hot Jazz Ambassadors hun 20-jarig bestaan.