Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2007

mei

Uit kiezen van alle 64 min of meer complete skeletten die vorig jaar bij opgravingen bij vrouwenklooster Bethlehem in Blokker zijn gevonden, wordt DNA-materiaal veilig gesteld. Dit is een onderdeel van het onderzoek dat door een specialist wordt gedaan. Intermaris zal de plannen voor ontwikkeling van het Weeshuiscomplex uitwerken zonder het gebouw van voorheen Prinses Ireneschool daarbij te betrekken. De gemeente wil bij nader inzien dit pand beschikbaar houden voor ateliers voor de beeldende kunst. Drie Hoornse raadsleden attenderen het gemeentebestuur op de problematiek die mogelijk ontstaat doordat Poolse werknemers via uitzendbureaus tijdelijk woonruimte in gebruik nemen, hetgeen het huisvestingsbeleid doorkruist. Bewoners van de wijk Risdam Zuid willen dat de gemeente zich houdt aan de eerder gedane toezegging om eerst de verkeersafwikkeling rond het Runshopping Centre te regelen en daarna pas plannen voor verbetering van het winkelgebied verder te ontwikkelen. De gemeente zoekt een geschikt nieuw systeem met achteraf betalen voor de parkeerterreinen in de stad. De gemeenteraad besluit met krappe meerderheid dat ambtenaren voor de burgerlijke stand die in Hoorn geen homohuwelijk willen sluiten, moeten omzien naar een andere functie. Oud-wethouder en raadslid voor D66 Arthur Helling ontvangt bij zijn vertrek uit de gemeenteraad de zilveren legpenning van de gemeente Hoorn. De kroniek van Feijken Rijp uit het jaar 1706 wordt als eerste digitale uitgave door het bestuur van de Oosterkerk uitgebracht. Ben van Tartwijk is de samensteller ervan. De Programmarekening over 2006 van de gemeente sluit met een positief resultaat van bijna 1,4 miljoen euro. De woonlasten voor huishoudens in de regio zijn na Koggenland ( 511 euro) het laagst in de gemeente Hoorn. Het bedrag blijft onder het landelijk gemiddelde van 613 euro. De gemeente heeft bij de aanbesteding van het werk voor de schouw van slootbermen en maaiwerk geen fouten gemaakt, aldus de uitspraak van de rechtbank in Alkmaar. Omdat extra werk nodig is voor de hoofd watertransportleiding door het gebied Blauwe Berg gaat de aanleg van de ontsluitingsweg drie maanden langer duren. De Geert de Vries Prijs, ingesteld om jaarlijks waardering voor de inzet van vrijwilligers in de zorg te tonen, wordt uitgereikt aan John Gordon voor zijn werk in Lindendael. Vanaf Hemelvaartsdag staat Hoorn in het kader van 650 jaar stad met zes stoomschepen, vijf locomotieven , walsen en locomobielen vier dagen onder stoom. André Nuyens bundelt zeven verhalen uit de Hoornse geschiedenis in zijn boek ‘Jonge Helden’, dat in het kader van Hoorn 650 jaar stad verschijnt. Burgemeester Onno van Veldhuizen onthult op de Nieuwe Wal de eerste kleurrijke eenhoorn en opent daarmee de wandelroute van vier kilometer door de stad langs nog 35 bijzondere eenhoorns die Hoorn tijdens de stadsfeesten sieren. De gemeente wil aan de rand van bedrijventerrein Hoorn80 plaats maken voor een dierenasiel. Het bestuur van het asiel vindt dit niet ‘n goede plek. Een van de feestelijke eenhoorns in de route 1Hoorn ART is door vandalen beschadigd. De wandeling Hoorn bij Ochtendgloren wordt in de Oosterkerk besloten met de opening van de tentoonstelling van 65 werken van tekenaar en kenner van historie van de Zuiderzee Peter Dorleijn. Bij zijn afscheid van zwemvereniging INO, waarvoor hij 25 jaar als voorzitter en regelmatig als speaker en inval-trainer optrad, ontvangt de heer G. de Heus de sportdraagmedaille van de gemeente Hoorn. De tentoonstelling en veiling van bronzen beelden van leden van de ‘Bronsgroep’ in de Noorderkerk brengt € 2695 op voor Hospice Dignitas. De groep ontving uit handen van wethouder Cees van der Maat de Eenhoornzegel. Internist Pieter Nochem neemt na 27 jaar afscheid van het Westfries Gasthuis. Margriet Haakma en Martin Mollee treden als eerste bruidspaar in Hoorn in het huwelijk aan boord van een schip. De Stichting Sysifus, en met name Dirk Beemster, stellen een wandelgids ‘Rondom Hoorn’ samen. Nog vóór de officiële presentatie zijn de vierhonderd proefexemplaren al opgehaald bij de VVV. De Raad van State laat het Hoornse bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder in stand. Omdat er onduidelijkheid ontstond over de precieze uitvoering, wordt de aanleg van kunstgrasvelden bij Sportvereniging Westfriezen een jaar uitgesteld. Een thematische commissievergadering concludeert als doelstelling voor de gemeente Hoorn: 20% minder energieverbruik in 2010 en 10% minder CO2 uitstoot in 2020. Bewoners van de nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder ontbijten tweede pinksterdag samen op straat. Het is de eerste van een reeks activiteiten om elkaar beter te leren kennen. De gemeente zal bijna 1 miljoen euro inzetten voor de aanleg van een autovrij plein bij winkelcentrum De Korenbloem in Risdam Noord. Ter gelegenheid van het ‘VOC toernooi’, waaraan zo'n 700 jonge voetballers uit vele landen deelnemen, ontvangt HSV Sport 1889 een Eenhoornzegel ter waarde van 1000 euro. Het Westfries Museum wil meebieden op de veiling van Sotheby's in New York om het 15e eeuwse Mariabeeld dat toen in de Noorderkerk moet hebben gestaan, naar Hoorn terug te halen. Jan Piet van der Knaap, John Lamers en conservator Carel de Jong werven sponsors.