Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2007

juni

De Stichting Kerkmeijer de Regt bestaat 50 jaar. In de Oosterkerk wordt een glas-in-lood raam met de afbeelding van de 12 Hoornse poortjes geplaatst om het jubileum te vieren. CDA-raadslid Johan van der Tuin stelt voor om het kerkhof achter de Dorpskerk van Zwaag uit te breiden nu de grond niet nodig is voor uitbreiding van het sportcomplex van de Westfriezen. Voor de rechtbank in Alkmaar dient het kort geding over sluiting van café 't Hoornsche Veerhuys wegens vermeende handel in drugs. Always Forward wint in de finale tegen Woudia de West-Friesland Cup. Kunstenaar Jawek Kwakman heeft vijf karakteristieke Hoornse gebouwen driedimensionaal zodanig digitaal bewerkt dat zij in het beeld van Google Earth op internet ‘omhoog’ komen. Tijdens de presentatie van het boek ‘De Zoektocht naar de Hoorn’ van Ruud Spruit - bij diens afscheid als directeur van het Westfries Museum - pleit oud-premier Dries van Agt voor vestiging van het Nationaal Historisch Museum in Hoorn. Hans Schipper volgt Nico Groot op als voorzitter van de Stichting Tabor. Het college en de directies van de scholengemeenschappen Atlas en Tabor zien mogelijkheden voor toekomstige fusie zonder samenvoeging van scholen en met behoud van kleinschaligheid en identiteit. Het Westfries Museum in Hoorn en het Erfgoedmuseum Opzeeland in Kolhorn besluiten nauw samen te werken. Tegen de zin van de Vereniging Ondernemers Binnenstad Hoorn (VOBH) houdt de gemeente vast aan plannen om de rijbaan van de Gedempte Turfhaven te versmallen naar zes meter. Op een veiling bij Sotheby's in New York wordt voor Hoorn het beeld Maria van Hoorn gekocht voor € 20.000. De Raad van State wijst het beroep van Mega-projecten en de heren W. en T. Ooijevaar tegen het goedgekeurde bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder af. Watersportvereniging Hoorn (WSV Hoorn) viert het 75-jarig bestaan. Het gebouw van Scholengemeenschap Copernicus wordt wegens de vondst van asbest in de muurplaten gesloten. Leerlingen van de onderbouw krijgen een nood lesrooster dat in de dependance gevolgd wordt. Het Masterplan voor de verkeersafwikkeling in Hoorn vermeldt dat wordt afgezien van het voornemen om het Keern bij de Provincialeweg af te sluiten en van plannen voor een tunnel onder de spoorwegovergang in het Keern. De Afdeling Hoorn Centrum van de Zonnebloem viert met de vrijwilligers Nel Tap-Gitzels, Ans van Bockxmeer-van Kleef en Lies Buurman-Veldkamp (allen 25 jaar actief) en Emmy Noordergraaf, Yvonne Temme-Bruin, Atie de Graaff-Spil, Jan Karel, Elly Mulder-de Graaff, Henny Terpstra en Marian Vlaar (tien jaar actief) hun jubileum. Bewoners van het Venidse vieren tijdens een ontbijt in Oudhollandse stijl de uitverkiezing tot ‘mooiste straat van juni’ in Hoorn 650. De prijs bedraagt € 250,- en wordt uitgereikt door secretaris Peter van Loon. Bedrijventerrein Hoorn 80 wordt voorzien van bewakingscamera's die het gehele gebied bestrijken. Als alternatief voor een tunnel onder de spoorwegovergang in het Keern geeft het college de mogelijkheid om bij realisering van een parkeergarage onder bebouwing op het Pelmolenpad een tunnel aan te leggen richting het Dampten. De rechter in Alkmaar steunt burgemeester Onno van Veldhuizen in zijn besluit café 't Hoornsche Veerhuys voor een jaar te sluiten. Als een meerderheid van de Hoornse politiek de voorstellen van het college inzake het Runshopping Centre Van Aalstweg wijzigt zal het college zich op zijn positie beraden. De stemming staakt op 15 tegen 15…
Mevrouw Roelfsema-Molenaar schenkt bij testament aan vier Hoornse organisaties elk een bedrag van ruim 55.000 euro. Zonder een bijdrage van gemeenten uit de regio zal het centrum voor kunstzinnige en culturele vorming De Blauwe Schuit niet langer kunnen bestaan. De gemeente vraagt het Rijk om subsidie voor de restauratie van het Oostereiland. ‘Juf’ Huibertje Straaijer neemt na 31 jaar afscheid als instructeur in zwemschool Schermer en gaat met pensioen. De gemeente wil volgend jaar reclamebelasting invoeren en met de opbrengst de lokale economie stimuleren. Zij volgt daarmee voorstellen van organisaties van ondernemers in de stad. De 3 kunstbeelden van 1Hoorn Art die in de overtuinen aan het Dal staan, worden verplaatst naar de Draafsingel. Op een ponton in het water zijn ze beter tegen vandalisme beschermd. Bedrijventerrein Westfrisia-Noord zal eerder dan gepland tot ontwikkeling gebracht worden. De vereniging van rechtzinnig hervormden in Hoorn schenkt haar vermogen aan goede doelen en heft zichzelf op. De meerderheid van de Hoornse politiek wijst het plan om alsnog de kruising Keern-Provincialeweg voor auto's open te houden af. De gemeente kent De Blauwe Schuit € 30.000 toe voor lopende kosten en reserveert een ton om de schuldenlast aan te pakken. Het bestuur van scholengemeenschap Tabor vindt dat het college voorbarig is met de conclusie dat Tabor en Atlas willen samengaan. Het Rode Kruis Hoorn e.o. reikt het EHBO-diploma uit aan vijf blinden, een primeur in Nederland. Het eerste Outdoor Stereo Festival in het Julianapark trekt 3500 bezoekers. Na veertig dienstjaren in het onderwijs neemt Klaas de Hart afscheid als leerkracht van de openbare basisschool De Dobbelsteen. Het college gaat graag akkoord met het voorstel van de CDA-fractie om de besluitvorming over het Runshopping Centre uit te stellen tot september. Dan kan een nieuw voorstel van het college worden besproken. Met de Hoornse Kaasmarkt nieuwe stijl wordt na zestig jaar een traditie in ere hersteld. De uitgewerkte plannen voor bioscoop, disco en woningbouw in de Blauwe Berg worden op een inloopavond in de kantine van de kunstijsbaan gepresenteerd. In wijkcentrum De Grote Beer houdt de r.k. parochie voor het laatst een viering. Voortaan vinden zij in de Engelbewaarderskerk plaats. Tussen augustus en januari zullen 700 leerlingen van s.g. Copernicus les krijgen in een bedrijfsgebouw op Hoorn 80. Op het terrein van de gesloopte school wordt intussen een vervangende tijdelijke huisvesting gebouwd.