Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2007

november

Met een flink aantal aanvullende voorstellen bij de begroting onderstreept de gemeenteraad dat de financiële positie van de stad voor 2008 positief is. De Vereniging Ondernemers Binnenstad dringt er bij het college op aan om op de Vale Hen een parkeergarage voor 500 auto's te bouwen, 100 meer dan in de plannen staat aangegeven. Voorzitter Dick Louwman van de Stichting Hoorn 650 biedt bij de afsluiting van de stadsfeesten de eenhoorn ‘Reverse History’ aan de gemeente aan. De speciale gevelsteen voor het Westfries Museum wordt, wegens nog niet afgeronde procedures, symbolisch overhandigd. Hotel Hoorn, aan de Provincialeweg, wordt ingericht voor de huisvesting van werknemers uit Oost-Europa die via een detacheringsbedrijf in West-Friesland werkzaam zijn. Teleurgesteld over het gebrek aan medewerking en begrip van de gemeente stoot het Comité 40-45 taken af. Het gaat in afgeslankte samenstelling door en zal tenminste de Dodenherdenking op 4 mei blijven organiseren. Scholengemeenschap Tabor gaat met ingang van het nieuwe schooljaar de klassen 3 en 4 van de VMBO theoretische leerweg apart onderbrengen in het vroegere gebouw van de Aloysius Mavo aan de Berkhouterweg. Oud-raadslid Egbert Ottens en oud-burgemeester Pierre Janssens uiten vernietigende kritiek op de huidige fractie van de PvdA vanwege haar handelen in de kwestie Roger Tonnaer. De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente viert in het Foreestenhuis aan het Grote Oost 375 jaar aanwezigheid in Hoorn. De winkelstraten in de binnenstad worden voorzien van een nieuwe, energiezuinige sfeerverlichting. De vier entreeroutes naar het centrum worden aangeduid met een bijbehorende lichtpoort. De gemeente laat de manier waarop in Hoorn de indicatie voor thuiszorg verloopt onderzoeken. VMBO d'Ampte gaat alle praktijkruimtes in één centrale vleugel onderbrengen en creëert daarin vier ‘pleinen’ met een realistische opleidingsomgeving voor de leerlingen in het derde en vierde leerjaar. Bij de fusie van de besturen van de zwembaden De Wijzend en De Waterhoorn nemen zes bestuursleden afscheid. Ank Bulder, Simon Commandeur en Arie Sijm krijgen daarbij de sportdraagmedaille van de gemeente wegens hun deelname gedurende tientallen jaren aan het bestuur. De Kroniek van Velius, derde druk 1648, is door een redactieteam van de vereniging Oud Hoorn overgezet in hedendaags Nederlands en van diverse illustraties en toelichtingen voorzien. Het standaardwerk in twee delen verschijnt bij het vieren van het 90-jarig bestaan van de vereniging. Arie Louter uit Zwaag wordt onderscheiden met de Martinusspeld. Daarmee drukt de parochie haar waardering uit voor het vele werk dat hij als vrijwilliger verricht. Het tankstation op de hoek Oostergouw/Westfrisiaweg heropent na verbouwing. Nu is ook biobrandstof verkrijgbaar. Bij de intocht van Sint Nicolaas in de Hoornse haven zullen geen toeschouwers op het Houten Hoofd worden toegelaten. De constructie is dringend aan restauratie toe. Woningcorporatie Intermaris Hoeksteen deelt uit het Jubileumfonds 10.000 euro uit aan zes organisaties die belangeloos zich inzetten voor een sociaal-maatschappelijk of cultureel doel in het werkgebied. Onder leiding van Frank van der Hoek van Brijder Verslavingszorg en Niek Kuijper van de GGZ West-Friesland gaat een project van start waarbij leerling mentoren uit de bovenbouw van de middelbare school brugklassers begeleiden tijdens hun eerste leerjaar om problemen met drank, drugs en faalangst te signaleren. Op 71-jarige leeftijd overlijdt Jan-Piet van der Knaap, Hoorns monumentenman bij uitstek. Tot mooiste Hoorn 650-straat van het jaar worden de Baanstraat en de Koepoortsweg uitgeroepen. De Hoornse kalender 2008 heeft als thema twaalf markante gevelstenen in de stad. Schoonmaakbedrijf Vastenburg wint de MKB-award beste kleine en middelgrote schoonmaakbedrijf van Nederland. De film De Scheepsjongens van Bontekoe gaat in Hoorn in schouwburg Het Park in première. Geleende boeken terugbrengen en de opgelopen boete betalen gaat voortaan bij de vestigingen van de openbare bibliotheek via een automaat. Daardoor worden vier arbeidsplaatsen uitgespaard. Het eerste Hoorns Kamermuziekfestival wordt begonnen met een optreden van artistiek leider violiste Birthe Blom, de door haar bewonderde violist Christiaan Bor en het nieuw muziekensemble Camerata Florissimo. Bij het jubileumconcert van het 95 jaar bestaande harmonieorkest De Herleving in Zwaag neemt dirigent Gerard Houter na 33 jaar afscheid. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De invoering van reclamebelasting voor ondernemingen in Hoorn wordt uitgesteld tot de zomer van 2008. Piet Mol volgt in de gemeenteraad Hans Weeda op als fractievoorzitter van de VOC Hoorn. De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders wordt in Amsterdam onderscheiden met de Linschotenpenning. Uit de nalatenschap van John de Visser worden twee 18e eeuwse schilderijen aan het Westfries Museum geschonken. Scholierenprotest als onderdeel van een landelijke actie tegen het hoge aantal schooluren van leerlingen in het voortgezet onderwijs leidt tot enige schade in de stad. De gemeenteraad gaat niet akkoord met verhoging van de onroerendezaakbelasting vanaf 2009 om de verdubbeling van de Westfrisiaweg te helpen financieren. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om de West-Friese Hockeyclub van de Nieuwe Steen te laten verhuizen naar de Blauwe Berg. Schouwburg Het Park kan als zelfstandige organisatie voor theater, congres en horeca functioneren. De gemeente zal het complex aan de beheerscommisssie verhuren en de parkeergarage zelf exploiteren. De jaarlijkse subsidie zal moeten worden verhoogd. De Hoornse bedrijventerreinen worden voorzien van een glasvezelnetwerk.