Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2007

februari

Patiënten van het Westfriesgasthuis krijgen op de laatste werkdag van de voorzitter van bestuur van het ziekenhuis, Louis Timmer, een vijfsterrenlunch geserveerd. Daarvoor is de kok van het Hilton Hotel in Amsterdam aangetrokken. Raadslid Roger Tonnaer wil binnen de fractie van zijn partij, de PvdA, blijven. Deze heeft echter een zogenaamde ‘terugroepingsprocedure’ gestart in de hoop dat Tonnaer zijn raadszetel vrijwillig zal opgeven. De Bewonerswerkgroep Grote Waal onderscheidt Cilia van Weel (CDA) met het predikaat ‘Beste wethouder van Hoorn 2006’. De gemeente schrapt de ingestorte stolp aan de Dorpsstraat in Zwaag van de gemeentelijke monumentenlijst. Het college stelt de gemeenteraad voor om het Oostereiland van het Rijk te kopen, de monumenten op het eiland te behouden en slechts een beperkt aantal woningen daar te realiseren. Een aantal huizenkopers in Bangert en Oosterpolder hebben problemen met het afsluiten van een hypotheek: op een stuk bouwgrond is vervuiling van de bodem aangetroffen door DDT en asbest. De fractie van VOC Hoorn vindt dat de gemeente het voorbeeld van de gemeente Kampen moet volgen en het oneigenlijke gebruik van winkelwagentjes moet beboeten. De Vereniging van Eigenaren van residentie Hoornsche Hop en woningstichting Intermaris Hoeksteen zoeken naar een oplossing van het conflict dat naar aanleiding van lekkage in de achtergevel van het complex is ontstaan. Zeven leerlingen van Tabor d'Ampte hebben het certificaat ‘Eerste hulp bij ruzie’ behaald. Zij kunnen optreden bij conflicten tussen leerlingen. Frans Fiselier (76) wordt onderscheiden met de gouden speld van de Gregoriusvereniging. Sinds 1972 is hij organist van de Martinuskerk in Zwaag. Frans Bosman uit Blokker verkoopt zijn huis en apotheek De Groene Wijzend en gaat naar Oeganda om er bij de overheid te werken als adviseur voor de verdeling van geneesmiddelen. De PvdA pleit voor een autovrij Munnickenveld. Het Rode Kruis in Hoorn biedt een EHBO-cursus voor blinden aan. Het lesboek is in braille geschreven. De sponsortocht ‘Schaatsen voor fietsen’ in ijsbaan De Westfries levert 20 duizend euro op. Hiermee kunnen vijf duo-fietsen voor verpleeg- en verzorgingshuizen worden gekocht. De Hoornse brood- en banketbakkerij Otten bestaat 65 jaar. Het wordt o.a. gevierd met het in het assortiment brengen van de Hoornse molenstoet. Restaurant Het Station in het stationsgebouw maakt plaats voor een restaurant van de keten Burger King. Gedeputeerde Hooijmakers schrikt het college op met de mededeling dat de geplande 25 waterwoningen in de aan te leggen jachthaven in een natuurgebied liggen waar niet mag worden gewoond. De actie ‘Houd het Oostereiland groen’ levert 900 handtekeningen op die aan wethouder J. van Es worden aangeboden. De Hoornse Operette vereniging viert het 50-jarig bestaan met vier voorstellingen van ‘De Zigeunerbaron’ in schouwburg het Park. Wethouder Jan de Boer wordt voorzitter van sociaal bedrijf Op/maat. Bij zijn vertrek als voorzitter van de raad van bestuur van het Westfriesgasthuis wordt Louis Timmer benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Gedeputeerde Ton Hooijmakers geeft bij zijn werkbezoek aan Hoorn aan dat de gemeente bij de ontwikkeling van het stationsgebied geholpen kan worden door de provincie. De Stichting Vrienden van het Westfries Museum en de Stichting Hoorn 650 sponsoren het jeugdboek ‘Een geheime reis’ van museumdirecteur Ruud Spruit. In het boek wordt de reis van koopman Lemaire met de Hoornse schipper Schouten in de 17e eeuw rond de zuidpunt van Zuid-Amerika beschreven. Het wordt aan de leerlingen van groep acht van de Hoornse basisscholen aangeboden bij het vertrek van de auteur wegens pensionering. De illustraties in het boek zijn van Hoornaar Jack Staller. De Ouderenraad in Hoorn stelt dat armlastige ouderen 100 euro per jaar vrij te besteden moeten krijgen voor deelname aan activiteiten die hun eenzaamheid bestrijden. Niet iedereen is tevreden, maar de geluidsoverlast van ijsbaan De Westfries blijft binnen de geldende normen. Bij de verhuizing vanuit Oosterblokker naar het nieuwe bedrijfsgebouw in Zwaag ontvangt J. en P. Schouten Installatietechniek de Westfriese Ondernemingsprijs 2006. Meer dan zestig modellen showen op de catwalk in de Oosterkerk middeleeuwse kleding als opmaat voor de Historische Optocht in maart. Dan worden de festiviteiten van Hoorn 650 ingeluid. Aankomende brugklassers kunnen op Scholengemeenschap Copernicus een proefles oriëntatie op China en Chinese taal volgen. Bij voldoende belangstelling kan het nieuwe keuzevak volgend schooljaar daar gevolgd worden. De provincie weigert bij te dragen aan een nieuwe voetgangersbrug bij het station in Hoorn centrum. Wel kan zij een financiële bijdrage leveren aan de herinrichting van het stationsgebied. De proefafsluiting van de Roode Steen voor het autoverkeer in de zomermaanden lijkt voor dit jaar niet haalbaar. De tekorten van zwembad De Waterhoorn dreigen structureel van aard te zijn. Het college draagt Transportbedrijf Moeijes in Zwaag op een illegaal aangelegd parkeerterrein aan de Dorpsstraat weg te halen. In de Koepelkerk wordt het eerste van zeven Vesperconcerten op de Hoornse koopzondagen uitgevoerd door Jos Beijer en organist Mark Heerink. Buurtbewoners van de Langetuin in Risdam Noord blijven ijveren voor een rotonde op de kruising bij de Ballenbrug. Het college wil 422.700 euro uittrekken voor het opknappen van bedrijventerrein Hoorn 80. Op de Noorderveemarkt worden de oude fietsenrekken vervangen door ‘tulips’. Tachtig procent van de bezoekers van schouwburg Het Park is blij met het rookverbod in het gebouw. Gedeputeerde Hans Schipper reikt de prijs voor de Meest Markante Horeca-ondernemer van Noord-Holland uit aan Horinees Ron Blaauw van restaurant Blaauw in Ouderkerk aan de Amstel. Het college besluit om het beheer en de exploitatie van de kinderboerderijen en het hertenkamp door de zorg van de gemeente voort te zetten voor de duur van de lopende collegeperiode. In de Oosterkerk wordt de kroniek van Feijken Rijp uit het jaar 1706 in gedigitaliseerde vorm gepresenteerd. Ben van Tartwijk heeft de uitgave verzorgd, het bestuur van de Oosterkerk geeft hem uit.