Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2007

oktober

De 35 eenhoorns die in de afgelopen maanden de Hoornse binnenstad sierden, worden bij opbod verkocht in de Oosterkerk. De opbrengst, € 220.000, gaat naar goede doelen zoals Care to Move en de Stichting Leergeld. De Stichting Hoorn 650 organiseert in samenwerking met Jelle Koeten en coureur Gerben van der Weij ‘Autosportief Hoorn’. Allerhande raceauto's rijden over het in de stad uitgezette circuit, met een pitstraat op het Pelmolenpad. De begroting van de gemeente voor 2008 sluit met een positief bedrag van 3,3 miljoen euro. Om zijn verdiensten voor de Hoornse samenleving wordt aan dhr. Ton Ploeger postuum de bronzen legpenning van de gemeente toegekend. Het schoolbestuur van Tabor stapt uit het overleg over een integraal huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs in Hoorn. De gemeente start in samenwerking met andere instanties een actieplan om overlast door veelplegers (of ‘draaideurcriminelen’) fors terug te brengen. In het rijtje kantoorpanden bij de parkeergarage van het Westfries Gasthuis wordt het vierde en laatste pand gebouwd. De GGD gaat dit huren. De gemeenteraad wil onderzoek naar mogelijkheden om succesvolle evenementen uit het jubileumprogramma Hoorn 650 in volgende jaren voort te zetten. In de schouwburg wordt het Groot Hoorns Dictee georganiseerd naar het model van de landelijke versie. Deelnemers laten zich sponsoren voor een goed doel. De lichtjesavond als eerbetoon aan de vrijwilligers die het programma Hoorn 650 mogelijk maakten, is een succes. Duizenden deelnemers aan de optocht met lichtjes zorgen voor een feeëriek hoogtepunt in de jubileumviering. Het Westfries Museum ontsnapt dank zij snel ingrijpen van horeca-personeel op de Rode Steen aan een catastrofale brand. Het budget van het Westfries Museum laat niet toe om de aankoop van het schilderij van Cornelis Springer (onderwerp: de Bossuhuizen aan de Slapershaven, plm. 1875) te overwegen. Bauke Muller verovert met Simon de Wijs op het wereldkampioenschap bridge voor landenteams de bronzen medaille. Het echtpaar W. Bijkerk – Struijk viert het 65-jarig huwelijksjubileum. Wethouder Witteveen brengt de nacht door op het adres Boerewagen 47 en verricht zo het ritueel waarmee de modelwoning met domotica (elektronika voor veiligheid en comfort) geopend wordt. De bomen op de kade van de Oude Turfhaven worden gerooid om renovatie van de kademuur mogelijk te maken. Bij hun afscheid na dertig jaar vrijwillige dienst bij de brandweer worden J. Hommersen, F. Peschier, J. Wester en R. Stevens onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. In het Westfries Museum worden de exemplaren van de door handboekbinders ontworpen boekbanden van ‘Jonge Helden’ van André Nuyens ten toon gesteld. Voor de derde keer gaat René Feller naar Eritrea. Als bondscoach zal hij het nationale voetbalelftal van dat land begeleiden in het 12-landen toernooi in Tanzania. Het landelijk partijbestuur van de PvdA is van oordeel dat de partij in Hoorn raadslid Roger Tonnaer terecht uit de fractie heeft gezet. Hij wordt geacht nu zijn raadszetel in te leveren. De jaarlijkse Monumentenprijs van de Vereniging Oud Hoorn wordt toegekend aan de restauratie van Villa Alewijn, Grote Oost 26. Opdrachtgever Leo Melchers neemt de prijs in ontvangst tijdens de najaarsledenvergadering. Vijf Hoornse kunstenaars presenteren het resultaat van de opdracht die Oud Hoorn hen gaf om de vijf rijksmonumenten die de vereniging bezit, in een druktechniek vast leggen. De werkgroep atelierbeleid van de gemeente heeft te kampen met verdeeldheid onder belanghebbende kunstenaars. De gemeenteraad gaat tijdens een speciaal hiervoor belegde vergadering akkoord met de aankoopsom van 3,6 miljoen euro voor het Oostereiland. Op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Drieboomlaan wordt een monument geplaatst voor de ongedoopt gestorven kinderen die er begraven zijn. In de plannen voor de nieuwe jachthaven aan de Schelphoek zijn de 25 waterwoningen geschrapt. Het dierenasiel kan op de huidige plaats blijven. De voetbalverenigingen Always Forward, Zwaluwen en Blokkers krijgen, evenals Westfriezen, een kunstgrasveld op hun complex. Uitvoering in 2009 en 2010. Om de bijdrage aan de kosten voor de verdubbeling van de Westfrisiaweg te kunnen betalen wil het college vanaf 2009 de gemeentelijke belasting in drie stappen met 4,5% verhogen. Ook de prijs van bedrijfsgrond wordt aangepast. De PvdA wil dat er een onderzoek komt naar de indicatiestelling voor huishoudelijke hulp (thuiszorg) in Hoorn.